KINDEREN VAN DE HENDRIKSCHOOL

Leerkrachten van de Hendrikschool zijn mogelijk getraumatiseerd nadat twee leerlingen van deze school zelfmoord hebben gepleegd. Sommige leerkrachten zouden moeite hebben met de verwerking hiervan. Wij vernemen in de media dat de leerkrachten afgelopen donderdag zijn opgeroepen om naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) te gaan, alwaar zij professionele begeleiding zouden krijgen. Deze ontmoeting is echter afgeblazen nadat de mededeling in de publiciteit kwam. Er is besloten de sessie te annuleren om stigmatisering van de leerkrachten te voorkomen. Het is bekend dat mensen die voor hulp naar het PCS gaan, soms als ‘gek’ bestempeld worden. Juist daarom had de hulpverlening door moeten gaan, zodat de samenleving ziet dat een ieder die hulp nodig heeft, daarvoor bij het PCS terecht kan. De vraag is welke hulp de leerlingen krijgen. Wie begeleidt hen? Zijn zij ook niet getraumatiseerd? De leerlingen hebben een hechtere band met elkaar dan de leerkrachten met de leerlingen hebben, omdat zij de hele dag op school zijn en vaak ook nog na schooltijd contact hebben met elkaar. De zelfdoding van twee leerlingen zal ook hard bij hen zijn aangekomen. Het PCS zou naar de school kunnen gaan om zowel leerkrachten als leerlingen te begeleiden, vooral de leerlingen die in dezelfde klas zaten met de studenten die zelfmoord hebben gepleegd. Er kunnen meer leerlingen zijn die met suïcidale gedachten rondlopen. Het is daarom belangrijk dat het PCS een luisterend oor biedt aan de school. Enkele jaren geleden heeft een team van deskundigen een handleiding aan het ministerie van Onderwijs aangeboden over hoe om te gaan met dergelijke gevallen. Uit de praktijk blijkt echter dat het ministerie die handleiding niet altijd gebruikt. Zonde, want een dergelijke handleiding is niet voor niets geschreven. Het is belangrijk dat de regering zulke incidenten niet onderschat, omdat de invloed daarvan heel groot kan zijn, vooral op scholen. Een domino-effect moet zeker voorkomen worden.