‘PG moet ruimte krijgen, recht voor één, recht voor allen’

Date

De afgelopen week heeft procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, een hernieuwde vordering aan De Nationale Assemblee (DNA) doen toekomen, om de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wederom in staat van beschuldiging te stellen. NPS-parlementariër Patricia Etnel, juicht het verzoek toe. Zij had al eerder aangegeven,

De afgelopen week heeft procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, een hernieuwde vordering aan De Nationale Assemblee (DNA) doen toekomen, om de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wederom in staat van beschuldiging te stellen. NPS-parlementariër Patricia Etnel, juicht het verzoek toe. Zij had al eerder aangegeven, dat Hoefdraad alsnog in staat van beschuldiging gesteld moet worden. “De PG moet alle ruimte krijgen om zijn werk te doen, echter heeft hij dat niet bij de vorige gekregen”, zegt Etnel tegenover de media.

Etnel is van mening, dat de nieuwe regering ervoor moet zorgen, dat we in de toekomst niet naar het parlement hoeven voor toestemming om een ambts- of ex-ambtsdrager strafrechtelijk te vervolgen. “Ben je onjuist bezig, dan moet de rechterlijke macht de ruimte krijgen om te vervolgen. Recht voor één, recht voor allen”, aldus Etnel.

Hoefdraad kan pas vervolgd worden als DNA het verzoek van de PG inwilligt. “De case ligt nog steeds op tafel en we weten dat het parlement op bepaalde besluiten oplossingen wil hebben om verder te kunnen gaan. Wij van het parlement mogen zelf geen mensen strafrechtelijk vervolgen, dat doet slechts de rechterlijke macht”, zegt Etnel.

Volgens Etnel heeft voormalig parlementariër Rashied Doekhi, inzake de hernieuwde vordering, gezorgd voor verwarring door te stellen, dat een persoon niet voor een tweede keer voor dezelfde kwestie vervolgd kan worden. “Dat is het in feite niet. We hebben een nieuwe regering, dus zaken zullen anders aangepakt worden. Meneer Doekhi heeft het totaal niet goed gezien. We zullen uiteindelijk een besluit nemen om daadwerkelijk de case van Hoefdraad, duidelijk en juist aan te pakken. Dit hoort bij een samenleving van wet en recht”, aldus Etnel.

More
articles