BRUNSWIJK HEEFT STOEL MISBRUIKT

Date

Het was een mooi moment toen Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Abop, de voorzittershamer overnam van Soewarto Moestadja op maandag 29 juni. Brunswijk hield ook een speech waarbij hij aanhaalde, dat het voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is, dat een Marron voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) was geworden.

Het was een mooi moment toen Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Abop, de voorzittershamer overnam van Soewarto Moestadja op maandag 29 juni. Brunswijk hield ook een speech waarbij hij aanhaalde, dat het voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is, dat een Marron voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) was geworden. Hoewel we in dit land moeten afstappen van het etnische, werd het moment hem gegund, gezien de achterstand die deze groep voor een lange periode op veel gebieden heeft gehad. Binnen de samenleving waren er veel vragen over wie de voorzitter van het parlement en de vicepresident zouden worden, sinds het bekend was dat deze kandidaten vanuit de Abop zouden komen. Ook de pers heeft getracht deze informatie van Brunswijk te krijgen, maar die hield de lippen stijf op elkaar. Ook diverse Abop-toppers wilden zelfs nadat vergaderd was, niets kwijt. Nu is het duidelijk. Brunswijk had een dubbele agenda. Hij wist allang dat hij vicepresident wilde worden. Het is daarom onvoorstelbaar dat hij zich eerst kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap van DNA om het dan vervolgens over te dragen aan Marinus Bee. Hij had allang kunnen besluiten dat Bee voorzitter wordt. Bovendien heeft de NDP geen tegenkandidaat voorgesteld, dus niets zou het voorzitterschap in de weg staan. Brunswijk nam het zekere voor het onzekere. Bee is ook een Marron. Brunswijk zou ook de eerste Marron zijn, maar nee. Brunswijk wil dat zijn naam de geschiedenis ingaat. Echter stelt het niets voor. Het heeft geen zin om een hele speech over je afkomst te houden als je maar voor enkele dagen voorzitter bent geweest en een halve vergadering hebt geleid. Hij is dan wel de eerste Marron DNA-voorzitter, maar een die geen inhoud heeft gegeven aan de functie. Het gaat niet om de benoeming, maar om het werk dat je doet. En Brunswijk heeft geen enkel werk verricht. Geen reden dus om jezelf op de borst te slaan. Hij heeft geen respect getoond voor de stoel en heeft die slechts misbruikt voor zijn eigen populariteit. We zijn net af van een president met een bevlekt blazoen, en nu komt er een vicepresident die ook geen schone lei heeft. In elk geval hopen wij dat Bee een goede invulling zal geven aan de functie van asssembleevoorzitter.

More
articles