Justitia Pietas Fides MMCMLXXXIX

– Farce. Samendoen, samenwerken en samen uit de problemen geraken. Dat is wat er elke dag en avond vanuit de NDP, via de strak misbruikte staatsmedia wordt gepredikt. Maar wanneer er oppositionele moties in het ‘Huis van de Democratie’ worden ingediend…, sommaties die uiteindelijk aangeven hoe het werkelijk ‘wel moet en hoe niet…’, daaromtrent/bovendien stevig dichtgetimmerd bleken te zijn en waar het ‘inhoudelijke’ aantoont, dat er terdege over het land, volk en duurzame ontwikkeling is nagedacht (…), dan is men meteen en per ommegaand al die paarskleurige samenwerkingspreken weer vergeten. Want de eigen Misiekeba ‘bijdragen’, superdienstig voor de NDP ingebracht, vallen in vergelijking met die van de opposanten, wellustig in het niet. Geen kaas van duurzaamheid gegeten…, bij de huidig zeer slecht opererende NDP. Temeer algehele vernietiging gaande blijkt en het zorgvuldig opgepotte kapitaal c.q. volksvermogen weer deden evaporeren. Daar is men wel goed in. Het met allerlei kunstgrepen voorkomen, dat de solide moties van de oppositie hoorbaar voor het volk via de staatsmedia worden uitgezonden, is uityermate illustratief voor de heersende paniek in het paarse hok uitgebroken. ‘Yu no e mag arki/yere san bun bun sma pikin, e tja kom na fesi’. Beleid en uitvoering van de NDP? Enkel nog overgeleverd aan ‘ad hoc’ en ‘back tracking’ van ge-/beloften. Daarvoor haalt men overal te lande niet minder dan ‘tien punten’. Administratieve coup in De Nationale Assemblee, aangestuurd door de NDP van Misiekeba? Inderdaad helemaal op niveau en uitgedacht op ‘het suprême kabinet’ even verderop in de straat. Want daarvan is de coalitievertegenwoordiging in DNA, een onvervalst willig verlengstuk van geworden. Geen van al mag uiteindelijk voor zichzelf denken. Remember Noreen Cheung? Misiekeba verbeeldt zich, dat hij voor een ieder kan of mag denken. Daarbij niet in de gaten hebbend, dat wat hij doet vooraf en elders voor een ultiem marionet werd uitgedacht. Heeft niets te maken met de volksvertegenwoordiging, de te verdedigen democratie, een rechtstaatgedachte of integer wetgever te mogen zijn. Marionet in een daadwerkelijk operationele poppenkast. Inderdaad werd weer alles uit de kast gehaald, voor: “Puppets’ on a string, chain or was it a leash…?”.

– ‘Poli poli lackje’. Ongelooflijk…, maar al te waar. Wat was het toch heerlijk veilig bij de NPS, waar men het vrijelijk kon brengen tot secretaris van het hoofdbestuur. In het maatschappelijk leven, tot top regionaal politicus en in het dagelijkse ‘gerespecteerd’ inspecteur bij het onderwijs. En wat nu…? Belaging door eigen paarse partijgenoten? Waarom? Heel eenvoudig, omdat men indringend brutaal, is gaan handelen en speculeren met gronden en in het nadeel van acute volksbelangen. De weg naar het toegeven, van de ‘allergrootste fout in het poli poli leven en dat ook accepteren…’, dat er eigenlijk geen weg terug is naar de groene partij, breekt je inderdaad helemaal op. Geeft enkel als argument, dat men van binnenuit die NDP je aan het bevechten is? Het waren nooit je ‘eigen mensen’! Het waren nooit ‘gelijkdenkende’. Het waren enkel je ‘politieke vijanden’, waarbij je opportunistisch in de verkeerde keuken een ‘prakkie’ wilde gaan koken of opwarmen. Niks anders aan de hand, dan dat je met ‘prakkie’ en al zal worden verscheurd en opgegeten. ‘Huid en haar, so bun’. Domoor…, ‘in politicis’.

