March 3, 2019


PRECEDENTEN SCHEPPEN


March 3, 2019

Het is de leden van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, PLO, gelukt om vrijgesteld te worden van het betalen van de rij- en voertuigenbelasting. De bushouders hebben herhaalde malen hun stem laten horen en aan de regering gezegd dat zij vanwege de slechte economische situatie niet in staat zijn de rij-en voertuigenbelasting te betalen. Zij dreigden hun bussen per 1 maart in de garages te houden. De regering heeft de bushouders niet in de kou laten staan, maar heeft ze voorlopig  vrijgesteld van deze belasting. Dat de regering deze geroep als enige tegemoet komt, schept precedenten. Dat de bushouders het financieel moeilijk hebben, is zonder meer een feit, maar dat geldt ook voor vele anderen. Er zijn meer mensen die niet in staat zijn deze nieuwe belasting te betalen. Ook beschikken veel mensen niet meer over een goed gevuld spaarvarkentje dat zij leeg kunnen schudden om zo deze belasting te betalen. Komt nog bij dat de meeste mensen een categorie P3 voertuig bezitten en dus SRD 520 moeten neertellen aan belasting. De regering is in deze kwestie oneerlijk bezig. Er is hier sprake van een ongelijke behandeling. Waarom de ene groep wel en de andere niet? Een ezel stoot zich in het gemeen… maar dat kun je van de regering niet zeggen, die blijft haar foute handelswijze herhalen. In het verleden bevoordeelde ze ook de ene groep boven de andere, denk maar aan de leerkrachten. De kregen een forse verhoging, terwijl andere groepen die het net zo moeilijk hebben, op een houtje mochten blijven bijten. Deze groepen, politie, verpleegkundigen, ambtenaren, etc., kwamen ook in opstand en eisten terecht ook een verhoging. De regering had geen andere keus dan alle groepen tegemoet te komen. Overigens hoeft de overheid deze nieuwe belasting niet te betalen, zij is vrijgesteld. Juist de mensen die een goed salaris verdienen en die ook nog in veel gevallen over meerdere voertuigen beschikken, hoeven geen cent te betalen. De overheid zou juist het goede voorbeeld moeten geven aan haar burgers. Het is nu maar wachten op de kortgedingrechter om een besluit te nemen over deze wet. Vast staat dat niet een ieder heeft kunnen voldoen aan zijn belastingplicht vanwege de lange rijen bij de verschillende betaallocaties.