January 9, 2019


President heeft geen respect voor pg


January 9, 2019

De president heeft zich op een persconferentie die hij gisteren hield, zeer negatief uitgelaten over procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday. Volgens de president zou de procureur-generaal hem hebben geadviseerd om artikel 148 van de grondwet te gebruiken om de zaak op te lossen om vervolgens een week later aan zijn auditeur-militair, iets anders te vertellen. “Hij heeft gezegd je moet dit gebruiken en dan dokt hij later. Ik heb geen respect voor dit soort mensen”, sprak de president. Voor de president is het politieke gedeelte van het 8 Decemberstrafproces duidelijk. Volgens hem wil de pg hem een proces aan zijn broek smeren. “Je wilt een verdachte straffen, maar het land welke in het geheel het hele scenario heeft gedraaid en alle informatie heeft, wil de informatie niet geven, maar over zestig jaar publiceren. Een zogenaamd onderzoek van deze club is 23 jaar geleden begonnen”, gaf Bou-terse aan. De president stelt ook dat dezelfde dag toen het dubieuze rapport werd uitgebracht, hij de justitie op-dracht gegeven om onderzoek te plegen en niet 23 jaar later. De pg die toen de leiding had over het onderzoek, is volgens de president nog in leven. “De ech-te pg, die echte echte na-tionalist, geen leugenaar, geen payonwaaier, is in leven.” Dat rapport is naar de justitie het Openbaar Ministerie gestuurd en het andere is bewaard in de kluis van De Surinaamsche Bank (DSB). Het rapport is toch uit de kluis verdwenen. door Priscilla Kia