Suriname en Guyana officieel Geassocieerd Lid Mercosur

Suriname en Guyana zijn sinds vrijdag jongstleden officieel Geassocieerd Lid geworden van de Mercosur, acroniem voor Mercado Común del Sur. Vorige week werd tevens bekrachtigd dat Bolivia deze status verruilt voor die van Volledig Lid. De Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela en werd opgericht in 1991. Het doel van de organisatie was om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. BuZa-minister Winston Lackin lichtte in april 2013 tijdens een persontmoeting de samenleving in over de stappen die Suriname zou nemen om over te gaan van de status van ‘Observeerder’ naar ‘Geassocieerd Lid’ van de Mercosur. Guyana en Suriname tekenden vervolgens een associatie raamwerkovereenkomst met Mercosur in juli 2013, echter had dit voorstel wetgevende goedkeuring nodig om geldig te zijn. Op 27 november 2014 besloot De Nationale Assemblee in een huishoudelijke vergadering om stilzwijgende goedkeuring te verlenen aan de Associatie Raamwerkovereenkomst tussen de Republiek Suriname en deze gemeenschappelijke markt van het zuiden.
Dit proces is nu dus voltooid en Suriname en Guyana zijn nu samen met Chili, Peru, Colombia en Ecuador geassocieerde leden, terwijl Nieuw-Zeeland en Mexico de status van observerende leden hebben. Dit betekent voorts, dat alle Unasur-landen inmiddels enige verbondenheid hebben met Mercosur. Er zijn diverse mogelijke directe voordelen voor het Geassocieerd Lidmaatschap van Mercosur. Gedacht moet worden aan toegang tot een markt van ruim 280 miljoen personen, waarop de productie- en agrarische sector kunnen inspelen. Daarnaast is er mogelijkheid tot verwerking van geïmporteerde halffabricaten uit Mercosur-landen en de vervaardiging tot eindproduct in eigen land om deze dan vervolgens in Mercosur en overige potentiële markten af te zetten. Vele Zuid-Amerikanen zien Mercosur overigens als een verdediging tegen het alsmaar naderbij komen van de Verenigde Staten met organisaties zoals de Vrijhandelszone van de Amerika’s (FTAA). Mercosur kreeg zware klappen te verduren toen de Argentijnse economie in 2002 ineenzakte. In december 2004 vormden de Andesgemeenschap en de Mercosur samen de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, een organisatie naar het patroon van de Europese Unie.

More
articles