November 17, 2018


WAAR LIGT DE PRIORITEIT?


November 17, 2018

Volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid, zal de primaire gezondheidszorg nog meer aandacht moeten krijgen van de regering als zij duurzame gezondheidswinst voor Suriname en zijn bevolking wil creëren. Dit zei hij tijdens de Global Conference on Primary Health Care. Het is niet de eerste keer dat een minister van Volksgezondheid dit zegt. Mooie woorden geven hoop, maar de uitvoering en de commitment om daadwerkelijk het beoogde doel te bereiken, zijn het belangrijkst. De crisis in de gezondheidszorg heeft geresulteerd in mooie plannen, zoals een algehele screening van de zorg, de aandacht zou gericht worden op preventie en er zou onder andere een fonds opgericht worden voor mensen die speciale medische zorg nodig hebben, maar die niet over de middelen beschikken om die zorg te betalen. Echter om dit alles te bereiken, moet de gezondheidszorg van Suriname daadwerkelijk de prioriteit zijn van de regering. Wat er nu gebeurt, is dat er mooie plannen worden uitgezet en gepresenteerd. Na de presentatie ebt de belangstelling weg en horen we weinig tot niets meer over de problemen binnen de gezondheidszorg, totdat er een andere calamiteit zich voordoet. Het bestrijden van ziekten en een vroege diagnose van ziekten en aandoeningen, is belangrijk, maar vooral de preventieve zorg zou een hoge prioriteit moeten genieten. Voorkomen van ziektes is immers altijd beter dan het moeten genezen van ziekten. Hypertensie, obesitas en diabetes II, leiden niet alleen tot andere ziekten, maar kunnen in de meeste gevallen voorkomen worden. In het kader van Wereld Diabetes Dag op 14 november, is er veel voorlichting gegeven, met name door de Lions Club, maar voorlichting is het effectiefst als die regelmatig gegeven wordt. Het probleem is dat daarvoor de middelen ontbreken. Zonder middelen kan er weinig gedaan worden. Intussen is al bekend dat het stoppen van geld in de gezondheidszorg vergeleken kan worden met het stoppen van geld in een bodemloze put. Maar is het daadwerkelijk de prioriteit van de regering om onnodige verspilling tegen te gaan? Geknoei en verspilling bij gezondheidsinstellingen moeten ingedamd worden. Er zou een strategisch plan opgezet worden om dit aan te pakken, maar tot nog toe hebben we er niets meer over gehoord.