Patricia Etnel: ‘NSO is bezig Staat uit te kolven’

“De Naschoolse Opvang (NSO) is een project waarmee men de Staat aan het uitkolven is.” Dit is de eerste reactie van NPS-parlementariër Patrica Etnel die deel uitmaakt van de vaste commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de ruim SRD128 miljoen die in het NSO-project niet verantwoord kan worden.

Aan de minister van Onderwijs, Robert Peneux, werd onlangs gerapporteerd dat er een groot geldbedrag niet verantwoord kan worden voor het project. Deze informatie zal door Peneux doorgeleid worden naar de Centrale Landsaccountsdienst (CLAD). Volgens Etnel is er een grondig onderzoek nodig dat duidelijkheid moet verschaffen wat er met het geld gebeurd is. Echter vraagt de parlementariër zich af waarom het project voor nu niet on hold gezet wordt en pas na het onderzoek van de CLAD weer opgepakt wordt.

Etnel vindt dat er verkeerde prioriteiten gesteld worden. Als men aangeeft of het vermoeden heeft dat er malversaties zijn, moet het project eigenlijk van de begroting. “Het NSO-project gaat niet door, maar mensen die gewerkt hebben, moeten uitbetaald worden. De betaling moet niet nu geschieden. Dat is ter voorkoming dat men die bezig zijn met malversaties toch uitbetaald worden. Deze mensen stellen altijd verkeerde prioriteiten.”

Etnel is helemaal niet te spreken over huidige en oud-parlementariërs die ook gaarkeukens hebben. “In het parlement wordt er vaak aangehaald dat men geen dubbele functies mag hebben, maar toch zijn er parlementariërs met dubbele functies, denkend aan gaarkeukenhouders. “Deze mensen zijn bezig de Staat Suriname op te lichten. Deze zaken doen mij echt pijn, omdat deze mensen gevaarlijk zijn. Waarom nemen ze naast hun salaris van het parlement nog geld voor projecten die door de Staat worden uitbetaald? Niet zo wordt men rijk.”

More
articles