February 13, 2015


25 Jaar geleden


February 13, 2015

5 – 10 februari 1990

Het personeel van het Diakonessenhuis is weer in actie. Deze keer totdat de cao rond is en de aktiedagen van december in orde zijn en alle rancuneuze maatregelen zijn ingetrokken. Tijdens een algemene ledenvergadering van de Bond van Personeel bij de Stichting Planbureau Suriname (BPSPS), is met algemene stemmen een motie aangenomen waarin het vertrouwen in en de samenwerking met de directie van het Planbureau is opgezegd. In de motie wordt overwogen dat de onvrede binnen alle geledingen van het Planbureau over de huidige directie reeds lang bestaat, ondanks dat er vele pogingen zijn ondernomen om verandering te brengen in de situatie. Commandant Desi Bouterse, overweegt zijn mandaat aan president Shankar terug te geven. Volgens de bevelhebber komt de grootste tegenwerking op zijn bemiddelingen voor vrede in ons land vanuit de Regring en De Nationale Assemblee. Bouterse blijft weliswaar bereid zijn werk te continueren als het volk hem het mandaat daartoe verleent. De commandanten en de bevolking van het Wayambo gebied, Tibiti en Nickerie rivier, zeggen in een uitgegeven verklaring volledig te staan achter Thomas, de leider van de Tucajana Amazones. De commandanten en de bevolking van de Wayambo, zeggen verder de groep van Bernharddorp, onder leiding van Mike en Piko, die door middel van overvallen, beschietingen, gijzelingen en bedreigingen, de Tucajanaleiding en het volk trachten re intimideren en angst aan te jagen, te zullen bestrijden en te vernietigen. Personen uit de gemeenschap van Bernharddorp, vatten post bij de Mambon tegenover De Natioale Assemblee. De bewoners vragen zich af waar hun familieleden zich op dit moment bevinden. Ruim een maand geleden hadden mannen zich tezamen met hun echtgenoten naar onder meer Donderskamp begeven voor houtkap activiteiten. Daarna vernamen zij dat de mannen zijn meegenomen door militairen. Overheidspersoneel te Moengo en andere werknemers die via het Staats Ziekenfonds recht maken op medische behanddeling, overwegen het werk massaal neer te leggen. Dit vanwege het feit dat er reeds geruime tijd geen overheidsarts in het Bauxietdorp aanwezig is. De Bond van Personeeel bij de Brandweer (BPBS), wil op korte termijn een referendum onder brandweerlieden organiseren om aan te tonen dat zij de meerderheid achter zich heeft staan. De sitdown-actie van het personeel bij de Bestuursdienst wordt voortgezet. De besprekingen tussen bevelhebber Bouterse en de leiding van de Tucayana Amazones, zijn aangevangen. Van de zijde van de Tucayana Amazones zijn aanwezig commandant Thomas die de delegatie leidt en verder Matto, commandant Maro en commandant Koen. De bewoners van Langatabbetje, vinden dat Ruben Bodo zijn straf bij het Jungle Commando moet uitzitten. Ruben Bodo was de aanvoerder van een zeskoppige groep, die kort na de aanvang van de vredesbesprekingen een aanval op de JC post te Langatabbetje uitvoerde. Commandant Matto zegt dat er helemaal geen strijd is geleverd op Apura. Er zijn ook geen doden gevallen. Matto is zonder strijd door Piko aan Thomas overhandigd. Hij zegt ernstig mishandeld te zijn door de opstandige groep van Piko. Wat hun juiste aantal bedraagt, kon hij niet precies zeggen. Hij kan wel aaangeven dat de daadwerkelijke leider van de opstandelingen Harold Jukaware is. Alfobigi ’86 roept de opstandige Tucajana groep van Piko op zich aan de bevoegde instanties over te geven. Ook roept het mensenrechtenbureau hun op de Indiaanse strijd volgens de Tucajana methode voort te zetten. Alfobigi ’86 ontkent enige betrokkenheid te hebben in de aanval van Piko en Jukaware op de Tucajana Amazones. De kapiteins en basja’s der Quintiers, richt brieven aan zowel de leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk als bevelhebber Desi Bouterse van het Nationaal Leger. In het schrijven wordt gevraagd alle manschappen van Quintische afkomst terug te sturen naar hun respectieve dorpen. Willem Ramnat, beheerder van het Guesthouse Dubois te Apura, ontkomt aan de dood. Bij een aanval op hem, welke geleid is door de opstandige Piko Sabajo, werd een van zijn vingers van korte afstand weggeschoten. Behalve het wegschieten van de vinger, gaf pilo ook de opdracht om Ramnath van het leven te beroven.