January 21, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXVIII


January 21, 2016

– RRR. Inderdaad celebreert zij haar 85e., weer in goede gezondheid en gunstiger omstandigheden. Nam de gelegenheid te baat om een groot aantal maatschappelijk voor haar belangrijker mensen, in dankbaarheid te eren en decoreren. Voor alles en iedereen, een onvervreemdbaar, symbolisch en ook postuum eerbetoon aan de mensen –levend en verscheiden– die zich dienstbaar maken en maakten in de agrarische sector. Zij geven en gaven de samenleving (-en), immers elke dag opnieuw het voedsel om verder te kunnen. Roshnie Radhakishun Ramlakhan, begenadigd leidsvrouw van Radika (Radio Dihaat Ki Awaaz), selecteerde zorgvuldig deze haar bevoorrechte die een ‘Roshnie Radhakishun Sewa Distiction’ met medaille, “Voor dienstbaarheid en leiderschap – In waardering en erkentelijkheid…”, in ontvangst mochten nemen. Meer nog uit handen van haar beide geliefde dochters Nirmala – Chitra en hun welwillende assistenten. Radio Dihaat Ki Awaaz in woorden van Roshnie Radhakishun, eerder “…moeder der veerkracht…”, na alle ontluisteringen en ongehoorde dieptepunten te hebben moeten beleven/verwerken…, met nadrukkelijker te selecteren en wel uit te kiezen ‘insights’ op het Internet: www.liveonlineradio.net/suriname/radio-radika.htm en http://www.google.sr /?gws_rd=cr&ei=cfugVuWMJoiEmQGi4r-oDg#q=roshni+radhakishun – BBC. De British Broadcasting Corporation (BBC) geeft de ‘travel alerts’ aan om behalve Brazilië en een reeks andere landen in de regio, ook de Republiek Suriname niet te bezoeken: ‘Brazil says the number of babies born with microcephaly or abnormally small heads since October has now reached nearly 4,000. The authorities there believe the increase is caused by an outbreak of Zika virus. Just 150 Brazilian babies were born with microcephaly in 2014. The US Centers for Disease Control and Prevention issued an alert last Fridayadvising pregnant women to consider postponing travel to Brazil and other Latin American and Caribbean countries where outbreaks of Zika have been registered. The mosquito-borne virus can be deadly or cause intellectual disability and developmental delays. The travel alert applies to Brazil, Colombia, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela and Puerto Rico. Colombia’s health minister has advised women there to delay pregnancy. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35368401 Tot zover de BBC. En toch mag men in lokale dagbladen lezen, dat Suriname laksheid vertoont bij de bestrij-ding van het virus. – Thomson. Als men door de Thomsonstraat vanuit de Verlengde Gemenlandsweg rijdt, zou men niet kunnen denken, dat er langs een kazerne van het Nationaal Leger wordt gereden. Vanaf de kop van de straat tot waar NAKS een cultureelcentrum heeft te onderhouden en daarna weer, mag men het aangekweekte wied op de trottoirs aanschouwen. Nationaal Leger van de Republiek Suriname. ‘San we du?’. – Tamara. Vrijdag mag men zich volgens bekomen informatie, in de omgeving van de Kantongerechten aan de Grote Combéweg, als vanouds tegoed doen, aan de representatie van noeste Surinamers die bereid zijn te vechten voor herstel van de democratie, in Suriname en in De Nationale Assemblée in algemener zin. De rechtszaak tegen een obstruerend Centraal Hoofdstembureau en besturen, zal dan voor de rechter dienen. Een oproep is uitgegaan naar alle landgenoten om de voornoemde rechtszaak, goed te volgen. Tegen de bedrading in zou een convocatie uitgegaan zijn naar zowel Sapoen en Chitan, vanuit de leiding en griffie in De Nationale Assemblée. Hetgeen de materie nog onver-kwikkelijker zal gaan maken. – US-dollars. ‘O pe dem yankee dalla kemopo…?’. Waar komen ze vandaan en hoe denkt Bailal die ongezien te kunnen versluizen naar de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) bij neef Gito? Misschien moet een geoutilleerde Deviezencommissie ook nader kijken naar de legaliteit en misschien wel illegaliteit van praktijken die zogeheten ‘cambiohouders in vereniging’ nu verzetten bij het consolideren…, verder monopoliseren van de valutamarkt en verkopen tegen absurdistische wisselkoersen. ‘Met het mes op de keel…, 5.5’, wordt de ernstig behoeftige ondernemer, naar een enorme twijfelachtigheid van vraag en aanbod verdisconteerd. De protesten kan men overal horen en lezen. Men is gewaarschuwd voor verdere ontwrichting van