June 19, 2015


25 Jaar Geleden


June 19, 2015

9 – 14 juni 1990

De voorzitter van De Nationale Assemblee ontvangt de moeders onder de Mamabon. Hijdoeteenberoep op de moeders die bijkans vier maanden onder de Mamabon hebben gebivakkeerd, om naar huis te gaan. Hij zegt toe zich zoveel als mogelijk te zullen inzetten dat het justitieel onderzoek met betrekking tot de vermissing van hun zonen voortgang blijft vinden. Om en bij 70 personen uit Marowjne die in Brokopondo werken, moeten het gebiedverlaten op aanzeggen van de Angulagroep en andere gewapende fracties. De Angula’s die samenwerken met ondermeer de Tucajana’s, zijn hardhandig opgetreden tegen arbeiders, waaronder goudzoekers. Ravaksur neemt stelling tegen het standpunt van president Shankar om hulp in te roepen bij de ontwapening van de ongrondwettelijke groepen. Dit, omdat wij Surinamers, zoals hij zei, niet in staat zouden zijn om dit Surinaams probleem zelf op telossen. Een korte aanval van het Jungle Commando wordt uitgevoerd op de post Stolkersijver van het Nationaal Leger (NL). Bij deze aanval raakte de soldaat Kadiman van het NL lichtgewondaan het hoofd. Na volgens de instructies van het NL een defensieve positie te hebben ingenomen, ging men in de ochtenduren voor onderzoek de weg naar Moengo op. De groeperingen in Nationaal Dialoog verband, zijn teleurgesteld in Ravaksur over het besluit om niet langer in dat kader te werken aan oplossingen voor de problemen in ons land. De groeperingen zijn ook niet te spreken over het feit dat Ravaksur zijn besluit eerst via de media en daarna middels een brief aan de president kenbaarmaakte. I.Asaf en A.Damburg, beiden vertegenwoordigers in deaAssemblee van de Pendawalima, dringen in een brief bij minister Willy Soemita erop aan dat de voedsel distributie in het district Sipaliwini wederom van start gaat. Dit verzoek wordt in het bijzonder gedaan namens de bewoners van het Matwaigebied die vanwege gebrek aan eerste levensbehoeften en medische voorzieningen in grote nood verkeren. Er is overeenstemming bereikt tussen de Bacovenbonden en de directie van Surland. Hiermee komt er een einde aan een staking die op 7 juni inging omdat er eerder geen overeenstemming mogelijk was tussen de partijen. De Suralco wacht op een antwoord van de Regering, inzake de blokkade van het bauxiet stadje Moengo. Met het Nationaal Leger is contact opgenomen in verband met het verzenden van voedsel naar Moengo. De voedseltoestand in dit gebied begint met de dag verontrustende vormen aan te nemen. De staking van het Zanderijpersoneel is omgezet in een slow down actie. De schoonmaak- en andere werkzaamheden worden weer gedeeltelijk uitgevoerd. Dit is het resultaat van besprekingen tussen de bond van het luchthavenpersoneel en het ministerie van EconomischeZaken. Er worden zowel in Nederland als in Suriname aanhoudingen verricht in verband met de smokkel van aanzienlijke hoeveelheden cocaïne vanuit het laatstgenoemde land naar het eerstgenoemde. In deze zaak werd door de Rotterdamse politie samengewerkt met de politie van Amsterdam, de douane en de Rijkspolitie. Het dorp Tepoe wordt bezet door het Jungle Commando. Het dorp ligt in het zuiden van het land aan de Tapanahonie. Er is nog geen definitief standpunt ingenomen over eventueel te voeren acties. De bestuursraad van Ravakasur stelt de Regering een ultimatum waarin een zestal punten werd geëist, waaronder een duurtetoeslag gelijk aan 50 procent van het loon. De arbeiders van de Staatsboerderij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn in actie tegen de ontoelaatbare handelingen vande ex-beheerder van Staatsboerderij August Kensmil. Ondanks het verbod dat Kensmil is opgelegd door de minister van LVV om geen handelingen te plegen op de Staatsboederij, werden er toch wederom grasmaaiers weggedragen. De Surinam Aluminium Company (Suralco) moet haar mijnactiviteiten te Moengo ruim twee weken geleden stil leggen als gevolg van een controverse tussen de Regering en het Militiar Gezag over de bezetting van Moengo door het Jungle Commando. Het leger is van mening, dat de illegaal bewapende groep het Jungle Commando, zich uit het bauxietstadje moet verwijderen. Het crisisteam van de Regering voert in Frans-Guyana gesprekken met vertegenwoordigers van het Jungle Commando en de Tucajana Amazones over ondermeer de voorgenomenmaatregelen van de Regering over het vertrek van de ongrondwettelijk bewapende groepen uit de productiegebieden. Het Jungle Commando zal Moengo niet verlaten. Deze mededeling deed Ronnie Brunswijk vanuit Frans-Guyana aan de SRS-nieuwsdienst. Tijdens zijn gesprek met het crisisteam van de Regering in Cauyenne, maakte hij zijn standpunt duidelijk. Twee vrachtwagens beladen met voedel zijn in Moengo aangekomen. Het gaat hier om de eerste bezending.