January 10, 2015


DE WEEK IN RETRO…


January 10, 2015

MEMORABILIA. – Tjallie. Hij liet hen als doorgewinterde klokkenluider en kapitein op meerder schip weten, dat wie niet wil luisteren dan maar de rug moet worden toegekeerd. Ook door een ondervoorzitter van de NDP. Hij is niet genegen zijn mond te houden, waar er onrecht geschiedt en het Volk van Suriname strak wordt benadeeld. Hij sprak samen met Manglie met zijn voorzitter, maar die bleef in zijn gebruikelijke pose en deed stoïcijns niets. Dat vreet draagkracht en energie, als een 12 cylinder Chevrolet – suburban en is het dus nu wel gebeurd. De meerderheid in het parlement is compleet weggevallen. Eigenlijk is er dus geen mandaat meer voor deze Bouterse-regering. De filosofen rond Bouterse zullen met een golf aan behoudende theorieën bezig gaan en opnieuw trachten anders te beweren. Voor wie? Natuurlijk voor de eigen puti en niets anders. Schaamteloos volkje. Maar men weet wel beter in het land. De regering Bouterse heeft geen recht van bestaan. Allemaal geëvaporeerd draagvlak. Wordt enkel door Brunswijk ‘of all peoples’ nog staande gehouden. De verkiezingen zullen ook Brunswijk dat allemaal afleren. Dollars tussen de mensen gooien of niet. Hij zal wel zien hoe dat terecht komt, als de menselijke waardigheid wordt aangetast, vrouwen worden beledigd en voor schuttingpoes neergezet. Met smartphone of beltegoed. Horizontaal of vertikaal. Het is allemaal niet vol te houden. Let op! – ‘Charlie Hebdo’. Jawel, die kritische en satirische hebdomadaire van Frankrijk, werd overvallen en mensen vonden op de redactie en op straat de dood. De telling is knap de twintig overschreden, toen ook de terroristen door staatsveiligheidstroepen naar het hiernamaals werden geschoten. We gaan gelijk naar de week in retrospectief. Met het fenomeen: “Je suis Charlie…!”. – “Je suis Charlie”. Overal in de wereld wordt met voorgaande uitroep geprotesteerd, tegen wereldwijde terreur, gijseling en pogingen tot moord op het ‘vrije woord’. Tussen 1980 en 1992, heeft een compleet ontspoord militair regiem, dat allemaal in Suriname ook gepoogd te ‘killen’. Ongestrafte die voor een herhaling blijkbaar nog in kunnen zijn, ware het niet dat de internationale gemeenschap ze danig in de gaten houdt. Moord op journalisten, politieagenten, militairen, vreemdelingen en ongewapende (nationale-) staatsburgers. Laat het een les zijn voor de gruwelmoordenaar. Er zijn meer griffels dan kogels. Er zijn meer intellectuele breinen, dan crimineel te misbruiken slagpinnen. Ten adressen van aangeklaagden, veroordeelden, verschoppelingen en helaas nog niet aan strafvonnis verbonden amnestiezonderlingen: “Je suis Charlie…”. – Spoed. De regering kwam op de donderdag in spoedvergadering bijeen en wel onder leiding van het huidige staatshoofd. Aanwezig waren vrijwel alle ministers en ook de vicepresident. Onderwerpen werden onder meer…, de benoeming van NDP-er Kromosoeto tot directeur van de Postspaarbank. Vervolgens de rechterlijke macht en de onafhankelijkheid van de magistratuur, gekoppeld aan budget en salariëring. Cashflow ‘hick ups’ van een overbelast budget bij Staatsolie en de fiscale positionering van winsten of verlies bij de goudvink. De penibele situatie van ’s landsfinanciën en begrotingsuitvoering conform de wettelijke mogelijkheden/bepalingen met vigerend budget, analoog aan het verlopen boekjaar 2014. Voeling ter zake nog eventueel bestaand draagvlak/mandaat van een regering Bouterse en mogelijkheden om nog beleid te kunnen maken cq. uit te voeren. En dan tussen de bedrijven door ook nog een ‘side-chamber-consult’, inzake klokkenluider Charles Pahlad en een vertwijfelde Noreen Cheung. Een hand, maar ook een mond vol. ‘Entre chambres…’, wel te verstaan. – RK. Suriname mocht lezen dat het RK Bisdom geschokt is door aanhouding en tenlastelegging van een pastoor. Deze zou zich hebben vergrepen aan een rekruut van het Nationaal Leger. De vraag blijft staan, waarom het RK Bisdom nog geschokt reageert. Volgen die mensen het wereldnieuws niet? Misschien toch even een ‘eyeopener’ aanreiken. http://archief.rnw.nl/suriname/article/bisschop-de-bekker-geschokt-door-misbruik https://archive.org/stream/RapportDeetmanSeksueelMisbruikRk/RapportDeetmanSeksueelMisbruikRk_djvu.txt http://archief.rnw.nl/suriname/article/deetman-surinaamse-en-antilliaanse-meldingen-misbruik – Fractieberaad. Logisch en voorspelbaar. Een wetmatigheid van de huidige NDP om mensen zodanig te vervreemden, dat ze uiteindelijk de positie van ‘persona non grata’ prefereren boven een slaafs vervolg in een leven binnen dit land en een steeds weer opnieuw door de samenleving ‘onbegrepen/verworpen ideologie’. Voor zover dat woord ‘ideologie’ toepasbaar is of blijkt, bij een te voeren politiek die maar op ‘een’ marginaal ding is geënt. Het veiligstellen van een individu, ten koste van alle vrijheden en het algemeen welzijn van een heel Surinaams volk. ‘But not too long from now, it won’t fly any longer…, this hostage situation’. – OKB. Er is geen discussie mogelijk. De president van de Republiek Suriname heeft zich, op de dag van Algemene- en Geheime Verkiezingen voor: De Nationale Assemblée, Ressort- en Districtsraden…, enkel bezig te houden met een gekwalificeerd beleid van veiligheid en het staatsrechtelijk faciliteren van niet te schenden verkiezingsprocedures.. Meer bevoegdheden heeft het staathoofd op die verkiezingsdag niet. Inbreuk op wet en regelgeving, kan een staatshoofd op termijn duur te staan komen. Ook wederrechtelijke handelingen, zullen een Districtscommissaris levenslang blijvend achtervolgen. Zie het op heterdaad betrappen en ontdekken van malversaties door een DC door middel van onverwacht binnentreden van de voorzitter OKB! In het commissariaat van Paramaribo toen betrokken districtcommissaris R.V., onrechtmatige handelingen pleegde die hem tot op de dag van heden, in herinnering worden gebracht. – Gemeen goed. Het “Gemenebest” (Commonwealth), heeft het land Guyana en lid van de wereldorganisatie aangemaand om de democratische weg met spoed te vervolgen en per ommegaand een einde te maken, aan de heersende constitutionele crisis. Staatshoofd Dennis Ramotar is nu de bel stevig aangebonden, nadat hij het parlement buitenspel zette. – Listen. Het wordt tijd dat de verspillingen onder de regering Bouterse worden ingelijst. Van een vogelkooi voor Harvey’s zonnecellen in Parijs tot aan een corpulent gebleken ICDS, van eens de lugubere verzameling: Rudie, Winston en Richard. Gevolgd door het ‘pakken’ van vrijwel alle SLM-verkeersvliegtuigen en de enorme schade aan passagiers en het maatschappijimago. Niet te vergeten een conglomeraat aan belachelijke ambassadegedoetjes, enkel om ‘cook-outs’ en ‘jamsessions’ te organiseren/ bezoeken, onder meer in: Johannesburg, ‘..so bun…’. – Speed. Er komt nu vaart in de duozaak. Rechter Marcia Ayers-Caesar heeft in Port of Spain, Trinidad en Tobago, bepaald dat Edmund Quincy Muntslag wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten (VS). De Amerikaanse overheid wil de Surinamer berechten voor vermeende samenzwering om tien kilo cocaïne te smokkelen naar de VS. —- Google alert, as it happens: http://www.trinidadexpress.com/news/Magistrate-Surinamese-to-be-extradited—287996181.html Magistrate: Surinamese to be extradited.Wanted for drug smuggling by US govt… By Rickie [email protected] Story Created: Jan 8, 2015 at 9:34 PM ECT Story Updated: Jan 8, 2015 at 9:34 PM ECT SURINAMESE national Edmund Quincy Muntslag, who is wanted by the United States Government for allegedly conspiring to smuggle ten kilogrammes of cocaine into the US, was yesterday committed by Chief Magistrate Marcia Ayers-Caesar in the Port of Spain Magistrates’ Court to be extradited to that country. But in a last-ditch effort to prevent the extradition, Muntslag’s attorney Keith Scotland indicated to the court after the committal proceedings that his client intends to file a writ of habeas corpus at the High Court in Port of Spain to have him released from prison custody. Muntslag was accused alongside Dino Bouterse, the son of Suriname president Desi Bouterse, with conspiring to traffick the drugs into the United States for distribution between December 2011 and August 