Paal biedt boekwerken aan minister Leilis

Anton Paal, parlementariër en als consultant verbonden aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), heeft gisteren twee boekwerken aangeboden aan minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Het betreft: ‘Handleiding Nationaliteit, Toelichting en Commentaar’ en ‘Voort-schrijdend inzicht of gewoon een andere benadering’. Met betrekking tot de handleiding over Nationaliteit, zei Paal dat met de soevereiniteitsoverdracht van de Republiek Suriname op 25 november 1975 de wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap werd geboren. Het ontbreken van een toelichting levert een goede voedingsbron voor diverse interpretaties. De wet is op verschillende momenten gewijzigd. Paal hoopt dat met zijn uitgave hij bijdraagt aan de behoefte die er bestaat om meer duidelijkheid omtrent deze aangelegenheid te geven aan alle belanghebbenden. Het boek ‘ Voortschrijdend inzicht of gewoon een andere benadering’ geeft inzicht in de vastlegging van problemen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan binnen de bevolkingsadministratie. Suriname beschikt op het gebied van de bevolkingsadministratie over heel weinig geschreven materiaal. Problemen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, zijn op de een of andere manier opgelost zonder dat de oplossingen op een gedegen wijze werden vastgelegd. Paal zegt dat waar er wel vastlegging heeft plaatsgevonden, dit niet verloren mag gaan. Paal beveelt dit boekwerk vooral aan medewerkers van het CBB van harte aan. Minister Leilis was zeer ingenomen met het geproduceerde materiaal.

More
articles