Justitia Pietas Fides MMMI

– Cash & Carry. “San ye moeilijk…, ala sani na Cash & Carry yere!”. Wie had gedacht dat de operateur van de Ready Kilowatt in problemen zou geraken. Hij was immers de man die gewoon kon emmeren, dat het niet bij zijn status hoorde om naast arme mensen te zitten. Jawel…, maar arme mensen werken hard cq. eerlijk voor hun geld en rijden in een auto uit 1992 of eerder. En niet een bedrijfsbolide van tachtig en negentigduizend US-dollar, zo men wil ietsjes minder aan Euro’s. Arme mensen bouwen geen kastelen/trianons die lijken op kopieën uit de paleistuinen Versailles. http://en.chateauversailles.fr/explore-the-estate/marie-antoinettes-estate/le-petit-trianon/petit-trianon. Arme mensen hosselen om hun kinderen te laten studeren en staan niet ‘24 on 24’ onder druk van onverlaten, omdat Gilmore Hoefdraad en zijn lumineuzer IMF-mannetjes naar eigen genoegens nationale munten devalueren en het thuisland inflatoir in het internationale neerzetten. Arme mensen werken voor hun geld en hebben geen dik pensioen of spelen ‘bigi tem’ en durven onder het genot van een teveel aan drank brutaal of respectloos de vader des vaderlands, te attaqueren. Bouterse had gelijk. In het verhaal van de EBS/Ogane heeft men nog maar de trailer gezien. Over de juridische afdeling van het bedrijf…? Ach, ach ach…, een statutenwijziging direct nadat het slot in de grendels achter Duiker dichtviel, geeft voldoende te denken. Maar het onderzoek naar al die toestanden bij EBS is nog niet afgerond. Men tracht nu te zwijgen. Daarbij helemaal vergetend, dat de EBS niet van Dodson, Peneux of Parmessar zijn. De EBS zijn van al die arme mensen, die nu tussen de pitten worden geslagen met rekeningen die wel drie keer zo hoog zijn geworden en waarvoor men academisch in de ruimte zit te lullen. De EBS zijn niet van de Staat of van Bouterse, maar van het Volk van Suriname. Evenals de SLM, Telesur, Havenbeheer zee-/lucht, de MAS of Staatsolie etc. etc. Dat blijkt nog niet tot alle nationale en internationale schurken-/boeven conglomeraten hun marginale ton ton’s, te zijn doorgedrongen. Kijken wie onder het volk als virtuele eigenaar nog gewurgd moet worden, omdat men zogeheten worgcontracten afsloot of durfde afsluiten, met vermoedelijke ‘side kicks’ van hier tot Matapica en terug. De Zika-muskieten van onderweg, mag men gerust houden. We gaan mooi zwijgend met verlof, net zoals de passieve medeplichtigheid een paar maanden geleden vertoond. Waarvan bekostigd? Juist ja! En met wat? Met onder meer de centen van de arme man/vrouw die niet naast je mogen zitten, maar op de stoep van de Centrale Bank, tot bedelaar zijn verdisconteerd. Omdat ze dollars/euro’s zoeken voor de huishuur, de aansluitingskosten die de verhuurder hen doodgewoon in rekening brengt en een 300 Euro’s om het kind de studie even te doen vervolgen. Nog geen zes jaar regering Bouterse en de geobserveerde momenten, waarop Telting en Hildenberg daar aan de Waterkant dezelfde stoep frequenteerden. Maar dan als weldoeners van het land en niet als notoire importvernielers van wat nog redelijk te verhappen was. ‘Thanks but no thanks, stupids!’.

– ‘U-turn politics’. Heeft men dat waargenomen? De Toeristenkaart voor Amerikanen en anderen blijft 90 Euro of 100 US-dollar. Voor Nederlanders en Frans Guyanese buren mag men nog steeds 20 Euro’s, in rekening brengen. Maar hoe onderscheidt men de Euro-Fransman van de Guyanese Fransman. Voor het gemak alle Fransen en de Belgen in diaspora dan? Men wordt er niet goed van, in het land van de excentrieke ‘U-turn politics’. Ondoordachte beleidsuitvoeringen, voortgekomen uit paniek voetbal en adhoc-mentaliteiten bij geestelijk onvermogende.