2013. Last August, Bouterse pleaded guilty to the joint trafficking indictment and terrorism charges in a US court after being extradited to that country from Panama in 2013. Tot zover de publikaties in T&T. – Enfin. Vive Charlie Hebdo, vive la France. Zo zal het altijd eindigen, indien de legitieme macht in een geciviliseerde Staat wordt aangevallen. Er zijn figuren die het militair regiem in Suriname van 1980-1987 en dan weer van 1990/’91 een ‘wettig gezag’ wilden noemen. De naïviteit vanzelfsprekend ten top! Met dank aan de meer criminele adjudanten die ophielden wat niet goed en dus geheel fout was voor deze volksplanting. Of die friemels nou hier of in Den Haag rondliepen, het is om het even. Let op, hoe de Franse staat terreur en criminaliteit weet op te ruimen. ‘Er worden explosies gehoord en er is rook te zien in de drukkerij in Dammartin-en-Goële, ten noordoosten van Parijs. Eén persoon die daarbij werd vastgehouden, is bevrijd. De twee broers Saïd en Chérif Kouachi zouden bij de aanslag zijn omgekomen, meldt AFP. Hun dood kan nog niet worden bevestigd. Ondertussen bestormen speciale eenheden de supermarkt in het oosten van Parijs, waar zeker één gewapende man vijf mensen gegijzeld hield. Ook daar vinden explosies plaats. Op Franse media is te zien dat mensen het pand verlaten. De gijzelnemer kwam om het leven, zegt de politie. Meerdere gijzelaars in de supermarkt zijn bevrijd en zijn ongedeerd, meldt AFP. Twee agenten zouden bij de bestorming gewond zijn geraakt. De twee broers Saïd en Chérif Kouachi worden verdacht van de dodelijke aanslag op de redactie van het weekblad Charlie Hebdo in Parijs afgelopen woensdag. Daarbij kwamen twaalf mensen om. Er bestaat een verband tussen beide gijzelingen die vrijdag in Frankrijk aan de gang waren. http://www.nu.nl/aanslag-parijs/3967942/live-politie-bestormt-verdachten-aanslag-charlie-hebdo.html De Franse politie is begonnen met de bestorming van het gebouw waar de broers die worden verdacht van de aanslag op Charlie Hebdo, zich schuil houden. Ook een joodse supermarkt in het oosten van Parijs is bestormd’. En dan de proloog en de overwinning van het goede op het kwade: “De twee broers die de aanslag zouden hebben gepleegd op tijdschrift Charlie Hebdo, zijn gedood tijdens de bestorming in Dammartin-en-Goële”. Ook de man die vrijdag mensen gegijzeld hield in een Joodse winkel in Parijs, is overleden. Dat meldt persbureau AFP vrijdagnamiddag. Na de bestorming van de Joodse winkel in Parijs, zijn meerdere gijzelaars bevrijd. Onduidelijk is nog (…), of er gewonden onder de gijzelaars zijn. ‘Nous tous sommes Charlie…!’. Civilisatie. Zo gaat dat in een beschaafde wereld toe, waarin instituties worden aangevallen, vernietigd en moord/doodslag wederom latent aanwezig bleken. Terrorisme wordt in de Republiek Frankrijk constitutioneel echter zwaar vervolgd en ook bestraft. Met wortel en tak vernietigd. De ambassades van ‘La France’ worden in de gehele wereld extra bewaakt. Ook in Paramaribo. Kon het maar ook zo zijn toegegaan vanaf 25 Februari 1980, met als uitgangspunt, dat zware criminelen –meer nog onder leiding van een Nederlandse kolonel– dit staatkundig onafhankelijke land in gijzeling namen, de wereld vervolgens alsmaar bleef toekijken en vanuit de leunstoel filosoferend insliep. Vanavond demonstreert Mark Rutte in Nederland mee en zal ook tijdens een protestbijeenkomst, een ‘antiterrorisme’ toespraak houden. Verschil moet er natuurlijk wel zijn. – Extremistische ontboezemingen. De Staat moet accountants als bloedhonden loslaten op politieke partijen? Te beginnen bij paars…, misschien? – Leegloop. Een leegloper ontkent enige leegloop, bij zijn paarse organisatie. Het wachten is nu wel heel driftig op 25 Mei 2015. Dan kan men meten hoe groot het verval wel of niet is geweest. Aan ongenode speculaties en overjarige speculanten, heeft fundamenteel niemand een boodschap. – Chinees. Als men zo de kranten leest kan ontmoediging inslaan. Op de donderdagmorgen krijgt men te lezen dat Cheung en Tjin A Tsoi, etnisch Chinese DNA – leden zijn, de Chinese gemeenschap vertegenwoordigen en straks