– Boutros. Ook hij verliet het traditionele en waagde zich in de leeuwenkuil. En wat gebeurde er toen? Juist ja…, voorspelbaar. De voormalige VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de VN bekendgemaakt. De Egyptenaar Boutros-Ghali was de hoogste man bij de VN van 1992 tot en met 1996. Hij werd niet herkozen voor een tweede termijn omdat de VN onder zijn leiding “ten prooi viel” aan besluiteloosheid. Zo keek de organisatie passief toe bij “…de genocide in Rwanda…”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rwandese_genocide https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosnische_Burgeroorlog https://nl.wikipedia.org/wiki/Val_van_Srebrenica Ook tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië en de burgeroorlog in Angola, speelde de VN nauwelijks een rol. http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Oorlog/angola.html De politieke carrière van Boutros Boutros-Ghali begon in 1977 toen hij werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken onder president Anwar el Sadat. Dat bleef hij tot 1991. In die functie was hij in 1978 betrokken bij de totstandkoming van het vredesakkoord met Israël. Boutros Boutros-Ghali was de zesde secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij was de eerste Afrikaan en ook de eerste uit het Midden-Oosten die deze functie besteeg. Boutros Boutros-Ghali kwam uit een Koptische familie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kopten Hij studeerde rechten in Caïro en promoveerde in Internationaal Recht te Parijs. Van 1949 tot 1977 was hij hoogleraar Internationaal Recht en Internationale Relaties aan de Universiteit van Caïro.

– Poesoegroenoe. Een plan uit de regering Venetiaan III, wordt nu wel afgemaakt. Een boswegaansluiting met de vestiging Poesoegroenoe aan de Boven-Saramacca. Een kort stukje wegvak, dat wordt aangelegd nadat men zich uiteindelijk in het centraal bestuurscentrum realiseerde, moet geringe inspanning een belangrijke ontsluiting kon gaan plaatsvinden.

– Crime. Roof van auto en geld bij de Chinese Markt aan de Sommelsdijckstraat. Winkelier neergestoken. Achttien jaar voor moord op werkgever. Negentigjarige beroofd. Militair gedood bij overval van gezin Jhauw. Vrouw beroofd van haar tas. Supermarkthouder beroofd. Winkelier beroofd. Tas van vrouw weggeroofd.

– Somo. De politicus zal Dracula ‘niet’ voor Frankenstein verruilen of omgekeerd pogingen daartoe ondernemen. Maar er is wel een importsuggestie te geven. Dan is alles meteen afdoend geregeld en hoeft de DEA onder meer geen additionele zakenjets in bepaalde richting te versturen/navigeren. Yes! http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4245766/2016/02/16/Gigantisch-waterdier-spoelt-aan-op-Australisch-strand.dhtml

– Zika. Is een insecticide, en niet het zikavirus zelf, verantwoordelijk voor de vele baby’s met microcefalie in Brazilië en de omringende landen? Argentijnse en Braziliaanse artsen stellen in twee rapporten van wel. Volgens een viroloog moet hun hypothese verder onderzocht worden. Alle opties moeten bekeken worden, dus ook deze! Sinds er voor het eerst een verband werd vastgesteld tussen het zikavirus en pasgeborenen met microcefalie – een te kleine schedel met hersenschade tot gevolg – is de gezondheidswereld in rep en roer. Zwangere vrouwen wordt afgeraden naar de betrokken landen af te reizen, gezinnen in Zuid-Amerika wordt dan weer aangeraden hun kinderwens uit te stellen. Maar hard bewijs voor een oorzakelijk verband is er nog steeds niet. Een uitbraak van een ware zika-epidemie heeft in het verleden nooit eerder geleid tot misvormingen bij baby’s. Dat nu bij de recente epidemie in Latijns-Amerika zo veel babies met een te kleine schedel worden geboren, is dan ook zeer opmerkelijk.

Argentijnse en Braziliaanse artsen weerleggen nu in twee rapporten dat het zikavirus microcefalie veroorzaakt. Eerder dan het virus zelf, is een insecticide die gebruikt wordt om de ‘zikamug’ te bestrijden, volgens de wetenschappers de aan te wijzen boosdoener. De twee nieuwe rapporten zijn niet gebaseerd op ‘wetenschappelijke artikelen’, maar net als het verband tussen zika en microcefalie, op beklonken associaties. De artsen van Physicians in the Crop-Sprayed Towns (PCST), wijzen in hun rapport op het feit, dat in 2014 insecticiden werden toegevoegd aan het drinkwater in de reeds besmette gebieden binnen Brazilië.

