March 14, 2019


Hardcore & Lustig: ‘Wij respecteren elke religie’


March 14, 2019

Zowel de organisatie van Hardcore Entertainment als van Lustig Events, geeft aan respect te hebben voor elke religie. Shaike Maikoe van Hardcore en Giarella Holden van Lustig, geven aan dat Phagwa intussen is uitgegroeid tot een internationaal feest. Holden haalt aan dat er is ingespeeld op het internationale karakter van het feest, vandaar de verschillende line ups.
Volgens Maikoe en Holden heeft hun festival niets te maken met het religieus gebeuren en doen ze niets voor een bepaalde groepering. Ze stellen dat ze voor Phagwa hebben gekozen, omdat het feest staat voor de overwinning van het goede over het kwade en daarnaast ook voor eenheid en liefde. “Dat is wat wij willen uitdragen”, zeggen de organisatoren. Maikoe verwijst naar hun slogan: You and US. “Dat geeft aan dat we het samen doen.” Holden verwijst naar het teruggeven aan het volk.
Op sociale media is er een discussie gaande over de verschillende niet-religieuze festivals die op donderdag 20 maart wordt gehouden in verband met Holi/Phagwa. Verschillende religieuze hindoe organisaties keuren de festiviteiten af, omdat er volgens hen alcohol, vis en vlees wordt genuttigd op dit soort evenementen. Isaac Jamaludin, voorzitter van de Inter Religieuze raad in Suriname (IRIS), zegt desgevraagd dat hij er geen moeite mee heeft dat er festivals worden gehouden op die dag. Hij geeft aan dat Phagwa een ander religieus aspect heeft binnen de samenleving. “Er zijn religieuze dagen die je viert binnen jouw religieuze organisatie, maar dan heb je ook dagen die je daarbuiten viert. Divali wordt binnen gevierd, met familie en vrienden, terwijl Phagwa met het hele land wordt gevierd, haast een ieder doet eraan mee”, aldus de voorzitter. Hoewel Jamaludin geen moeite heeft met de festivals, hoopt hij wel dat het er ordelijk aan toe gaat. Voorts hoopt hij dat de regering meer rekening gaat houden met religieuze dagen. “Het is beter dat erop deze dagen dan geen vergunningen worden uitgegeven voor het ontplooien van bepaalde activiteiten zoals kerstnacht”, zegt Jamaludin.