January 10, 2019


Chinese hektrawler aangemeerd bij Cehivas


January 10, 2019

De Chinese hektrawlers bevinden zich nog in Suriname, ondanks dat uit inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is gebleken dat zij niet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Een van de schepen ligt aangemeerd bij de steiger van de Centrale voor Vissershavens in Suriname N.V. (CEVIHAS). De visserijsector is verrast te zien dat de hektrawler bij Cevihas aangemeerd ligt. Udo Karg, voorzitter van de Suriname Seafood Association (SSA), zegt in gesprek met De West, dat de associatie samen met haar advocaat een ultimatum zal stellen aan de minister. Volgens hem was het eerste schrijven geen ultimatum, maar slechts een verzoek. De minister had de tijd om binnen zeven dagen te reageren, maar een reactie bleef uit. Karg bevestigt dat een van de trawlers aangemeerd ligt aan de steiger van Cevihas. De redactie nam contact op met Cevihas. Volgens een medewerker ligt er inderdaad een fabriekshektrawler aangemeerd. Echter kon niet met zekerheid gezegd worden als er wel of geen vis is gelost. De totale visserijsector heeft via een advocatenkantoor een schrijven gericht naar LVV-minister Lekhram Soerdjan, waarin zij verzoeken dat de minister aan hen de volgende bescheiden doet toekomen: Keuringsrapportages van alle zes fabriekstrawlers; de afwijzing van de vergunningaanvraag van ROS International Fisheries N.V.; mededeling van de afwijzing van de aanvrager; een schrijven corrigerende althans buiten werking stellende de toestemmingsbrief en een lijst van 2016, 2017 en 2018, met het overzicht van alle verleende toestemmingsbrieven en mededelingsbrieven van visvergunningen.   -door Johannes Damodar Patak-