April 14, 2019


MONUMENTEN EN OVERHEID


April 14, 2019

De overheid is en blijft een cultuurbarbaar en dat stellen wij met nadruk als we alleen maar kijken naar hoe ze in de afgelopen decennia is omgesprongen  met de onder haar beheer vallende historische monumenten. Opeenvolgende regeringen hebben nauwelijks geld voor monumentale panden vrij weten te maken. Een uitzondering was wel de regering Venetiaan III, die het wel nodig achtte de ruimte te creëren voor de restauratie van de panden van Natuurlijke Hulpbronnen en het Hof van Justitie en het Duplessis gebouw aan de Tamarindelaan. De NDP-regering spendeerde een aanmerkelijk bedrag aan het Presidentieel Paleis, maar ook dit mooiste monument van ons land is thans in verval geraakt en dan wel vooral aan de achterzijde. Voor de rest is het gewoon een schande wat deze overheid ervan gebakken heeft als het gaat om het onderhoud van haar historische monumenten. De grootste schande is nog steeds het pand aan de Waterkant, waar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in ondergebracht is.  We kunnen gerust stellen, dat monumentale gebouwen niet in het beheer of bezit van de overheid behoren te blijven. De panden worden uitgewoond en uiteindelijk gaan ze verloren als er niet door derden wordt ingegrepen. Het is dan ook toe te juichen wanneer de overheid beslist bepaalde belangrijke monumentale gebouwen af te stoten en particulieren of organisaties die over voldoende middelen beschikken, de panden overnemen en restaureren. Particulieren die ook over monumentale gebouwen beschikken en diensten hebben verleend of goederen hebben geleverd aan de overheid, moeten al zes jaar  enorme bedragen van deze regering ontvangen, maar ze is steevast in gebreke gebleven zulks te doen. Door deze wanbetaling van deze overheid en haar minister Hoefdraad op Financiën, zijn deze personen niet in staat hun panden het nodige onderhoud te geven. Deze overheid is in veel opzichten er dan ook de hoofdoorzaak van dat onze hoofdstad, vooral wat betreft de monumentale panden in overheids- en of privébezit, op veel locaties een verpauperd beeld verschaft.