March 10, 2019


IS OVERBEVISSING NOG EEN ISSUE?


March 10, 2019

Wereldwijd vormt overbevissing een van de grotere milieuproblemen. In Suriname wordt er helaas weinig actie ondernomen om de overbevissing van onze visgronden te voorkomen. Over de gehele wereld worden er veel verschillende vissoorten op grote schaal gevangen. Dit heeft tot gevolg dat er bepaalde vissoorten in verschillende gebieden worden gevangen, hetgeen ertoe leidt dat die vissoorten verdwijnen. Nog een probleem bij overbevissing betreft de illegale visserij.  Het illegaal vissen komt in de meeste zeeën voor. In de afgelopen decennia zijn de vistechnieken sterk verbeterd, waardoor de visserij sterke ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Door al deze ontwikkelingen kunnen vissers meer vis vangen dan verantwoord is. Het probleem is zo verontrustend en wordt steeds erger doordat er te veel vissersschepen zijn en de visbestanden te klein om nog wat te vangen. Voor de mens heeft overbevissing zeker ook gevolgen, want doordat vissers hun eigen wateren leeg hebben gehaald, varen ze steeds verder uit om nog wat te vangen. De grote vissersschepen, zoals de hektrawlers die voor onze kust liggen, zullen voor overbevissing zorgen, hierdoor zal er niets meer overblijven voor onze bevolking. Onze vissers vormen geen concurrentie voor de trawlers, want deze enorme schepen zijn ontworpen om enorme hoeveelheden vis te vangen en dat weegt niet op tegen onze traditionele wijze van vis vangen. Is men de hektrawlers voor onze kust al vergeten? Hektrawlers zijn grote schepen van 55 tot ruim 140 meter lengte. Deze schepen vissen voornamelijk op vissoorten die zich hoog in de waterkolom bevinden en vaak in scholen zwemmen. Dit zijn pelagische vissen, vandaar dat de trawlervloot ook wel de pelagische vloot wordt genoemd. Het is een feit, dat deze manier van vissen al jaren plaatsvindt in bepaalde wateren van landen die China toestemming hebben gegeven om met deze grote hektrawlerts te vissen in territoriale wateren. Ze merken nu al de zwaar afgenomen visbestanden in hun wateren. Het zal daarom niet lang duren en ook wij zullen de gevolgen van overbevissing merken en waardoor de totale sector kapotgemaakt zal worden. Dan zullen wij zonder vis achterblijven. Surinamers staan niet stil bij de nadelen van overbevissing. Zullen we even recappen? De hektrawlers die vanuit China naar ons land zijn gedirigeerd, zullen ervoor zorgen dat onze visserijsector zwaar wordt vernietigd. De manier waarop deze enorme vissersboten te werk gaan, is desastreus voor alle wateren waarin zij actief zijn. Er heerst nog steeds heel veel onduidelijkheid over de aanwezigheid van deze schepen, want vergunningen aan bepaalde vissers zijn reeds verstrekt om te vissen voor de kust. De ambtenaar die toestemming heeft gegeven aan ROS National Fisheries om met hektrawlers in Surinaamse wateren te vissen, is reeds ontheven uit zijn functie. De schriftelijke toestemming aan ROS National Fisheries werd al in juli 2017 verstrekt. De visserijsector had een ultimatum aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gesteld om de toestemming aan ROS Nationaal Fisheries in te trekken en ervoor te zorgen dat de Chinese hektrawlers zo snel mogelijk uit de Surinaamse wateren zouden verdwijnen. Ook beleidsmakers en milieuactivisten hebben behoorlijk protest aangetekend tegen de aanwezigheid van de hektrawlers, maar helaas liggen de schepen nog steeds voor onze kust en bestaat het vermoeden dat ze illegaal aan het vissen zijn. Volgens de visserijsector is de situatie erger dan wordt geschetst. Wat hebben deze organisaties tot nu toe bereikt? Keerpunt is ervan op de hoogte dat de trawlers voorzien zijn van een hijskraan, die zorgt ervoor dat de grote hoeveelheid gevangen vis kan worden overgeheveld op een nog groter moederschip, waardoor de vangst gelijk kan worden weggevoerd. Om te illustreren hoe extreem de trawlers te werk gaan, zie de foto hierboven. Misschien door middel van dit beeld zullen we allen nu wel beseffen hoe ernstig deze situatie wel is. Het is daarom geheel terecht, dat onze parlementariërs zich ook ernstige zorgen maken om de zes grote hektrawlers die voor de Surinaamse kust bezig zijn. Dan mag het Visserscollectief wel stellen dat de Chinese fabriekshektrawlers een gepasseerd station zijn, maar we praten nu voornamelijk over de gevolgen van de aanwezigheid van deze hektrawlers. Zij zullen zorgen voor overbevissing. Het Visserscollectief moet zich niet naïef opstellen en denken dat de enorme boten zullen wachten op een toestemmingsbrief om hun funeste werkzaamheden aan te vangen. Zolang deze boten zich in Surinaamse wateren bevinden, is het een zorgwekkende situatie. Het Visserscollectief moet zich niet blindstaren op een zogenaamde regeringsbelofte dat de trawlers geen vergunningen zullen krijgen voor het vissen binnen Surinaamse wateren. De totale visserijsector heeft een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen LVV, nadat de minister geen afdoende gehoor had gegeven aan het verzoek van de visserijsector en het ultimatum dat zij het ministerie had gesteld. Pas wanneer de rechtszaak rond is en de visserijsector in het gelijk gesteld is, kan er gejuicht worden. Tot dan, hoopt Keerpunt dat het volk van Suriname zich bewuster en assertiever zal opstellen inzake deze kwestie. Sranan man unu wiki!!