Suriname en Zuid-Afrika halen banden aan

foto: Louis Alfaisie

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen een intentieverklaring ondertekend met de Zuid-Afrikaanse onderminister van Internationale Relaties en Samenwerking, Luwelyn Landers. Landers is gisteravond voor een werkbezoek in Suriname aangekomen. Het document dat op het ministerie is ondertekend, legt onder meer de basis voor de instelling van een Politiek Consultatie Mechanisme. Beide bewindslieden hebben benadrukt voorstander te zijn van intensivering van de bilaterale relatie.

In een toelichting op de ondertekening, zei Lackin onder meer dat het Politiek Consultatie Mechanisme zal moeten toezien op naleving van afspraken die de twee landen maken in de bilaterale relatie. Dat de relatie tussen de twee landen verder verbetert, moet voordeel brengen voor zowel Suriname als Zuid-Afrika. Volgens Lackin is Zuid Afrika vergevorderd in de mijnbouw en zou Suriname veel kunnen leren van dat land.

De samenwerking strekt zich verder ook uit over de gebieden cultuur, luchtvaart en agrarische sector. Landers vult het rijtje aan met onderwijs en handel. Hij hoopt dat Suriname en zijn land ook dichter naar elkaar toe groeien als het aankomt op de exploratie en exploitatie van zowel natuurlijke als menselijke hulpbronnen.

Lackin zegt in aan reactie op vragen van De West dat ook met de delegatie van gedachten is gewisseld om na te gaan op welke wijze Zuid-Afrika een bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkelingen die gaande zijn ten aanzien van de overname van de bauxietmaatschappij Suralco door de regering. Ondertussen hebben Suriname en Suralco’s moedermaatschappij ALCOA het ulitmatum verschoven naar 1 augustus om de overname te beklinken, dit nadat de streefdatum van 1 juli niet was gehaald.

More
articles