January 7, 2019


‘Regering moet stoppen met pakketten’


January 7, 2019

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt het niet verstandig van de regering om door te gaan met het verstrekken van levensmiddelenpakketten aan behoeftige Surinamers. De regering heeft dit jaar voor dit project ruim SRD 13,5 miljoen gereserveerd. Jogi zegt zich ervan bewust te zijn dat velen in de samenleving hulp behoeven, maar de regering kan volgens hem verstandiger omgaan met het geld. “Zij hebben het volk structureel verarmd en proberen nu het volk zoet te houden met het uitdelen van pakketten.” Hij vindt dat geen duurzame manier om de armoede te bestrijden, volgens hem brengt de regering het volk juist verder in de armoede. Er zijn volgens Jogi heel wat tactieken die de regering kan toepassen om het volk te helpen. Het fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen werd in het leven geroepen, maar hij vindt dat de overheid dit beter moet aanpakken. Het stimuleren van ondernemers, kan volgens hem zorgen voor het vergroten van de arbeidsproductiviteit, waardoor mensen minder afhankelijk worden van de overheid. Op die manier kunnen zwakkeren weer sterk worden gemaakt. Met een inkomen kunnen zij voorzien in hun eigen levensonderhoud. Een pakket hebben zij dan niet nodig. Een ander manier is om de eenoudergezinnen tegemoet te komen. Hij zegt dat de VHP al een project heeft uitgevoerd te Pontbuiten, waarbij zij moeders leerden om zelf kleding te maken. De moeders hoeven hierdoor minder uit te geven aan kleding en kunnen eventueel ook een kleine onderneming starten. Jogi zegt dat de ex-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, een mooi initiatief klaar had liggen, hij vindt het jammer dat dit project nooit is uitgevoerd. Deze zaken zijn volgens Jogi duurzamer dan een pakket dat maar voor korte tijd te gebruiken is. “Nadat de pakketten zijn verdeeld, zijn mensen niet rijker van geworden. De regering gaat dan steeds weer geld lenen voor het pakkettenproject. Het heeft geen enkel voordeel voor het volk, noch voor de productie van het land.” Jogi zegt dat de samenleving zich ervan bewust moet worden dat het beleid van de regering gericht is op het winnen van de komende verkiezingen. Het stemgedrag wordt beïnvloed door de pakketten die worden uitgedeeld. “De regering maakt misbruik van haar macht om geld van de staat te gebruiken voor propaganda van de NDP”, stelt Jogi.   -door Kimberley Fräser-