ONVERMIJDELIJK

De leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), hebben vandaag het werk neergelegd na een oproep hiertoe van hun voorzitter de heer Wilgo Valies. Het botert al geruime tijd niet tussen de werkgever de overheid en de voormelde vakbonden. Valies wil voor zijn leden een betere financiële waardering en werkomstandigheden. Sinds het vorige jaar is Valies met de overheid bezig een beter loon voor zijn leden te realiseren. Echter is het zo dat de onderwijzers er zo langzamerhand van overtuigd zijn geraakt, dat een betere financiële waardering niet zo gemakkelijk verwezenlijkt zal worden, gezien het feit dat iedereen de financiële positie van de staat kent. Een positie die alles behalve rooskleurig is. Thans is er een meningsverschil over een herwaardering voor leerkrachten en het moment waarom ze zou moeten ingaan. De kwestie van de herwaardering, een mutatie op de A.R. Leeuwinschool en de ontslagaanzegging van leerkrachten van een openbare school te Uitkijk, deed de leiding van de vakbonden besluiten in actie te gaan. Indien het ontslag van de leraren van de instelling te Uitkijk doorgaat, is volgens Valies het hek van de dam en zullen er verdere acties volgen. De staking van de BvL en de ALS geven aan dat er al geruime tijd iets broeit binnen de gemeenschap en dat het naar onze mening niet lang meer zal duren alvorens er sociale onrust uitbreekt. Niet alleen onder de leraren heerst er een enorme onvrede. Overal in het land is men in hoge mate ontevreden over de manier waarop de regering Bouterse leiding denkt te moeten geven. De prijzen in de winkels en de zwaar aangetaste koopkracht zorgen dagelijks voor grote irritatie bij de bevolking. En dan te bedenken dat de monetaire autoriteiten er tot nog toe niet in geslaagd zijn, de wisselkoersen te stabiliseren en dat vraag en aanbod nog steeds bepaalt hoeveel we voor een dollar of euro dienen neer te tellen. De onzekerheid over de toekomst van dit land neemt toe en er is helemaal geen zicht op verbetering. In ons aller achterhoofd is de voorspelling van een 9 procent negatieve groei van de economie voor 2017 door een IMF-deskundige gegrifd en dat belooft niets goeds voor land en volk. Met de zeer negatieve voorspellingen zijn we het nieuwe jaar ingegaan en nu reeds roeren de loontrekkers binnen het onderwijsveld zich. Is de sneeuwbal aan het rollen gebracht? Een vraag die zonder meer gesteld kan worden, gezien de deplorabele c.q. precaire toestand waarin dit land zich thans bevindt. Slechts met een toverstaf zal de regering Bouterse naar onze mening nog de zaak in rustiger vaarwater kunnen houden. En wij zijn niet van mening dat ze daartoe in staat zal zijn. Om al deze problemen op te lossen, is veel geld en goed bestuur nodig. Geld heeft ze in zeer onvoldoende mate en van besturen heeft ze in de afgelopen zes jaar bewezen geen kaas te hebben gegeten. Dat de zaak aan het begin van 2017 al onrustig is, verbaast ons absoluut niet. Wij verwachten nog meer onrustige taferelen en die zijn allemaal het gevolg van de verdere verarming van de samenleving. Het volk lijdt thans in ernstige mate onder de prijsstijgingen voor goederen en diensten en niets wijst erop dat die binnen de kortste keren tot stilstand komen. Ook de verhoging van de brandstofprijzen heeft de irritatie bij het volk vergroot en de strijdvaardigheid aangewakkerd. De regering Bouterse II kan daarom haar borst nat maken, want onrust komt er zeker aan.

More
articles