misschien weer Chinese kandidaten worden voor een politieke partij. Lijkt toch wel beter Cheung en Tjin A Tsoi niet langer te beledigen, hun integriteit en soevereiniteit aan te tasten en hun te herstellen in het Surinamer zijn en helemaal niets anders! Geldt overigens ook voor de ’…kleine indiaanse jongen…’, die gekke dinges in het parlement van 2010 begon te prevelen. Ieder heug z’n meug. – Acht. Op ongeveer acht kilo’s na, had men aan boord van een bauxietboot –onder de troetelnaam ‘MV Deltadiep’– tweehonderd kilo’s aan meerwaarden in cocaïnepoeder voor Europa bestemd. De boot ligt/lag te Linden – Guyana. – ‘Incoming!’. De pompgemalen van Wakai-Nickerie kwamen droog te liggen. Geen brandstof. Een ondernemer nam het risico om brandstof te kopen en de staatsorganisatie voor te schieten. Er is beloofd de brandstofaankoop vlot terug te betalen, aan de goedwillende ondernemer die een verantwoordelijke houding meedraagt tegenover het land en de rijstindustrie. – Sleutelwoorden. De ene heeft het over ‘corruptie/fufuru’ en de ander heeft het genoegzaam stellend, over: ‘jaar van de waarheid’. Wat zouden beide woordspelingen met elkaar gemeen hebben en hoe staan ze relationeel tot elkaar in verhouding? ‘That’s the real question’. “F…, not too difficult to be answered”. – ‘Pikin boyke’. Plotseling wil Abop wel met Seeka. Calimero is weer welkom. Dat noemt men nou ‘slingerbal poli poli’. Hoe ver reikt de solidariteit en trouw, op een moment, dat Seeka weer uit een coalitie wordt gesmeten en niemand van Abop ter ondersteuning in beweging komt? Hoe ver reikt de loyaliteit van ‘mister bravo’ die zich in de e-bay aanbieding zette van het jaar 2010 en plotsklaps werd weggeroepen uit de gebouwen van “De Olifant” om nooit meer terug te keren. ‘Aksi Alendy san bem pesa, nanga hem’. – Correctie. Niet alle entrepreneurs zijn vertegenwoordigd, bij de gesprekken die men nu in het geheim in achterkamertjes denkt te kunnen voeren met afgevaardigden van de EBS. Niet met de Staat, maar met de EBS? Niet met Hok, maar met Duiker en Eyndhoven? Die draaien de dirigentenstok en zeggen wie wel en nog niet verstikkend moeten/mogen slikken? Volgens grote delen van de ondernemersgezelschappen, zijn de EBS-ers geen rechtstreekse gesprekspartners. Niet bevoegd. Enkel de Staat! Dat hele ding gaat over teveel schijven, waardoor er van die schepselen zijn die achter elkaar beginnen te dokken. Het “…a no mi culturalisme…”, blijkt weer te zijn komen boven drijven. We praten namens de Staat en in opdracht van de regering? Afschuiven van verantwoordelijkheid, naar virtuele verantwoordelijken die intussen mandaatloos zijn geraakt? Wat een land, wat een spitsvondige grappenmakers. En de volksvertegenwoordiging wordt vanzelfsprekend en genoegzaam in het ongewisse gelaten? Decreterend dictaat? Alles wat nu wordt gedicteerd zal straks met de architecten vroegtijdig van het toneel; moeten verdwijnen. Let op! – ‘Broko dem sani’. Het telecommunicatienetwerk wordt getrakteerd op de diefstal van 20 stuks ‘upstep batterijen’, waardoor de verbindingen met onder meer Canawapibo en omgeving staken. Internet en GSM-verbindingen voor iedereen…, zo vlak voor de verkiezingen? Bepaald niet! Een utopie, volgens misdaadland! – DB. Een ochtendblad geeft op de donderdagmorgen, een minutieus exposé over de corruptie binnen de NDP…, welke uit de mond van partijdissidenten werd opgetekend. Maakt de zaak alleen maar hopelozer, voor de ‘paarse orga’ en het krakkemikkig aandoende leiderschap. “Wan wan dey fu Sabaku, wan wan dey fu…!”. – ‘Hebdo’. Internationale solidariteit met hebdomadaire. De Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM), waar ook de Surinaamse Vereniging van Journalisten bij is aangesloten, reageert diep geschokt na de terroristenaanslag op het Franse satirische tijdschrift “Charlie Hebdo“. Twaalf personen zijn doodgeschoten, waaronder twee politieambtenaren. Een groot aantal mensen, blijft nog in kritieke toestand opgenomen in centrale trauma-inrichtingen. Intussen bezwoer de collectieve Franse schrijversmedia, dat “Charlie Hebdo” na het weekeinde weer verschijnt. Het sporttijdschrift “Equipe” publiceerde uit solidariteit een gewaagde karikatuur op de voorpagina van deze weekuitgave. In Suriname heeft de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, medeleven betuigd met het Franse volk door direct in contact te treden met de Franse vertegenwoordiging hier te lande geaccrediteerd. In Parijs wordt donderdagavond opnieuw stilgestaan bij de bloedige aanslag op de redactie van Charlie Hebdo woensdag. