January 7, 2019


ROOFZUCHT EN ECOLOGISCHE SCHADE


January 7, 2019

Onze flora en fauna wordt al enkele jaren op zeer aanstootgevende wijze ernstige schade berokkend door lieden die hun eigen financieel belang en roofzucht stellen boven elk ander belang. Al enkele dagen worden we via sociale media en andere media, geconfronteerd met de enorme schade die in het Brownsberg natuurreservaat wordt veroorzaakt door goudzoekers die zich aan God noch gebod storen en het gehele gebied omwoelen en met kwik vergiftigen. Op de beelden is onder andere de Ireneval te zien die in het verleden helder en drinkbaar water naar beneden liet stromen, maar nu een bruin gele drab produceert. Het behoeft geen lang betoog dat de vervuiling van de Ireneval veroorzaakt wordt door de zeer uitgebreide goudmijnbouwactiviteiten van goudzoekers uit de zogenaamde klein goudmijnbouw en het is stuitend dat de overheid dat allemaal toestaat, terwijl er al tijden tegen wordt geprotesteerd. Het gehele natuurgebied wordt op deze manier naar de bliksem geholpen en het schijnt deze regering helemaal niet te deren. Er zijn daarbij twee mogelijkheden waarom ze na langdurige protesten tegen deze vreselijke vervuiling niets doet, die zijn: ze is gewoon niet in staat op te treden, omdat ze voor onrust uit het gebied vreest of ze heeft zelf enorme belangen bij de goudmijnbouw in het Brownsberg gebied en doet daarom voortdurend alsof haar neus bloedt. Ook tegen de skalian operaties op het stuwmeer doet ze helemaal niets, omdat zeer hooggeplaatsten in de regering en hun directe familieleden daarbij betrokken zijn en zelf skalians operationeel houden. Wie in de omgeving van deze drijvende vervuilers komt, wordt keihard bedreigd door gewapende gangsters. En zo helpen we stelselmatig dit land naar de verdoemenis en laten voor het nageslacht een totaal vervuilde en geplunderde natie achter. Misschien zal er na mei 2020 een zichtbare verandering optreden en zullen er maatregelen genomen worden tegen mensen die het plunderen van groter belang achten dan het belang van land en volk.