SCHIJNPROGRESSIE

Er zijn nog steeds van die figuren als André en Amzad, die ons willen doen geloven dat we op de goede weg zijn naar economisch herstel. Dan hebben we ook nog die blaaskaak uit Nickerie, die de fouten van de huidige regering niet wil inzien en iedereen die niet paars is, op zijn geëigende en laakbare wijze bestookt. Dat Dubai verhaaltje gelooft thans niemand meer en we zijn dan ook benieuwd wat er na beëindiging van dit catastrofaal jaar, ons in 2019 aan leugens en halve waarheden voorgehouden zal worden en wel in aanloop naar de verkiezingen van 2020. Wij van Keerpunt, kijken naar cijfers, data en statistische gegevens, die ons door ingewijden en specialisten worden verstrekt. En als we naar die cijfers en andersoortige gegevens kijken, dan kunnen we onmogelijk stellen dat het goed gaat. Als we kijken naar het wisselkoersregiem van de SRD ten opzichte van de dollar en de euro, dan kunnen we onmogelijk optimistisch gestemd zijn. De vraag naar de dollar overstijgt het aanbod aanmerkelijk op het ogenblik en dat heeft tot gevolg dat er meer SRD voor een dollar moet worden neergeteld. Als deze wisselkoers zich niet stabiliseert, dan kunnen we in de komende maanden tal van prijsstijgingen verwachten, wat een zware wissel zal trekken op de koopkracht en wederom voor sociale onrust zou kunnen zorgen. Over de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de euro, hoeft eigenlijk niet veel gezegd te worden. Ofschoon de banken steeds moeilijker doen bij het accepteren van de euro, is die toch erg duur gebleven en wordt vastgoed nog steeds overwegend in de Europese munt afgerekend. Misschien is het voor de euro bezitters momenteel interessanter geworden in Frans-Guyana te gaan shoppen. Wie niet over voldoende vreemde valuta beschikt of kan beschikken, krijgt het daarom in 2019 echt niet gemakkelijker. De Centrale Bank kan dan wel stellen dat wij veel meer gebruik moeten maken van de SRD, maar zegt er niet bij dat die geen waardevast karakter vertegenwoordigt en dat het vertrouwen in de eigen munt door de opeenvolgende devaluaties, is weggeëbd. Ook moet de moederbank erbij zeggen, dat de wisselkoersen van de SRD volledig afhankelijk is gemaakt van het mechanisme van vraag en aanbod en dat daarom men niet volledig wenst te leunen op de SRD. Voorts vertegenwoordigt de SRD geen solide dekking meer die onze munt wel had voordat de NDP-kliek de macht in dit land overnam. En wie ons nog durft wijs te maken dat het beter gaat, moet maar kijken naar het feit dat er in het afgelopen jaar maar liefst 970 bedrijven er de brui aan hebben moeten geven. Bedrijven die het gezien de alsmaar verslechterende economische situatie en afnemende omzetten moesten opgeven. Je onkosten mogen namelijk nooit hoger zijn dan wat wordt verdiend en juist daarom moesten 970 ondernemers hun deuren sluiten. Welke minister praat er nog over een groei in dit land. We wachten vol belangstelling op de volgende financiële en economische voorspellingen  van onze pseudo-economen uit De Nationale Assemblee. Het komende jaar zullen wij fors moeten gaan aflossen op de buitenlandse leningen en de daaraan gekoppelde rentes. Zal de deviezenvoorraad van dit land dan ook zeker geen goed doen.