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft opnieuw opgeroepen tot een bijeenkomst om 18.00 uur. Om 20.00 uur worden uit teken van rouw de lampjes op de Eiffeltoren gedoofd. Woensdag kwamen op zo’n spontane demonstratie op het ‘Place de la République’ al 35.000 mensen af. In heel Frankrijk kwamen zo’n 100.000 mensen op de been om te betogen voor de persvrijheid, na de bloedige aanslag op de redactie van satirisch weekblad Charlie Hebdo. Woensdagmiddag drongen gewapende mannen het kantoor van het tijdschrift binnen, ze doodden daar twaalf mensen. Ook in Nederland wordt donderdagavond gedemonstreerd. In zeker 34 gemeenten worden bijeenkomsten georganiseerd. In ieder geval Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Arnhem, Leeuwarden, Leiden, Hilversum, Groningen, Nijmegen en Zoetermeer doen mee. Premier Rutte spreekt op de Dam in Amsterdam. Zondag wordt in Parijs een mars door de stad gehouden. Deze bijeenkomst is opgezet door voornamelijk linkse oppositiepartijen. Vertrekpunt moet ook dan ‘Place de la République’ worden. Video’s: http://www.nu.nl/aanslag-parijs/3968832/parijs-staat-donderdagavond-opnieuw-stil-bij-aanslag.html http://nos.nl/livestream/2012292-extra-uitzending-over-nee-tegen-terreur.html www.france24.com – “Pater”. Een pater in dienst en dus ter beschikking gesteld van het Nationaal Leger is aangehouden en ingesloten. De pater zou zich op 30 december 2014 vergrepen hebben aan een jonge legerrekruut. Er is aangifte gedaan tegen de ‘geestelijke’ en deze werd al in de eerste week van het nieuwe jaar ingesloten. De pater zou vrijdag, bij een dienstdoende rechter-commissaris worden voorgeleid om de aanhouding en inverzekeringstelling te toetsen. – D.B. jr. De in 1972 te Steenwijk-Nederland geboren zoon van Desi Bouterse (1972), zal in Brooklyn New York (USA) nog even moeten wachten op de uitspraak in strafproces, over de hoogte van de hem aan te meten penalty. Bouterse jr. heeft een aantal bekentenissen afgelegd, ten overstaan van de federale onderzoekers, vervolging en rechter(-s), na formeel te zijn beschuldigd van een groter geheel aan ernstig strafwaardige feiten. Waaronder lid zijnde van een criminele organisatie en faciliteren van de terroristische groep Hezbollah op het grondgebied van de republiek Suriname. Wapen en drugssmokkel/vervoer. Wat men zich allemaal daarbij niet al kon voorstellen, het zat in de aanklacht. http://www.nu.nl/buitenland/3864563/zoon-bouterse-bekent-schuld-in-hezbollah-zaak.html Zie ‘the indictment’ Bouterse/Muntsklag vs. the USA: http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August13/BouterseDinoandMuntslagEdwinQuincyArrestsPR.phphttp://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/November13/DinoBouterseS2Indictment.phphttp://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August13/BouterseDinoandMuntslagEdwinQuincyArrestsPR/U.S.%20v.%20Dino%20Bouterse%20and%20Edmund%20Quincy%20Muntslag%20Indictment.pdfhttp://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August14/dinobouterseplea/Bouterse,%20Dino%20S2%20Indictment.pdf – ‘Jaar van de waarheid’. De valuta en politieke koers, lopen beiden compleet uit de klauwen. Dat ding van ‘…jaar van de waarheid…’, wordt nu dagelijks in herhaling en karikaturaal nageroepen. Meervoudig binnen een etmaal. Te pas en te onpas. Op straat en in bars. Op huwelijksfeesten en “dede oso’s” / “singi neti’s”. Ook heeft men weer van die gehersenspoelde mensen die willen beweren, dat er maar ‘vier jaren’ aan leugens rondgaan/-gingen. Of dat die met steeds waziger geuite kretologieën worden (aan-)geduid. Laat het glashelder worden en ook blijvend blijken, dat vanaf 1979/’80 (…), de aangestuurde