December 22, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXLV


December 22, 2015

– ‘The Wolf talks’. OW heeft absoluut geen projecten in uitvoering, na wettelijke aanbesteding stopgezet. Maar wel de wanbetalingen van de hedendaagse overheid en Abrikadabri’s grijpgrage handjes, zetten de zaken knap ‘on hold’. ‘What’s in a name, bro?’. Juist ja…, en dus geheel te goeder trouw. Toch? Te goeder trouw, wordt ook wel eens bona fide genoemd en is, zoals gezegd, de tegenhanger van te kwader trouw, ook wel mala fide genoemd. Te goeder trouw houdt letterlijk gezien in, dat iemand uit zuivere motieven handelt. Er is geen sprake van enige vorm van bedrog, misleiding, kunstgrepen, verzwijgingen, wetenschap dat de handeling onwettig is, et cetera, et cetera. – Sapoen. Tezamen met Chitan volgens “de wet” teruggeroepen door Pertjajah Luhur, wegens rechtshandelingen die zich geheel buiten het ‘bona fide’ willen bewegen. De heren waren ten opzichte van “V7”, volledig buiten de goede trouw gegleden. Sapoen kwam binnen op een verkiesbare plek en ticket van de VHP in Wanica, maar gleed met ‘hebben & houden’, van zo heb je me hier en daar, helemaal binnen het paarsgeverfde kamp ‘plus’ van DDB. Hier en daar…, ook wat kruimels en posities bijverdienend. – Overval. Een wachter op een kermisterrein wordt overvallen en gekneveld. Een man wordt in de arm geschoten, na een beroving in duplo. Een ondernemer van een glas- en aluminiumverwerkingsbedrijf in “Noord”, wordt beroofd en US$70.000,– afhandig gemaakt. Restaurant van dagopbrengst beroofd. Wat zeiden wij…? Suriname is veilig en er zijn absoluut niet meer dan ‘tig’ berovingen per dag. Kijk maar naar de cijfers van de Caricom…, hor! – Voorspelbaar vaatje. Men mag van de Overheid voorspelbaar gedrag verwachten. Bleek niet het geval, toen een deel van het bekende terras van ’tVat plotseling in handen verviel van een grootondernemer. Eentje die bovendien iets verderop in de straat –Abra na Broki– rijke politieke invloed kan uitoefenen en contactpuntjes inzetten. Heeft bovendien al jaren zijn aandacht en ook lust gevestigd, op het gladiaal overnemen van het blok, wat nu door een Ministerie van Regionale Ontwikkeling wordt bezetgehouden. Driemaal raden wie alles in SU wil hebben en bezitten. SU heeft daarvoor een schromelijk tekort aan hebbetjes. Of toch niet, als het een ander toebehoort? Jawel! Intussen is de bestuursdienst er woordelijk van overtuigd, dat men nooit en te nimmer de vinger moet wijzen of een bepaald ‘nu erg populair adagium’ van toepassing maken op, wat bij de DC’s allemaal mogelijk is en wat geheel onmogelijk. Als de mensen van ’tVat niet betrokken zijn en er door onvoorspelbaar gedrag van de Overheid schade wordt geleden, staat de weg naar de rechter wagenwijd open. Wel de juister advocaat, in stelling brengen. – Stratego, schaken of gewoon ordinair dammen. Maakt allemaal niet uit. “Nak puru na basi…”. Een grootondernemer laat ‘grat hari’ weten, dat de leiding van het land omsingeld is geraakt door alligators. Waren het vroeger beheersbare kaaimans, heeft men nu een omtrekkende beweging van alligators gehad die met Bouterse – II doen…, wat ze zelf goedvinden/-dunken. Het resultaat ligt daar. Een heel land op z’n gat. Geallieerden in de verkiezingen die je nu openlijk laten weten, het geheel met je gehad te hebben. Nu je niet eens meer ziet, hoe de omsingeling heeft plaatsgevonden…, ‘a keba papi!’. Of je wil het natuurlijk helemaal niet meer zien. Ook dat kan tegenwoordig een plausibeler reden/verklaring schragen! ‘San mi no si, dati mi no man sabi…’. Check mate! – Druk. De druk op de politie wordt nu wel erg groot om de oplossing van de moord op Sharon Cairo op te lossen. Zo groot (…), dat er spaanders beginnen te vallen gedurende het vooronderzoek. ‘Old school’ wordt overrompeld…, door ‘new school’. ‘Au…, san ye skopu mi bai?’. – Budget. Algoe moet afdoende antwoord komen geven, hoe de ongehoord vergroeide verhoudingen, in de rijstsector en kolom, zullen worden opgelost. De rijstboeren hebben genoeg van ‘bla bla verhaaltjes’ en willen gedegen oplossingen voor de torenhoge problemen en het gevolg van lege schoven die nu worden geoogst. Brengt de deurwaarder van de bank, in beslagleggingmodulen. – Flippy Osos. Zo kenschetst Peneux zaken en personen die het niet met zijn rationeel gewaande benaderingswijzen, eens kunnen worden. Havo; MO-A; MO-B om dan op de Universiteit van Suriname te komen horen, dat je alles opnieuw moet doen…? “Flippy Oso!”