November 24, 2018


MEER BEWUSTWORDING


November 24, 2018

De UN World Day of Remembrance for Road Traffic Victims wordt ieder jaar op de derde zondag in november gehouden in steeds meer landen. Deze dag is speciaal bedoeld om aandacht te schenken aan de mensen die zwaargewond zijn geraakt bij een verkeersongeluk en aan hun familieleden, tevens worden de mensen herdacht die hun leven hebben verloren bij een verkeersongeluk en wordt aandacht gegeven aan de hulpverleners die dagelijks te maken hebben met de traumatische nasleep van verkeersdoden en zwaargewonden. Echter zou het op deze dag veel beter zijn als het aspect van bewustwording centraal stond. Informatie is nooit te veel hoewel de vele voorlichting via de media, er tot nog toe niet voor gezorgd heeft dat het aantal ongelukken afgenomen is. Natuurlijk juichen wij het toe dat slachtoffers en families de nodige ondersteuning krijgen om het leed te verzachten, maar de verkeersduivels lopen nog altijd rond, hebben plannen om weer eens de snelheid van hun auto op de weg te testen. Tegen deze achtergrond is het van belang om naast het bijstaan van families en slachtoffers, te werken aan de bewustwording. Deze dag heeft niet zoveel bekendheid in Suriname, maar wij hopen dat de regering en organisaties aandacht hieraan besteden en vooral werken aan de preventie van verkeersongevallen. Een belangrijk aspect hierbij is om de samenleving meer bewust te maken van de impact die een ernstig verkeersongeluk heeft op familieleden en de naaste omgeving. Te weinig komen verkeersslachtoffers zelf aan het woord, terwijl juist zij er misschien voor kunnen zorgen dat iemand het gaspedaal niet te diep indrukt. In Suriname wordt al jaren de verkeersveiligheidmaand uitgeroepen, waarbij veel aandacht besteed wordt aan bewustwording over de verkeersregels en de verantwoordelijkheid die mensen dragen die gebruikmaken van het verkeer om zichzelf en anderen te beschermen. De laatste twee jaar vonden de meeste verkeersongevallen met dodelijke afloop juist plaats in deze maand. Dit werkt niet alleen demotiverend, maar laat ook zien dat de informatie misschien op een andere manier gegeven moet worden. Een manier die mensen niet alleen aanspreekt, maar ook wakker schudt, want elk slachtoffer is er een te veel.