het financieel monetaire systeem in Suriname. Intussen wordt aangemeld, dat Gilmore Hoefdraad, de huidige en vigerend bewindvoerder op Financiën, terug in het land zou zijn van een plotseling georganiseerd reisje naar Washington via T&T en dat de opvolging van ‘governor’ op de Centrale Bank…, nu acuut punt van bespreking zou gaan worden. Garantiestelling van een Jan Boerenfluitje. Lezen mee: ‘De cambio’s die aangesloten zijn bij de Vereniging van Cambiohouders zullen de komende dagen op zoek gaan naar 13 miljoen Amerikaanse dollar’. ‘If a no de a no de…, if a de a sa kom ini na puti fu wi mati, beta’. – Miranda. De Districtscommissaris van Paramaribo Noord Oost, gaat geladen de uitdaging aan om het District Marowijne van een heroriëntatie te voorzien en een betere tijding te verzorgen. – Bestuursdienst. De bestuursopzichters van Beekhuizen en omgeving, zijn inmiddels ook in Paramaribo Noord aangekomen om de broedplaatsen van muskieten te detecteren en te bestrijden met op te lossen ‘korrels’ die het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) hen meegaf. – Max Nijman. Het plan is opgevat om de familie van Max Nijman te bewegen, de laatste rustplaats van de gevierde zanger in Suriname te vinden. Zo een plan werd ook eens bedacht om stoffelijke resten van oorlogsheld Anton de Kom over te brengen naar zijn geboorteland. – Moe. ‘Wij zijn moe…’, gaat inmiddels over naar ‘…Regering ga naar huis…!’. De convocaties inclusief die van Sapoen en Chitan zouden volgens een persbureau de deur uitgaan. Met andere woorden zal er worden vergaderd in De Nationale Assemblée. Begrotingsbehandeling sec of territoriale onrust. Maandag is het zover. Intussen wordt er gemobiliseerd. – Zika II. Het Algemeen Nieuws Agentschap (ANP) in Den Haag meldt: ‘Tien Nederlanders zijn besmet geraakt met het zika-virus. Ze hebben de ziekte in de afgelopen weken opgelopen in Suriname. De kans is heel erg klein, dat het virus zich ‘hier’ (red.: Nederland) verspreidt…, omdat die wordt overgedragen door een steekmug die ‘hier’ niet voorkomt. Het is ‘niet bekend’, hoe het met de patiënten gaat. Onder hen zijn geen zwangere vrouwen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De symptomen van het virus zijn koorts, huiduitslag, oogontsteking, gewrichtspijn en hoofdpijn. Patiënten hebben ongeveer twee tot zeven dagen nodig om te herstellen. Het virus is niet gevaarlijk voor volwassenen, maar kan mogelijk tot geboorteafwijkingen leiden wanneer zwangere vrouwen besmet raken. Baby’s van besmette moeders worden geboren met een te kleine schedel, waardoor ze hersenbeschadiging oplopen. – Putin. De Russische president Vladimir Putin gaf waarschijnlijk persoonlijk toestemming voor de moord op voormalig Russische spion Aleksandr Litvinenko in 2006. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die een Britse rechter donderdag heeft vrijgegeven. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat Litvinenko “doelbewust” is vergiftigd “…door anderen…”. De operatie van de FSB [Russische spionagedienst, red. NU.nl] om Litvinenko te doden…, werd waarschijnlijk goedgekeurd door Patroesjev [Directeur FSB] en ook door president Putin. De Britse rechter onderzocht of de Russische overheid betrokken was bij de moord op Litvinenko. Hij hoorde de verklaringen van 62 getuigen aan en kreeg toegang tot informatie van de Britse inlichtingendiensten. Aldus NU.nl. En dan BBC: ‘The murder of ex-Russian spy Alexander Litvinenko in 2006 in the UK was “probably” approved by President Vladimir Putin, an inquiry has found. Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal “antagonism” between the pair, it said. Home Secretary Theresa May said the murder was a “…blatant and unacceptable…” breach of international law. But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was “politicized…”. http://www.bbc.com/news/uk-35370819 – Kwelling. Een aantal media geven aan dat de regering in grotere problemen verkeert. De kwelling van de financieel monetaire omstandigheden, met daarnaast een imploderende NDP, waarbinnen men elkander de schuld geeft van alles en nog wat, zou door Bouterse enigszins kunnen worden opgelost. Zien tegen die tijd, wordt dan misschien nog geloven? Rekeninghoudend met een alom geschonden nationaal vertrouwen, wordt dat zonder twij-fel een stevige kluif. ‘Time always tells or will probably tell…, in time’. Justitia Pietas Fides MMCMLXVIII