BRANDSTOF EN ELEKTRICITEIT

Vanuit het binnenland wordt er regelmatig steen en been geklaagd. Vaak heeft dat te maken met de onderwijsvoorzieningen die niet optimaal zouden zijn. In bepaalde gevallen geven onderwijskrachten niet voldoende aandacht aan hun werk en het komt ook wel voor dat ze wegblijven of weglopen. Het is al jaren geen geheim, dat leerkrachten uit de kuststreek niet graag naar het binnenland vertrekken om daar in het onderwijs werkzaam te zijn.  Daar schijnt de laatste jaren wel wat verandering in positieve zin in gekomen te zijn. Echter, is de zaak nog op veel plekken in het achterland niet wat het wezen moet. Ook voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening, is het vaak genoeg niet naar wens van de mensen in het achterland. Veel dorpen zijn soms weken, in bepaalde gevallen wel maanden, van stroom verstoken. De overheid heeft dan niet op tijd de diesel voor de generatoren geleverd waardoor er gewoon geen elektriciteit is. We weten thans allemaal wel dat de overheid grote financiële tekorten heeft en dat laat zich natuurlijk ook gevoelen in het binnenland, waar de mensen het ook met minder zullen moeten doen. Als het in Paramaribo en omgeving slecht gaat, dan zal het binnenland het ook voelen en dat weten ze in het achterland in de dorpen thans ook wel.  De staat levert dan ook te laat de diesel of is genoodzaakt minder te leveren, omdat ze het geld niet heeft om de oliemaatschappijen op tijd te betalen. En als ze het dan levert, bestaat nog altijd het gevaar dat onverlaten uit de respectieve dorpen de brandstof stelen om haar naar de goudvelden te verslepen. Daar wordt het zwaar materieel dan van diesel voorzien. Wat de klagers uit de verschillende dorpen in het achterland er meestal niet bij vertellen, is dat de mensen die de diesel verduisteren, uit hun dorp afkomstig zijn en dat men dan ook niet tegen de dieven durft op te treden. In bepaalde dorpen is de leiding zelfs betrokken bij de verduistering van diesel en men probeert dan alsnog de schuld in de schoenen van de overheid te schuiven. Het is dan ook zaak dat de overheid de leveringen nauwgezet bijhoudt en precies kan nagaan wie voldoende brandstof heeft gehad en wie weer niet. Zo kan men dan analyseren wie niet op de juiste wijze omgaat met het geleverde product en bij de volgende levering gewoon minder krijgt.  Paramaribo kan zich namelijk niet onder alle omstandigheden als filantroop blijven opstellen.

More
articles