November 17, 2018


HUP NAAR HET NOB


November 17, 2018

Onverdroten gaat de First Lady door met het helpen van de behoeftigen in onze samenleving. Het leger van behoeftigen groeit nog steeds, dus er is nog genoeg werk voor onze First Lady. Onlangs heeft de First Lady dankzij de donaties die zij krijgt, weer een aantal mensen gelukkig gemaakt. Het is logisch dat mensen die er niet in slagen de eindjes aan elkaar te knopen, blij zijn met hulp, maar Keerpunt plaatst daar wel een kanttekening bij. Niet alle hulp is namelijk nodig. Sterker nog, sommige gelden dienen anders besteed te worden. En dan bedoelen we het betalen van studieboeken voor een student van de AdeKUS. Mevrouw Thalia deed namelijk het verzoek om haar zoon financieel te  ondersteunen bij het kopen van boeken voor zijn studie economie. Het verzoek werd ingewilligd met een donatie van SRD 1550,-. Niet zo een heel groot bedrag, maar daar had iets anders mee gedaan kunnen worden. Het had gedoneerd kunnen worden aan iemand die echt in een schrijnende situatie zit. Een universiteitsstudent die geen geld heeft voor zijn studie, kan een bijbaantje nemen. Er zijn genoeg studenten die in de horeca werken, in een winkel of andere werkzaamheden uitvoeren om iets bij te verdienen. Heel veel mensen die zijn afgestudeerd, hebben op die manier hun studie bekostigd. Een bijbaantje levert niet altijd voldoende op. In dat geval is er het Fonds Studiefinanciering Suriname, dat beheerd wordt door de Nationale Ontwikkelingsbank, NOB. Het fonds is door de regering Venetiaan in het leven geroepen. Een fonds speciaal voor studenten voor wie een bijbaantje niet genoeg is en die niet over kapitaalkrachtige ouders beschikken. Het fonds verstrekt leningen. Dat betekent dat de gelden terugbetaald moeten worden. Dat moet geen probleem zijn voor studenten die een lening krijgen van het FFS, want wie investeert in zijn toekomst door een hbo- of universitaire opleiding te volgen, verdient de gemaakte kosten later terug. Wie zijn de mensen die de First lady adviseren met betrekking tot het toekennen van donaties aan behoeftigen? Zijn zij niet op de hoogte van de voorzieningen in ons land? Mensen die hulp vragen, maar gebruik kunnen maken van bepaalde voorzieningen, moeten doorverwezen worden. Bijvoorbeeld naar dit fonds. Elke student die moeite heeft om zijn studie te bekostigen: hup naar het NOB. Daar is het voor.