January 2, 2015


25 – 31 december 1989


January 2, 2015

Mr. Jaggernath Lachmon, voorzitter van de Nationale Assemblee, ontkent ten stelligste de hardnekkige geruchten als zou hij serieus overwegen om te bedanken als voorzitter van het parlement. Deze geruchten doen de ronde in hogere Surinaamse politieke kringen. Het voorgenomen gesprek tussen bevelhebber Desi Bouterse, Ronnie Brunswijk van het Jungle Commando en commandant Thomas van de Tucajana Amazones, dat voor 31 december zou plaatsvinden, zal voorlopig geen voortgang hebben. De redenen zijn van organisatorische en technische aard. President Ramsewak Shankar, en waarnemend korpschef Paul Leeflang spelden de distinctieven, behorende bij de rang van commissaris van politie op bij de bevorderde hoofd-inspecteur van politie, Carlo Hunsel. Een grote groep bevorderde politiefunctionarisssen ontvangen eveneens hun distinctieven in het Politie Opleidingscentrum te Zorg en Hoop. De algemene ledenvergadering van de Bond van Personeel bij het Diakonessen Zieken-huis, besluit om de acties, die nu bijkans drie weken duren, op te schorten. Dit op grond van een tussentijdse oplossing in het geschil en de eigen verantwoordelijkheid. Op het stuk van de lonen en de pensioenen is een oplossing gevonden bij de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname. De overdracht vindt plaats van de sporthal gelegen aan de Langatabikistraat op het Tammengaproject. De Stichting Ontwikkeling Marowijne, constateert dat er opnieuw een aantal Albinezen hun woonplaats verlaat. De stichting spreekt van een dertigtal gezinnen die tot nu toe, on-danks alle geweld, Albina niet verlaten hadden en anderen, die enige tijd geleden de kans hadden aangegrepen om zich opnieuw daar te vestigen, na de toegenomen kans op het aflopen van het gewapende conflict in Marowijne. Degenen, die thans Albina verlaten, zullen niet makkelijk terug kunnen. De bewoners van Bernharddorp vrezen dat indien de relatie met de politie zich op de huidige wijze blijft ontwikkelen, escalatie niet uitgesloten is. Er vielen op 21 december jl. in de omgeving van het dorp schoten en drie jongeren beweren dat zij het doelwit waren. Dorpshoofd Gijsberg zegt niet te weten wie de aanslag pleegde, maar de beschotenen zelf zouden duidelijke aanwijzingen in een bepaalde richting hebben gegeven. Zelf hoorde Gijsberg circa vijf schoten uit een machinegeweer. De 23-jarige agent van Politie, Kenneth Hoever, verliest het leven nadat een groep personen het vuur opende op een politievoertuig. Zijn commandant, Ronald Gilles, wordt bij deze aanslag zwaar gewond en is in een ziekenhuis opgenomen. De beschieting vindt plaats op de kruising van de Highway en de Laterietweg, die leidt naar het politiestation van Paranam, kort nadat het hoofdbureau van politie Nieuwe Haven eveneens het doelwit was van een gewapende aanslag. Beide acties werden met automatische wapens uitgevoerd. Kofi Ajongpong van de Unie voor Bevrijding en Democratie, heeft geen idee waarom het vredesoverleg dat voor het eind van het jaar tussen commandant Bouterse, Bruns-wijk en commandant Thomas zou plaatsvinden, geen voortgang vond. Hij zegt het wel vreemd te vinden dat de leiding van de Unie niet voor overleg met de bevelhebber van het Nationaal Leger is uitgenodigd, omdat ze een onafhankelijke organisatie is die volkomen los staat van het Jungle Commando. De rechterhand van het Jungle Commando, commandant Garie, zegt dat de vluchtelingen niet tegen het vredesoverleg zijn. Volgens hem willen de mensen in Frans Guyana slechts regelmatig op de hoogte worden ge-bracht van de ontwikkelingen, die tot vrede kunnen leiden. Het BOG neemt afscheid van de directeur, professor Oostburg. De leiding zal thans door Marcel Tjon Jaw Chong worden uitgeoefend. Aan de schilder, Erwin de Vries, wordt de opdracht gegeven om een portret van de professor te maken. Deze zal een plaats krijgen op het BOG-kantoor, waar te-vens portretten van alle directeuren die dit bureau gekend heeft, zijn geplaatst. Penitentiaire ambtenaren die ontevreden zijn met het bevorderingsbeleid van het ministerie, geven hiervan blijk buiten de vakbond om. Op de geplande jaarafsluiting ontstond enige consternatie toen de politiekapel, die ter plaatse arriveerde om de jaarsluiting luister bij te zetten, op de actievoerders de indruk maakte van aangerukte versterking, bedoeld om de acties in de kiem te smoren. Onbekenden plegen een aanslag op minister van Financiën, Subhaas Mungra. Vanuit een auto werd een handgranaat naar de woning van de bewindsman geworpen. Deze kwam terecht op de voorgevel van zijn slaapkamer. De ramen zijn door de enorme druk stukgeslagen. Minister Mungra die op dat moment tezamen met zijn echtgenote in diepe rust was, bleef ongedeerd. Bevelhebber Desi Bouterse bezoekt de Pokigronners in het alternatief dorp achter het Anthony Nesty Stadion. Het bezoek vloeide voort uit het bezoek dat een delegatie, bestaande uit vijftien Pokigronners, hebben gebracht aan de bevelhebber. Het Jungle Commando en de Unie voor Bevrijding en Democratie verkeren sedert 23 december in verhoogde staat van paraatheid. De leiders van deze organisatie beweren dat er indicaties zijn van een op handen zijnde Tucajana-aanval. Vijftien zwaar gewapende mannen trachten wederom een aanval op het politiebureau Nieuwe Haven uit te voeren. Hun aanwezigheid in de nabije omgeving van het politiebureau werd echter tijdig door politiefunctionarissen bemerkt. Het Jungle Commando en de SOM, voeren gesprekken inzake het gezamenlijk bestrijden van de steeds erger wordende honger in het stroomgebied van de Marowijne en de Tapanahony. Via een noodhulpprogramma willen het JC en de SOM de noodlijdende mensen aan de allereerste levensbehoeften helpen. De politie neemt ruim dertig auto’s kort na aankomst in Suriname in beslag, nadat de douane had ontdekt dat met de benodigde stukken was geknoeid. Middels het vervalsen van het bouwjaar tracht men de wet van de overheid, welke de import van auto’s ouder dan vijf jaar verbiedt, te omzeilen. De douane is verder tot de ontdekking gekomen dat een minstens even grote partij voertuigen onderweg naar Suriname is, waarvan nu reeds vaststaat de de benodigde doucumenten zijn vervalst.