– Moni. Waar is al dat geld naar toe? Venezuela mist miljarden aan volksvermogens. Suriname en Mexico honderden miljoenen tekort. Blijkt alleen al bij een Hongkong Sjanghai Banking Corporation (HSBC), met een hoofdkantoor in Londen en aandelen-/beleggingsvermogens in Zwitserland(…), een naar Suriname terug te voeren bestand aangeeft van US$722.3 miljoen. Amerikaanse dollars…,wel te verstaan. ‘Mind you…’, maar een bankvestiging in Zwitserland. En dan de rest nog te stoten…! En wel buiten het bankgeheim? De Hugo Chavez – affiliaties spannen namens Venezuela de kroon met een slordige US$14.8 miljard, extern geplekt vermogen op dus nog steeds één bank…, de HSBC in ‘La Swiss’.

– PL. De partij van Somohardjo is gewapend met alle ontbrekende en aan te vullen ingrediënten, opnieuw naar de Kortgedingrechter gestapt om nu met onderliggende stukken/vonnissen te bewerkstelligen, dat Chitan en Sapoen uit het wetgevend college van de Republiek Suriname ‘permanent’ worden ge-/verstoten. ‘Time always tells, what time it is…, in time’. Intussen wordt vanuit de oppositie voeling gehouden op het maatschappelijk veel belangrijker veld, om straks een solide niet te corrumperen regeringseenheid te mogen plekken in een post-Bouterse era. “Yes indeed…!.. Op Haïti is men er uiteindelijk ook toe overgegaan om een interim president te benoemen die eerlijker verkiezingen moet voorbereiden. Zo gek…, is men dus daar nog niet helemaal gebleken.

– Poli poli. Een gedepolitiseerde leiding aan het hoofd van de Energy Authority? Eerstens dat lichaam bij Wet oprichten en dan zien of de dingen gelieerd worden aan ‘wishfullthinking’ of helemaal niet. Eerstens oprichten en dan verder kijken.

– Transparantie. Zo vrij is de liberaal Mark Rutte, dus weer helemaal niet. De kosten van de restauratie van de Gouden Koets worden niet bekendgemaakt. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdag laten weten op vragen van D66-voorman Alexander Pechtold. De kosten van de opknapbeurt vallen binnen de begroting van de koning, aldus de premier. En de vorst heeft de vrijheid, met inachtneming van het openbaar belang, om zelf te bepalen hoe hij het geld inzet. Openbaarmaking van de kosten zou niet sporen met artikel 41 van de Grondwet, aldus Rutte. De restauratie gaat ,,meerdere jaren” duren. Het rijtuig wordt uit elkaar gehaald en de komende jaren op verschillende plaatsen gerestaureerd. Onder meer worden de draagriemen vervangen, de houten wielen gekrompen en textiel vervangen. Het is de eerste keer, dat het een grote onderhoudsbeurt krijgt. Wilhelmina kreeg de Gouden Koets als geschenk van de Amsterdamse burgerij, bij haar inhuldiging in 1898 aangeboden. De recent gerestaureerde Glazen Koets, vervangt de Gouden Koets de komende jaren.

– Tot slot. Misiekeba heeft een hoogstwaarschijnlijk verplicht ‘langa bere’ verhaal doen publiceren en poogt daarmee te rationaliseren, waarom hij de leiding van De Nationale Assemblee de opdracht doorgaf, de moties van de oppositie in een verdomhoekje te plaatsen. Allemaal niet nodig om zo ‘langa bere’ uit te wapperen. Gewoon toegeven, dat de moties van de oppositie je als coalitiemenner de schrik om het hart en om het lijf hebben gejaagd! En vervolgens, dat het Volk niet mocht horen hoe de oppositie de coalitieregering op slot en achter grendels wist te plekken. Maar wie nog geloof heeft of wil hebben in een Misiekeba, moge(-n) nog even masochistisch bezig of tewerk gaan. Daartoe weldegelijk, via of op: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33813

Justitia Pietas Fides MMCMLXXXIX

More
articles