WAPENVERSTREKKING

Martin Misiedjan, oud-minister van Justitie en Politie uit het eerste kabinet Bouterse, werd volgens hem klemgereden door enkele voor hem onbekend gebleven personen en lost met een door de Centrale Inlichtingen en Veiligheids Dienst, CIVD, aan hem verstrekt pistool een waarschuwingsschot. De vermeende belagers kwamen vervolgens uit de auto waarmede ze hem klem wilden rijden. Nog voordat de politie ter plekke arriveerde, zagen de mannen die de minister als zeer verdacht aanmerkte, kans te ontsnappen. De politie die een onderzoek ter plekke instelde, heeft het vuurwapen van de ex-minister in beslag genomen. Het pistool dat niet door een vergunning van de procureur-generaal gedekt is, was de minister door de CIVD verstrekt. Op zich komt het verhaal van de minister heel vreemd over en zou het zeer terecht zijn als de politie een diepgaand onderzoek instelt. Maar zover zal het wel niet komen, omdat ook deze zaak met het grootste gemak in de doofpot belanden. Misiedjan is namelijk deel van de entourage op het Kabinet van de President en is zeer vermoedelijk daarom in aanmerking gekomen voor de verstrekking van een pistool door de CIVD. De vraag die onmiddellijk rijst, is hoeveel aan de regering gelieerde elementen in de afgelopen 8 jaar van een regering Bouterse niet in aanmerking zijn gekomen voor het voorhanden hebben van een pistool of ander vuurwapen. Het is geen geheim dat bepaalde lieden die wel of niet belast zijn met veiligheidsfuncties, zelfs over zwaarder schiettuig beschikken en dat allemaal met goedachting van het hoogste gezag in dit land. De procureur-generaal heeft naar onze mening, op deze duistere verstrekking van vuurwapens geen enkele kijk en dat is absoluut geen situatie die in een normale democratische samenleving thuishoort. Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat we in het buitenland steeds vaker worden aangeduid als ‘failed state’ waar nog slechts het recht van de sterkste en meest invloedrijke kliek geldt. Maffioso structuren worden steeds meer gevestigd en in stand gehouden. Suriname, Quo Vadis?