. De docent op de pedagogische opleiding –vakgebied Natuurkunde—welke Floris in al zijn zogeheten productieve jaren in de stafopleiding(-en), maar één schamel klasje aan studenten kon afleveren…? ‘Flippy Oso’ en werd weggestuurd. Nu zijn er plotsklaps wel 200 gezonde aanmeldingen voor Natuurkunde-onderwijs. Peneux gaat godo’s bossen. Adek gaat op de operatietafel en wordt voor een groter aanbod aan leergierigen, toegankelijk gemaakt. Maakt Peneux niet uit of je slaapt met de opper van een politieke partij, hij gaat je “godo” komen bossen. Doctorandi die niets met hun bulletje hebben weten te doen, kwalificeert de bewindvoerder op onderwijs als te zijn, een ‘gecertificeerd omgevallen boekenkast’. Accreditatie problemas? ‘Wakti yere…, Peneux e kom’. – Vertraging. Het houdt niet op bij de SLM. Vertraging op vertraging en zelfs een vlucht met 24 – uren uitstel, omdat de chartermaatschappij niet leverde wat werd verwacht dan wel beloofd. De SLM doet er goed aan om voortvarend, de viermotorige A340 in bedrijf, vanuit Airbus – Toulouse in Zuid Frankrijk te krijgen en de tweemotorige huurling aan de kant te zetten op de stretch Paramaribo – Amsterdam v.v. Waarom de B747-300 “Kappel” en de betrouwbare A340-300 “Palulu”, voortijdig zonder gedegen vervanging uit de vaart werden gehaald, ontgaat iedere leek. Meer nog begrijpt niemand, het back-up beleid ofwel systeem van deze SLM, zonder dat er een ‘wide body’ voor de ‘long haul/stretch’, in eigen handen werd en wordt gehouden. Eén vliegtuig op de Mid Atlantische route, waarbij nog steeds goudgeld door de blauwe vogel wordt verdiend…? Ontgaat een ieder die een beetje ratio in z’n mars heeft meezeulen. Privatiseren van de SLM? Zien wat dan gebeurt en welke slokdarm dan wordt bevredigd. – ‘Fonfon’. Hij kreeg knap klappen. Keek eerstens porno en wilde zijn lusten loslaten op zijn 14-jarig nichtje. Gelukkig dat het kind kon schreeuwen en hulp halen. Buurtbewoners kozen voor de ‘eigen richting’ en gaven ‘opa’ een pakrammel…, nog voor de politie kwam en de ‘krasgeraakte baas’ meenam. – Smeri. Op de vrijdag ging de begrotingsbehandeling toch nog door, nadat de ‘smeri’ van donderdag het vergaderen redelijk onmogelijk maakte. ‘Pe yu bem de, dati yu e smeri so wazig…’. Ik was gewoon deelgenoot, bij de wazige partijverzameling in het parlement. – ‘Grab a man!’. Het hooggerechtshof in Panama heeft de arrestatie bevolen van de steenrijke oud-president Ricardo Martinelli. Hij zou op kosten van de overheid meer dan honderdvijftig mensen hebben laten bespioneren. Volgens aanklagers werden onder meer activisten, politici, vakbondsleden en advocaten op last van Martinelli bespied door overheidsmedewerkers. Zo werden telefoongesprekken afgeluisterd en berichten gelezen. De toenmalige president zou zijn boekje daarmee fors te buiten zijn gegaan. Twee van zijn voormalige veiligheidschefs zitten al vast. De multimiljonair wordt verder verdacht van tal van andere misdrijven, zoals het aannemen van smeergeld. Het is nog de vraag hoe de autoriteiten denken de 63-jarige oud-president in handen te krijgen. Martinelli is in januari gevlucht uit Panama. Hij zou tegenwoordig in de Amerikaanse stad Miami wonen. Fluitje van een cent om Martinelli naar Panama City te krijgen en terecht te doen staan voor volkvijandige handelingen en subversieve activiteiten. Tijdens de regeringsperiode van Martinelli, die van 2009 tot 2014 aan de macht was, kende Panama een sterke economische groei. Zijn regering werd echter achtervolgd door beschuldigingen van corruptie. Zijn opvolger Varela beloofde bij zijn aantreden schoon schip te maken en de corruptie aan te pakken. – Alternatieven. Reizigers checkten vaker in op Eindhoven Airport. In het afgelopen “recordjaar” realiseerde de luchthaven een groei van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal maakten dit jaar 4,3 miljoen reizigers gebruik van de luchthaven in Eindhoven. Dat waren er 407.000 meer dan in 2014. Volgend jaar verwacht de luchthaven 4,6 miljoen reizigers te begroeten. De luchthaven profiteerde naar eigen zeggen van het verbeterde aanbod. Afgelopen jaar werd vanaf Eindhoven naar 78 bestemmingen gevlogen. Ook werd er vaker gevlogen en nam de bezettingsgraad per vlucht toe. Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat regionale luchthavens als Eindhoven profiteren van de forse toename aan budgetreizigers, die instappen bij prijsvechters als Transavia, Easyjet en Ryanair. Justitia Pietas Fides MMCMXLV