ANC hoopt op regeerverantwoordelijkheid

A Nyun Combinatie (ANC), de bundeling van Seeka, Broederschap in de Politiek 2011 (BP-2011) en de Plattelands Bewoners Partij (PBP), hoopt bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande genoeg steun te vinden om te kunnen delen in het kabinet dat daarna aan het bewind komt. De voorzitters, Paul Abena (Seeka), Linus Diko (BP-2011) en Armand Kanape (PBP), hebben het verbond zaterdagavond geproclameerd in het partijcentrum van Seeka aan de Bolletriestraat. Ze zetten alle drie hun handtekening onder het manifest. De proclamatie komt nadat de drie partijen eind vorige maand al een intentieverklaring hadden ondertekend.
ANC heeft zichzelf een positie aangemeten tussen de NDP en V7. De combinatie is voornemens om bij verworven regeermacht, extra aandacht te schenken aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het binnenland, iets wat opeenvolgende regeringen hebben laten liggen. Alle drie partijen rekenen op veel steun in het binnenland en steun onder de grote concentratie binnenlandbewoners in Paramaribo en de binnenlandbewoners die wonen in de verschillende districten. Abena zei na de ondertekening, dat de samenwerking is geschied op basis van gelijkwaardigheid; de een is niet meer dan de ander. Ook wordt niet gekeken naar welke partij langer bestaat of meer ervaring heeft. In de campagnevoering zullen partijen uit strategische overwegingen meer in actie komen in gebieden waar ze een ruimere achterban hebben.
Abena riep overigens het electoraat op om niet blindelings achter politieke leiders en partijvoorzitters aan te lopen, maar zich te laten leiden door de plannen die de partijen willen uitvoeren indien ze de gelegenheid daartoe krijgen.
De drie leiders vinden unaniem dat het binnenland behoefte heeft aan een bundeling om tot ontwikkeling te komen.
ANC werpt zich in de politieke strijd als een bundeling van politieke partijen die de kansarmen, met name in het binnenland, wil ondersteunen om uit het ontwikkelingsisolement te komen, waarin ze decennialang zijn gebleven. De visie van de combinatie is erop gericht om de leefomstandigheden van de mensen drastisch te zullen veranderen, indien ANC de gelegenheid krijgt om ze te implementeren. ANC baseert zich in aanloop naar de verkiezingen op dertien speerpunten, die zijn uitgewerkt in het partijprogramma.

More
articles