Samenleving kijkt traditioneel naar problemen

(foto: Johan de Randamie)

De samenleving kijkt tot op heden nog op traditionele wijze naar hun problemen. “We hebben allemaal problemen”, zegt onderwijskundige Winston de Randamie. Hij is van mening dat het goed is wanneer een probleem zich voordoet dat het bespreekbaar wordt gemaakt, en dat er op een andere manier naar het probleem moet worden gekeken. Randamie zegt verder dat het in zo een geval belangrijk is dat er wordt gekeken naar de positieve kanten van een probleem. “De dingen die ons bij elkaar brengen en niet de dingen die ons afstoten van elkaar”, aldus de inleider in een vraaggesprek met De West. Hij merkt verder op dat eerlijk zijn naar je zelf toe van eminent belang is, want zodoende kun je veel zaken die een last voor je zijn, van je afzetten, dit in tegenstelling tot oneerlijkheid, daar ga je schade van ondervinden.

Vandaag werd in de Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS) een introductiesessie met als thema ‘Oplossingsgericht te werk gaan’ gehouden. Het beoogde doel van deze sessie is dat de aanwezigen anders naar hun problemen gaan kijken. De Randamie is tevreden met de respons dat hij uit de groep gekregen heeft gedurende de drie uur durende sessie. Aan het eind van de sessie is er een evaluatieronde. De Randamie hoopt dat de participanten die jaren lang met een probleem zitten, na vandaag anders naar hun problemen zullen kijken en dat ze nu een oplossing ervoor kunnen vinden. Ongeveer 40 personen, hebben deelgenomen aan de sessie, zoals Human Resource Managment (HRM) studenten, -functionarissen, maatschappelijk werkers en studenten van de Academie voor Coaching en Counseling. De directeur van SIVIS, Victor Jones, heeft tijdens zijn spreekbeurt bet woord ‘probleem’ belicht. Wat is een probleem, wat houdt een probleem in, hoe ziet het eruit, hoe herken je het, wie maakt er deel van uit. “We draaien meestal om de problemen heen en vergeten dat we ze moeten oplossen, we vergeten al te vaak dat wij ook een onderdeel zijn daarvan, hetgeen de oplossing bemoeilijkt”, aldus Jones. “Het ligt wel in de bedoeling om na deze introductiesessie later in het jaar een trainig met hetzelfde onderwerp te laten verzorgen, gezien de animo”, zegt de directeur, maar dat hangt af van de evaluatie na de sessie.”

door Melissa Achthoven

More
articles