OWMCP herdenkt Wereld Waterdag

Date

In het kader van Wereld Waterdag op 22 maart, heeft het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) vandaag activiteiten georganiseerd op het Brassaplein in Nieuw-Nickerie. De activiteiten hielden in een tekenwedstrijd voor scholieren en een minibeurs waaraan geparticipeerd hebben OWMCP en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). Het thema  voor dit jaar is ‘Water and sustainable development’ (Water en duurzame ontwikkeling) Evenals het vorig jaar, heeft het Overliggend Waterschap ook dit jaar weer gekozen om een tekenwedstrijd voor scholieren te organiseren. Hieraan hebben bijkans vijftig leerlingen van 25 basisscholen deelgenomen. Dit is het vierde jaar achtereen dat OWMCP deze dag herdenkt. Richenel Small, directeur van OWMCP, zegt aan de krant dat het Overliggend Waterschap al enkele jaren deze dag herdenkt, omdat zij van mening is dat zij als waterautoriteit de mensen bewust moeten maken dat ze water moeten koesteren. Vandaar dat ook dit jaar weer gemeend is om met kinderen bezig te zijn. “Omdat we vinden dat we aan de basis moeten werken en de basis zijn kinderen die wij op jeugdige leeftijd  de gelegenheid geven om zich te uiten over het onderwerp water, gekoppeld aan duurzame ontwikkeling”, vertelt Small. Hij zegt tevreden te zijn met de opkomst van de participanten aan de tekenwedstrijd. Hij zegt gemerkt te hebben dat ze er plezier in hebben wat de organisatie ook goed doet. De uitslag van de tekenwedstrijd is later op de dag, terwijl de prijsuitreiking op een nader te bepalen datum zal plaatsvinden op de school van de winnaar.

More
articles