– Fufuru. Digicel als rode telecommunicatieconcessionaris werd bij levering van goederen, met maar liefst 30.000 SRD en groot aantal belkaarten getild. En wel in de buurt van “Nieuw Weergevonden”, knap door de gewapende misdaad lichter gemaakt? Toepasselijke naam voor een rampgebied, waar de misdaad welig tiert. Helaas is de rode ‘providor’ die de ‘telecom’ in Suriname en ook daarbuiten maximaal ontsloot, vervolgens er samen met TeleG voor zorgde, dat de mobiele telefoon bij vrijwel iedere Surinamer kon worden geïntroduceerd…, krijgt geheel onterecht klappen uit de georganiseerde criminaliteitscircuits.

– Journalisten. Misschien, dat Santokhi dan toch additioneel gelijk krijgt, als hij in De Welingelichte Kringen ook kon en mocht stellen, dat de journalisten deze week verder moeten graven. Noodzakelijkerwijs niet te diep. Dieven in SU weten volgens de ervaringsleer bij de recherche, niet te diep in hun gecreëerde holen weg te kruipen. Vooral bij zwaarlijvigheid blijkt altijd weer, dat het volgevreten staartstuk een heel eind boven willekeurig maaiveld omhoog blijft (uit-)steken. Met de kont omhoog, mijne mensen. Wat een vervelend gezicht, toch.

– Journalisten II. Schrijvers en reporters bij ‘De Ware Tijd’, zouden niet voor contractverlenging in aanmerking kunnen komen. Dat is de zachtste vorm aan mededeling die nochtans los te krijgen was/is.

– Journalisten III. Een mediawerker die in de jaren tachtig van zich deed spreken en horen, in lijn met een Wijdenbosch, Wesenhagen, Pinas, De Bie, Naarendorp, Smeulders, Breeveld en anderen bij de (semi-)overheidsvoorlichting. Hij is niet meer. Mike Winkel ging voortijdig heen. Internet: ‘Michael Hendrik “Mike” Winkel (Amsterdam, 26 februari 1947), ambtenaar in Suriname, woont eerst samen met Cornelia “Corinne” Bevelander – geen kinderen, trouwt later met Rosminie Warsosemito, zij hebben een dochter Suleigha Arisandi Winkel (1989)’. “Vijf generaties familie Winkel op Curaçao” – http://mhw.org/famia/historie/ ‘Ajo…, Mike van de motorfiets!’.

– Google. Een Google Alert over Suriname, geeft nog meer onheilspellende berichtgeving op het Internet. Er zou onder meer gecontamineerde rijst uit Suriname zijn geconfisqueerd. Ook andere zaakjes worden via het Internet gelanceerd. http://asiagolfonline.com/world/contaminated-rice-from-suriname-seized/13202 http://www.jamaicaobserver.com/news/Vaz-slaps-down-Mark-Golding-s-claim-of-vindictiveness_53321 http://www.seatrade-maritime.com/news/americas/zim-augments-americas-offering-with-new-guyana-suriname-express-service.html http://www.bnamericas.com/en/news/banking/suriname-ratings-downgraded-by-fitch/ http://www.trinidadexpress.com/20160301/features/cdb-tt-recession-to-last-through-2016 http://plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4654431&Itemid=1

– PG. Kanhai vindt ter zake de benoeming en beëdiging van Baidjnath Panday, dat er in SU niet ‘out of the box’ wordt gedacht? Zielig zo een opvatting. Niet iedereen in het land, komt nagenoeg voort uit de agrarische sector Wageningen/ Deventer of delen van het Delftlandse. Ook niet iedereen weet met divergente planten, mest, gist of gifstoffen om te gaan. Soms moet het traditionalisme het knap gestructureerd winnen van de ‘waia waia’ en ‘kapu weri’, in deze samenleving geplant of in natuurlijk voorkomen geënt.