misleiding en het geïnstitutionaliseerd platvloerse liegen, meer regel dan uitzondering waren/werden. Overigens, nog steeds driftig beoefend worden. “We willen Bond Militair Kader…,1979/’80”. “Ze waren bezig met een linkse coup in River Club”. “Ze zijn op de vlucht doodgeschoten…”. “Geen monetaire financiering, maar wel ontwaarding van de nationale munteenheden”. SFL en SRD! Jawel, revo-styling. Alleen maar leugens en misleiding. En dat wordt ‘heden ten dage’, niet langer gepikt. – ABOP. De mannen van Seeka hebben geen enkele toegevoegde waarde. Ze spelen enkel voor Calimero. https://www.youtube.com/watch?v=ijwww25Ef6g – 120. Suriname en Guyana gaan gezamenlijk zoeken, wie 120 kilo’s aan cocaïne in de houten vloer van een scheepscontainer hebben geplaatst. Een vervoerscontainer die aan boord van een schip, ‘in/uit Suriname’ werd gehesen. Mop van de week! – Imro. Eens een van de belangrijkste financiers van ‘paars’ in het westen. De vlaggen van de NDP staken hoog uit de polders, als men Nieuw Nickerie in- of uit- reed. Nu moet de man tot de onzaligmakende conclusie komen, dat de NDP n.v. vol men megacorrupte boeven zit? Heeft wel erg lang geduurd, voordat het besef bij de rijst- en cacaomagnaat inzakte. – EBS. De ondernemers bepalen op eigen houtje dat er een persstilte moet worden opgevoerd, aangemeten en gerespecteerd? Op initiatief van KvK&F ‘voorie’ Henk Naarendorp? ‘Yere no basi…’. De discussie moet publiekelijk worden gevoerd en niet in bekender politiek overbelaste/geëngageerde achterkamertjes. Want het gaat de totale bevolking en hun productie-entiteiten aan. Het gaat hun portemonnee en koopkracht aan! Het volk zal volgens onder meer het DNA-lid Tjin A Tsoi c.s., getroffen worden door Duiker en het gilde onvoldoend gesaneerde grijpgraag gefriemelde. De EBS hebben niets in z’n eentje te bepalen en zich dan te verschuilen achter een virtuele en ook nog mandaatloze regering Bouterse. On kan! Men kan niet midden in overleg en onderhandeling zaken ‘overnight’ doordrukken en vele arbeidsplaatsen vernietigen. Wil Naarendorp niet het predikaat op zich vastplakken, een marionet van de huidige regering te zijn, is het hem en zijn geloofsgenoten geraden, de inkleuring van Bouterse/Ameerali/Hok, gauw af te wassen, dan wel af te gooien. ‘Trafassi no sa de, bala!’. De naïeveling Henk Ramnadanlal denkt echt, dat de samenleving Palu nog steeds niet doorheeft. Men wil in de keuken van de wel denkende komen kijken, om er nog even iets beters van te maken of de gehele restauratie weer in eigen beheer te nemen, na het criminele afkijken bij mensen die het wel degelijk beter kunnen? “Yere sa a Palu-man e bari!”. Men moet niet alleen kritieken leveren, maar ook oplossingsgericht praten? Met andere woorden moeten oppositionele politici de mandaatloze, een helpend handje aanbieden? Vier maanden voor de verkiezingen? ‘Henki penki, go du wan tra sani yere!’. – Ontkenning? NDP-satellieten zijn bezig af te snoepen of geïnstrueerd chaos te zaaien. Kan toch niet anders en is ook nooit anders geweest. BP2011, PDO, Baasa moeten grote politieke partijen ‘mede namens paars‘, in de verkiezingsstrijd frustreren? Door in misleide kiezers te gaan hamsteren? Oude strategie en tactiek…, nu wel via het Internet bekend geworden en gelijk in bedoeling gecastreerd. Satellietjes die vervelend moeten zijn. Doekhie zegt intussen, dat iedereen die zo redeneert, ‘gestoord’ is. De pot zal nou toch altijd weer de ketel verwijten, totdat die ook roetzwart ziet. ‘Tjoepie tjoepie, Momsie!’