March 3, 2019


BENADEELD


March 3, 2019

De gepensioneerden van het Sint Vincentius Ziekenhuis, SVZ, zullen overgeheveld worden naar het Algemeen Pensioenfonds, APF. Hiermee zal het pensioen van deze groep met 50 procent omlaag gaan. Het is ondenkbaar, vooral in deze moeilijke economische tijd, dat gepensioneerden dit wordt aangedaan. Zij hebben immers jarenlang gewerkt om van hun pensioen te kunnen genieten. Door de hoge koers voor de euro en US-dollar ten opzichte van de SRD, zijn burgers al handen vol geld kwijt aan de dagelijkse boodschappen. Als het pensioen met 50 procent omlaag gaat, worden gepensioneerden die niet over een extra inkomen beschikken, afhankelijk van anderen. Volgens de bond van de gepensioneerden bij het ziekenhuis, was afgesproken dat de werkgever voor 20 procent zou inkomen. Nu blijkt dat men slechts 2,5 procent zal betalen. De overheveling naar het APF zou geen probleem moeten zijn, want volgens het systeem zou het welzijnsniveau behouden worden, maar met deze werkwijze is het niet duidelijk als dit wel mogelijk zal zijn. Vooral omdat de recente ontwikkelingen bij de Centrale Bank, het vermoeden versterken dat de regering van plan is monetair te financieren. Dit zal betekenen dat de koers voor even laag gehouden zal worden en vervolgens drastisch zal stijgen met alle gevolgen van dien. Salarissen zullen niets meer betekenen,  de vorig jaar toegekende looncorrecties zullen waardeloos zijn en het hele proces van stakingen om loonsverhogingen en een koersdaling te bewerkstelligen, zal weer moeten worden ingezet. Erger nog, de gepensioneerden die dachten na een leven van hard werken van hun pensioen te kunnen genieten, zullen de dupe hiervan worden. Het is overduidelijk dat de regering maatregelen neemt en beloftes doet zonder aan de gevolgen op de lange termijn te denken. Wanneer de tijd aanbreekt om daad bij het woord te voegen, dan komen plotseling allerlei problemen tevoorschijn. Nu worden burgers benadeeld, terwijl zij keihard hebben gewerkt om op hun oude dag te kunnen genieten van hun pensioen.