Jaaroverzicht Binnenland November 2014

De inzaai van padie voor het najaarsseizoen, is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), vastgesteld voor de periode 1 november tot en met 31 december. Verwachtbaar is dat de inzaai fors zal toenemen, vooral nu de compensatie van SRD 480 per hectare al is uitgekeerd aan de boeren.

Op een website worden 24/7 live online privé camerabeelden van een aantal locaties in Suriname getoond. De privacy van deze Surinamers en tienduizenden mensen wereldwijd, is in het geding nu de beelden van vele duizenden beveiligingscamera’s voor iedereen live te zien zijn.

De Naschoolse Opvang en Begeleiding, start op maandag 10 november. In een bekendmaking van de departementsleiding van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV), wordt aan ouders van basisschoolleerlingen erop gewezen dat de Naschoolse Opvang en Begeleiding tot en met 15:00 uur duurt.

Amper enkele weken nadat de Surinaamse overheid permissie aan handelaren gaf om vuurwerk te importeren, blijkt dat getracht is een deel van dit importvuurwerk clandestien in ons oosterbuurland binnen te krijgen. Door de douane van Saint-Laurent-du-Maroni zijn 1500 namaakartikelen vernietigd.

Op een website worden momenteel 24/7 live online privé camerabeelden van een aantal locaties in Suriname getoond. De privacy van deze Surinamers en tienduizenden mensen wereldwijd is in het geding nu de beelden van vele duizenden beveiligingscamera's voor iedereen live te zien zijn.
Op een website worden momenteel 24/7 live online privé camerabeelden van een aantal locaties in Suriname getoond. De privacy van deze Surinamers en tienduizenden mensen wereldwijd is in het geding nu de beelden van vele duizenden beveiligingscamera’s voor iedereen live te zien zijn.

Lall Dassasingh, eigenaar van Flex NV, geeft aan dat de aanklacht die hij wil indienen tegen directeur Ramsoender Jhauw van Surishopping, nog niet bij de politie ligt. “Ik haal mijn handen ervan af, de zaak ligt bij mijn advocaat”, aldus Dassasingh.

Minister van Justitie & Politie (JusPol), Edward Belfort, installeert de RIO-raad (Rechters in Opleiding). Deze RIO-raad zal zich bezig gaan houden met het wegwerken van het tekort aan rechters bij de rechterlijke macht.

President Desiré Bouterse, neemt de geloofsbrieven in ontvangst van de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman, die sinds 2013 al in ons land werkzaam was als zaakgelastigde. Hiermee zijn de diplomatieke betrekkingen wederom geformaliseerd.

Presidentskandidaat, assembleelid, ABOP-voorzitter, goudmagnaat en geldstrooier Ronnie Brunswijk (52), staat prominent op de opsporingslijst van de internationale politie-organisatie Interpol. Brunswijk, regelmatig in opspraak vanwege zijn verfoeilijke praktijken op en rondom het voetbalveld, wordt gezocht in Nederland vanwege illegale import van verdovende middelen. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft dan ook de aanhouding van hem gelast, opdat hij een straf aldaar kan uitzitten.

VS schenkt ebola-pakken aan Suriname

De Verenigde Staten van Amerika (VS) hebben zo’n duizend persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit onder meer handschoenen, laarzen, mondkappen en speciale pakken voor hulpverleners geschonken aan SurinameDe Amerikaanse ambassadeur Jay Anania (l), generaal John. F. Kelly van de U.S. Southern Command (m) en minister Michel Blokland van Volksgezondheid bekijken beschermende uitrusting bestemd voor hulpverleners, zodat die suspecte en bevestigde ebola-gevallen kunnen behandelen, zonder vrees zelf  besmet te raken door het virus. De U.S. Southern Command schonk vanmorgen een partij persoonlijke beschermingsmiddelen, bestaande uit onder meer handschoenen, laarzen, mondkappen en speciale pakken.
De Verenigde Staten van Amerika (VS) hebben zo’n duizend persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit onder meer handschoenen, laarzen, mondkappen en speciale pakken voor hulpverleners geschonken aan SurinameDe Amerikaanse ambassadeur Jay Anania (l), generaal John. F. Kelly van de U.S. Southern Command (m) en minister Michel Blokland van Volksgezondheid bekijken beschermende uitrusting bestemd voor hulpverleners, zodat die suspecte en bevestigde ebola-gevallen kunnen behandelen, zonder vrees zelf besmet te raken door het virus. De U.S. Southern Command schonk vanmorgen een partij persoonlijke beschermingsmiddelen, bestaande uit onder meer handschoenen, laarzen, mondkappen en speciale pakken.