. – Lage brandstof prijs. Wat is ‘laag’, na alles wat het volk heeft moeten meemaken. Ellende vanwege enorme verhogingen van diesel/gasoline met wel 100%. En daarbovenop ook nog een ‘government grabu’. De brandstofprijs kan in compensatie voor al het leed, niet laag genoeg zijn. Niet laag genoeg, om ook nog de economie te herstructureren, te stimuleren en te laten groeien. Rijst heeft nu wel goedkopere productiekosten en de EBS kan zich dus ook niet gaan bedienen van uitzichtloze verhogingen. Zo is dat en niet anders! Koopkrachtstabilisatie betekent meer handel en productieve wandel. Al het verdiende geld, behoort niet in de brandstof, de ‘gov-take’ of energiesector te verdwijnen. Capish? Oké dan! – Meel in SU. Historicus, biograaf en auteur Peter Meel, zal op de vrijdag een presentatie verzorgen over zijn publicatie ‘Man van het moment’ – “Een politieke biografie van Henck Arron”. Dit boek is gebaseerd op uitgebreid onderzoek in archieven in Suriname en in Nederland en op interviews, met meer dan honderd ingewijden. De presentatie wordt georganiseerd, door het Nationaal Archief Suriname. Arron overleed in Nederland, op 04 December 2000. – Parijs II. Daar hebben ze een andere auto tegengehouden. De bestuurder werd gedwongen om zijn auto af te staan en zag de terroristen wegrijden. De nieuwe vluchtauto is een grijze Renault Clio. Tegen de eigenaar van de nieuwe vluchtauto zouden de terroristen hebben gezegd dat al-Qaida in Jemen achter de aanslag zit. Volgens de jongste berichten is de Parijse politie de daders nu uit het oog verloren. Ze zijn voor het laatst gezien in de buurt van het metrostation Porte de Pantin. Ook de derde dader is nog spoorloos. Hoe hij is weggekomen uit het kantoor van Charlie Hebdo is niet bekend. De drie terroristen die de bloedige aanslag in Parijs hebben gepleegd zijn nog altijd niet gepakt. De Parijse politie is bezig met een massale klopjacht op de mannen. Twee terroristen ontkwamen in een kleine zwarte Citroën. Volgens een bron bij de politie hebben de mannen deze vluchtauto achtergelaten in de Rue de Meaux, in het noordoosten van Parijs. Video: http://nos.nl/artikel/2012126-daders-aanslag-parijs-spoorloos-verdwenen.html – Woelig. De NDP maakt woelige tijden mee. Ook in tijden, dat de lumineuze ‘selfmade party bishop’ aan het vasten is geraakt. Als Bouterse echter denkt, dat hij de meute nog ‘in absentia’ kan kalmeren, zal dat onnavolgbaar ‘wishfull thinking’ blijken. Overal danst en schuimt het. In Sipaliwini neemt ABOP de plek van de lege BVD-huls van Dipo over, als dat nog niet het geval was in 2005 en 2010. Marowijne zal gaan tussen ABOP en Beppi. Met steun van een “Amazone-party”en de Cotticaanse vestigingen? Ook die nabij Snesikondre, achter de Patamacca mijngebieden. Maar in Moengo heeft ook PL / KTPI nog iets aan de “Lijnbaan” te gaan betekenen? Seeka krijgt daar evenwel de periferie strak aangewezen. Commewijne wordt helemaal leuk. VHP is daar supersterk. NPS door het wangedrag van Pollack, eigenlijk dodelijk verzwakt. En Pertjaja Luhur zal met ondersteuning van de KTPI, inclusief de stemafspraken misschien wat fundamenteels mogen doen. Marienburg/Ellen/Zoelen, de rechteroever? Maar ABOP tranga na ini Marienburg, yere? Sapoen lijkt intussen de troonopvolger te mogen worden van Salam Hendrik. Maar die Sapoen heeft ook al van alles op de bagagedrager aan beloften, richting vriendinnen en vrienden meedragen, zodat hij maar beter met een oude Zundapp de polder in kan rijden. En niet nu al in een vervelend uitziende Lexus of meer van dat soortement aan spul. Girjasing blijft heel stabiel en onwrikbaar, de legendarische onderkoning van Cauwna. En dan Paramaribo? VHP/NPS/PL zitten daarin het gunstigst van allemaal. Is het al opgevallen, dat voor Paramaribo wordt behandeld, zelfs Wonny van Cauwna in de gevarenzone kan worden ingekleed? Paramaribo Noord wordt zeer interessant. De NDP engine moet daar, ATV-Jerry Miranda worden? Maar die neemt zoveel dienstverbonden maatregelen, dat men zijn stijl bijna Horbiaans begint te vinden. VHP zal een tegenknaller neerzetten in Ressort Rainville. Een politieke clusterbom! PL idem dito…! Duidelijke zaak. Paramaribo Centrum en Zuid, zal misschien de groep van DA’91 en SPA nog enige zaken moeten verdelen. De twee uitersten. ‘Gudu Papi’ versus de werkende klasse of toch wel “hand in hand” kameraden. Maar dan met frissere kandidaten. Mensen voor DNA en echt niet zoals een geboorde Miskin voor het ministerschap of Ameerali in vicepresidentschap uit de opportunistische, vacuum-aanvullende ‘borologie’ voortgesproten. Gewoon DNA-niveau en DR/RR kandidaten die gekozen worden en niet met geweld kunnen worden aangedreven om mensen in kabinetten te zetten die nooit