April 24, 2019


Opmeten perceel leidt tot geschil tussen familie en landmeter


April 24, 2019

Op sociale media circuleert een bericht waarin staat dat landmeter Dinesh Kalpoe zich afgelopen donderdag schuldig zou hebben gemaakt aan mogelijke huisvredebreuk te La Recontre. Dit zou gebeurd zijn tijdens het opmeten van een perceel van zijn cliënt S.A. Het gaat in dezen om de familie Thornhill, die beweert dat Kalpoe zonder haar toestemming het terrein zou hebben betreden. Kalpoe zegt in gesprek met De West, dat hij het bericht ook onder ogen heeft gehad. Hij benadrukt dat zijn kantoor te goeder trouw is geweest en het gebruikelijke vooronderzoek heeft verricht alvorens de opmeting te doen. Hij geeft aan dat de vrouw eerder meegewerkt heeft aan de opmeting en zelfs haar grenspaal heeft aangewezen. Afgelopen donderdag ging Kalpoe met twee medewerkers palen stellen, maar plotseling kwam de vrouw des huizes. Zij liet hem een beschikking en perceelkaart zien. De landmeter verklaart dat uit zijn vooronderzoek bij Mi-Glis, het buurtonderzoek en zijn eigen onderzoek, dit niet naar voren was gekomen. Hij heeft toen geen palen gesteld, maar heeft de nieuwe informatie opgenomen. “De mevrouw heeft na bijkans een half uur een gesprek gevoerd te hebben in de regen, mij inzage gegeven in haar grondpapieren”, zegt Kalpoe.
De raadgever van de familie (naam bekend red.) begrijpt niet hoe het mogelijk is dat het perceel niet geregistreerd staat bij Mi-Glis, terwijl er een duidelijk stempel van Mi-Glis erop staat. Hij ontkent dat de landmeter de familie heeft gesproken. Volgens hem heeft die zonder toestemming het terrein betreden om grenspalen te plaatsen. Hij had ook al een gat gegraven. De raadgever geeft aan dat S.A tot aan de grens van de familie Thornhill een gebouw heeft opgezet en dat dit in strijd is met de bouwvoorschriften. De familie zal dit rapporteren aan de bouwpolitie.
De familie heeft aangifte gedaan bij de politie, maar de buurtmanager heeft de familie verwezen naar de districtscommissaris. De raadgever vertelt dat de familie zaterdag is geweest naar de politie voor het doen van aangifte, maar dat de buurtmanager zonder enig onderzoek de zaak heeft afgedaan. Hij benadrukt dat de landmeter niet bevoegd is zonder toestemming het terrein van de familie te betreden. Kalpoe geeft aan dat de politie van Domburg hem inderdaad gebeld heeft, maar de politie heeft hem niets verteld over een aangifte. De politie heeft hem gevraagd om zich voortaan te melden wanneer hij het perceel bezoekt, omdat er mogelijk een burenruzie gaande is. De politie van Domburg bevestigt dit tegenover de krant. Volgens de raadgever is er niets van waar. “Er is geen sprake van ruzie in de buurt. Het zijn juist de politieambtenaren die thuis bij S.A. komen chillen. Wij hebben foto’s om het te bewijzen”, zegt de raadgever.
Kalpoe benadrukt dat S.A. geen vriend noch familie is en dat hij er nimmer baat bij heeft om mensen te bevoordelen. Integendeel merkt hij op dat hij een risico heeft genomen door het perceel niet op te nemen, terwijl de bereidverklaring van de maand vervalt. Opmerkelijk in deze zaak is volgens hem dat bij eerdere landmetingen door andere landmeters, het perceel van de familie ook niet staat geregistreerd. Kalpoe zal vandaag of morgen het perceel wederom bezoeken voor het stellen van grenspalen. De raadgever zegt dat Kalpoe niet welkom is op het terrein van de familie.
Met de afkondiging van het Staatsbesluit inzake toekenning perceelidentificaties worden percelen bij elke overdracht of nieuwe inschrijving opnieuw gemeten volgens de nieuwe manier en worden de percelen dan ook voorzien van een ID. Kalpoe stelt dat mensen in de meeste gevallen huiverig worden wanneer zij een landmeter voor hun deur zien, omdat zij met het idee rondlopen dat die hun grond(en) zal afpakken. Hij legt uit dat in de praktijk vaak blijkt dat grenzen niet juist zijn gesteld. Het kan volgens de landmeter dan voorkomen dat de grenzen met een meter of twee moeten worden bijgesteld. Dit gebeurd in acht van de tien gevallen. De landmeter geeft aan dat de meting wordt gecontroleerd door Mi-Glis.
Kalpoe vertelt dat in de meeste gevallen mensen nooit willen meewerken aan landmetingen. Hij is van mening dat dit te wijten is aan het gebrek aan informatie naar de samenleving toe. Kalpoe merkt op dat er nog heel veel mensen zijn die niet weten wat het werk van een landmeter is. Hij geeft aan dat een landmeter zijn bevoegdheden bij beschikking heeft en ongehinderd zijn werk zou moeten kunnen doen. Kalpoe is in een jaar tijd bij zijn werkzaamheden als landmeter, reeds vier keer in aanraking met de politie gekomen vanwege buurtbewoners en heeft hij ook moeten dealen met mensen die hem wilden aanvallen met een houwer.

door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249