January 10, 2019


Stg. 8 december 1982: Decorumverlies bij president


January 10, 2019

De Stichting 8 december 1982, constateert decorumverlies bij president Desiré Bouterse op de laatste persconferentie waar hij nader inging op zijn nieuwjaarstoespraak en andere zaken die spelen. De reden van de bekende stijl en inhoud van zijn presentatie is van belang om als mensenrechtenorganisatie en medestander van behoud en versterking van de rechtsstaat, op zijn plaats te reageren: De president heeft de reputatie van procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday als lid van de rechterlijke macht, proberen te vernietigen door hem te betichtingen als degene die de rechtsgang in het 8 het moordproces wilde stoppen. De PG heeft deze beschuldiging resoluut afgewezen. Overigens de geloofwaardigheid van de PG enerzijds en dhr. Bouterse anderzijds, spreken voor zich. De verdachte Bouterse maakte misbruik van een presidentiële persconferentie om de PG te bekladden en daarmee de samenleving een rad voor ogen te draaien als zou de PG het 8 december moordproces stoppen door toepassing van art. 148 van de grondwet. Het was juist de hoofdverdachte Bouterse, als president, die in juni 2016 gebruik wilde maken van artikel 148 van de grondwet om in het belang van de staatsveiligheid, de procureur-generaal bevelen te geven in het 8 Decemberstraf-proces. De Krijgsraad ging overigens niet akkoord en legde de resolutie naast zich neer. De president ging in juli 2017 een stap verder waarbij hij het vertrouwen in de procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, opzegde, omdat het Openbaar Ministerie het bevel om het 8 Decemberstrafproces stop te zetten, niet zou hebben uitgevoerd. Als reactie maakte de leden van het Openbaar Ministerie, president Bouterse gelijk duidelijk, dat er scheiding der machten is in de Republiek Suriname en sprak zijn grote verontwaardiging uit over het besluit van de regering c.q. de president van Republiek Suriname. Het Openbaar Ministerie vroeg dan ook het besluit te herzien, ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat. De nabestaanden hebben bij de bloemenhulde op 8 december 2018 aangegeven, dat zulke en andere aanvallen op de rechtsgang en rechterlijke macht als geheel zullen blijven komen uit de hoek van de verdachten. De vastberadenheid van ons als volk en de rechterlijke macht in het bijzonder, mag niet aan wankelen worden gebracht, anders is ons geliefd land ‘verloren’, aldus de Stichting 8 december 1982.