– Propaganda. Het verstand won het van de overdaad aan propaganda en persoonsverheerlijkingen. Emanuel Scheek is de nieuwe, meest inschikkelijke en dus uitverkoren studentenvertegenwoordiger op de Universiteit van Suriname. De ervaren juriste Yvonne Baal, vertegenwoordigt het wetenschappelijk personeel in het bestuur onder Jack Menke gesteld.

– ‘Mi no pai’. ‘A no mi’, ‘a moni no de’, ‘a moni gwe’, ‘a moni no doro…’ en meer van dat soort spul direct gerelateerd en te koppelen aan ‘U-turn policies’ van de regering Bouterse. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, zag maar weinig substantiële ontwikkeling in ‘de puti’ van de werkers en ging vanwege de gebruikelijke wanprestaties vanuit het ministerie van Financien geleverd, bij de wettelijk verplichte uitbetaling van lonen…, gestrekt in staking. Moestadja: “ A No Mi, yere…”.

– Wet. De Republiek Suriname heeft nu Energiewetten die nageleefd moeten worden en alles behalve een dooie letter mogen vertegenwoordigen. Het kan dus toch…, dat De Nationale Assemblee (DNA) tot rijkelijk verstandelijke besluiten komt of kan komen.

– Hooghart. De kleine man van de CLO heeft nog steeds niet in de gaten, dat rijke mensen en rijke bedrijven nodig zijn om belastingen te betalen, van waaruit salarissen en pensioenregelingen kunnen worden gegenereerd/gefinancierd. Hooghart heeft een zeer rare scholing genoten, daar waar nuancering wordt ge-/vereist. Maar ach…, ook de Hoogharts moeten er zijn om de levendige “no no’s” tot enige vorm aan tevredenheid en wasdom te stellen.

– Zo simpel? Absoluut niet! Mensen die nog steeds durven stellen, dat de juristenopleiding niet meer dan een bibliografische studie is en de president van het hof, meer manager dan wat anders moet/mag zijn, hebben de lichtelijk vergane glorie en het tanende gezag van/over die functie(-s) niet al te best bestudeerd. Kan echter raar gaan verkeren.

– Kappen, steken, schieten, bedreigen, bedriegen. Het gaat niet erg goed in Suriname. Mensen die elkaar om de haver klap naar het leven staan, gestructureerd willen benadelen, daarbij de bezittingen en partnertrouw ook nog georganiseerd wensen weg te roven? Het gaat niet erg goed in Sranan. Vooral ook niet wanneer de hebberigheid overneemt en het causale tussen mededogen, de kunsten van de barmhartigheid en Samaritaan of menselijkheid van de filantroop met voeten zijn/worden getreden. Tel toch maar de steeds beperkter wordende zegeningen. http://www.oldpaths.com/Archive/Davison/Roy/Allen/1940/gevolgenvanoverspel.html http://www.aantrekkingskracht.com/vreemdgaan-gevolgen http://www.christelijk-huwelijk.nl/echtscheiding-overspel-uitleg.html http://www.risallah.com/gedichten.php?page_index=1 http://www.risallah.com/gedichten.php?page_index=20 https://www.youtube.com/watch?v=mJWYp3lXTrM

– ‘A sori keba’. De Volksrepubliek China heeft vanaf dinsdag jl., ook een Confucius Instituut (CI) in Suriname neergezet. Personen kunnen over enkele maanden het ‘Mandarijn’, de Chinese hoofdtaal en ter zake de Chinese cultuur wat meer leren. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34046

– Paus. Duidelijk wat deze Paus Franciscus wel en wat hij absoluut niet wil. Geen vermogens uit criminaliteit en bepaald geen bloedgeld als offerande! http://www.loopsuriname.com/node/57087

Justitia Pietas Fides MMMI

More
articles