De Jamaicaanse politie neemt tijdens een routinecontrole met de douane in de haven van Kingston, 15 kilogram cocaïne in beslag die afkomstig was uit Suriname.

Beschuldigingen over corruptie, gepleegd door ministers in het Kabinet Bouterse/Ameerali, alsook door anderen en andere sleutelfiguren, schijnen geen indruk te maken op president Desiré Bouterse. Critici en politieke tegenstanders wijzen al geruime tijd erop dat het schering en inslag is en dat de gevallen van corruptie haast niet meer bij te houden zijn, ondanks de belofte van het staatshoofd in zijn inaugurele rede op 12 augustus 2010 om een einde aan de corruptie te maken.

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), zegt na een overleg met zijn leden dat de VOS-leraren op 26 november in actie zullen komen als de regering voor zaterdag 22 november niet met een oplossing komt voor de problemen van de leraren. Het gaat om primaire arbeidsvoorwaarden.

De Surinaamse Brouwerij N.V., lanceert samen met de Surinaamse Taxi Centrale (STC), een bewustwordingscampagne op het gebied van verantwoord alcoholgebruik. De bewustwordingscampgane ‘Biertje op, laat je rijden’, is na onthulling van minister Edward Belfort van Justitie en Politie, officieel van start gegaan.

De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), drs. Jennifer Geerlings-Simons, kondigt aan dat er een aangescherpte wetgeving in het verschiet ligt voor vaders die van hun verantwoordelijkheid weglopen. Ze is voornemens om voor het einde van haar zittingsperiode, een ontwerpwet die al gereed is, in te dienen als initiatiefwet, waarbij wettelijk afgedwongen wordt dat een onmiddellijk uitvoerbare economische sanctie kan worden opgelegd als een vader zich onwillig opstelt voor wat betreft de financiële zorg voor zijn kinderen.

Het dorp in het district Para, Bigi Poika, heeft voor het eerst een drinkwatervoorziening. De officiële opening van de ‘eerste kraan’ werd gedaan door Marlon Oosterling, hoofd van de Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).
Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), stelt een hotline in voor meldingen inzake mogelijke kinkhoestgevallen en lanceert tevens een vaccinatiecampagne voor zwangere vrouwen, ter bescherming van hun nog ongeboren kind.

‘Wan Sten, Wan Sranan’, zo luidt de slogan van de algemene vrije en geheime verkiezingen die op 25 mei 2015 moeten plaatsvinden. President Desiré Bouterse lanceert de verkiezingsactiviteiten officieel tijdens een ceremonie in de Congreshal.

Lang niet alle leerkrachten in het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS), zijn in staking. Volgens het actiemodel van de Bond van Leraren (BvL), zouden zijn leden van de organisatie met ingang van donderdag 27 november tot 9:15 uur les geven en daarna de school verlaten. Echter lopen niet alle VOS-scholen leeg bij het ingaan van de eerste pauze.

Staatsolie maakt een aanvang om een aantal maatregelen op korte termijn te treffen in verband met de wateroverlast aan de Gangaram Pandayweg in het district Saramacca. Door Staatsolie wordt aangegeven dat het doel van deze korte termijnmaatregelen is om de Gangaram Pandayweg en de huishoudens aldaar tegen hoge rivierstanden te beschermen en de afvoer van het zwampwater naar de Saramaccarivier toe te verbeteren.

More
articles