op een kiezerslijst hebben gestaan of politieke dan wel bestuurskennis bezitten. Of een vreemde nationaliteit dragen, in een hotel zijn ondergebracht met een uitloop KLM-ticket in de achterzak. Zou bijna denken, ‘bij Koninklijk Besluit (KB)’ toegewezen. Want ook die heeft men tegenwoordig in het vergulde treinstel. Werkers van Suinaamse nationaliteit gewenst en niet anders. En dan de NPS. Ruth wil niet meer? Wil ze misschien rechter bij het Strafhof worden? Lekker internationaal? Effe wachten met die beslissing. Want Uitvlugt…, ‘…na a dame in skin…’. Horizontalig nouveau ingesteld, natuurlijk. Kwatta geen wtijfel over mogelijk. Dat is VHP met de Leidingen tot en met de grenzen van Wanica – Parbo. Paramaribo Zuid West, zal Abop/NPS/Beppie en een beetje rest NDP-paars de ‘tiki’ mogen draaien. VHP kan zich dan vrij en blij focussen op de polders van Wanica, waar ‘ondro nyan’ zelf oom Theo Vischnudatt resultaatgericht…, vervelend zal verbleken. Als de NDP een zetel haalt in Wanica, mag men gelijk een schietgebedje doen bij de gewraakte ‘selfmade bischop’. Paramaribo misschien twee voor de NDP? Waarvan bij kandidaatstelling en goed fatsoen, eentje nog voor Bouterse in DNA kan worden gereserveerd, als hij daar tenminste nog iets mee kan doen. En de tweede voor Rabindernath? Om Bosje te plezieren, kan in Saramacca een NDP zetel worden gehaald. Als Jogi niet teveel zeurt over een ‘ministerszetel’ en zich toch meer gaat concentreren op de verkiezingen, kan de VHP tezamen met PL historie schrijven. Ala 1987! NPS in de lift? Misschien bij voorkeurstemming? Hoewel de Sondervans en Emanuelsen, nog het meest in het rationele willen denken. Coronie? Wat wordt dat? Voorspelbaar Palu, NDP en …? Ook daar zal de kandidaatstelling doorslaggevend blijken. Nickerie kan heel feestelijk worden. NDP/PL/VHP en uitkijken voor de stoorzenders van ABOP ter hoogte van Wageningen. Kongsies met ‘Momsie’ niet onmogelijk! Sipaliwini west en oost. Die gaan de buit verdelen, over vele ingeschreven partijen. Para zal voor de NDP een onzuivere koek krijgen en blijken, vanwege het aanstotelijke gedrag van Panka. Overal waar er plantage of grondeproblemen heersen wordt hypocriet een NDP vlag geplant. Meer als intimidatie en natuurlijk verlakkerij. “Als wij van paars komen dan regelen we je plantage- en grondproblemen. Hor!”. Zien wat de eisensteller “pur sang”, Patrick Kensenhuys gaat doen in weerwil van Panka’s hete adem. Zowel in de NDP als vanuit de NPS, kan dat leuk worden. Panka-Kensi…, ‘so bun’. Para oost achter Koden savanna? NDP kondre. Onweerlegbaar en onveranderbaar! Kansen voor de PL/KTPI combi in Para-oost nabij Acaribo/La Vigilantia? Daar ook vele kansen voor Beppie en Abop, zo dichtbij Brokopondo. Een district waar eenzelfde ofwel evenbeeld kan worden gevormd. Dan is eigenlijk het klokje rond. De NDP zal het ‘overall’ erg moeilijk hebben/krijgen. Niemand die nog zal willen samenwerken met de dreigingen, dwingelandij en het niet absoluut nimmer verschijnen van hun voorman. Bij aankondiging, toch wel meer afkondiging/afzegging. ‘Acte de presence’, is gaan zitten in het domein van de nulliteiten. Niemand weet goed waarom of plekt die toestanden in het domein van de speculatieve ‘mofo koranti’. De grote mond die nog steeds door mensen als Bouva, Panka en in minder mate Miksiekaba worden gehoord, zal improductief blijken en blijven. “Een regering zonder NDP niet mogelijk…?”. Enzovoort! Abrahams papagajo styling, yere. Hoe dan nog meer te intimideren? Tjallie Pahlad had ook daar genoeg van en sprong tijdig uit dat zinkend schip. Straks misschien ook verstandelijk, assembléelid Noreen Cheung. Wel zo mogelijk, dat de wipplank van ABOP –vanwege nogal wat financieel gegooi met bankbiljetten en straks muntjes– tijdelijk door hardhout werd verstevigd. Maar er zijn nu ook houtluizen gepresenteerd, in deze aanstormende verkiezingen. En die nietige vreters weten snel te werken. Nationaal en internationaal. Ze zwemmen als ‘commando seals’ zo over, als ze je wipplank wensen aan te spreken. Brunswijk mag wel koninklijk uitkijken, aan ‘zijn’ zijde van de Marowijne. Maar wie a