November 17, 2018


GEEN GEVOEL VOOR HET VOLK


November 17, 2018

Het volk is in de afgelopen periode vaak geconfronteerd met prijsverhogingen van producten en diensten. Samen met de devaluatie van de SRD heeft dat ervoor gezorgd, dat het leven in Suriname veel moeilijker is geworden. Er zijn gezinnen die net rond kunnen komen met hun salaris, maar er zijn er ook die zich in allerlei bochten moeten wringen, omdat al in de tweede week van de maand hun salaris op is. Te verwachten is dat de bustarieven ook zullen stijgen, nu de regering van plan is de brandstofcompensatie aan bushouders af te bouwen. Dit werd bevestigd door de directeur van Transport van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het ministerie kan nog niet aangeven wanneer de regering de brandstofcompensatie volledig zal afschaffen. Als deze subsidie afgeschaft wordt, zullen de bushouders beter in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en hun bus(sen) beter kunnen onderhouden. In de afgelopen periode hebben bushouders steeds weer hun brandstofcompensatie moeten ontberen. Behalve dat de overheid veel te laat de geleden overmaakt voor de brandstofcompensatie, gaat de PLO (die belast is met het uitbetalen van de brandstofcompensatie aan de bushouders) vaak genoeg selectief te werk. Dit heeft ervoor gezorgd dat bepaalde bushouders bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie, niet betaald zijn. De keerzijde is dat wanneer de brandstofcompensatie komt te vervallen, de tarieven voor de diverse busroutes in ieder geval omhoog zullen gaan. Dat wil zeggen dat het volk, dat veelvuldig gebruikmaakt van het openbaar vervoer, meer zal moeten uitgeven voor een busrit. Het openbaar vervoer wordt gebruikt om bijvoorbeeld naar het werk en naar school te gaan, veel mensen moeten zelfs twee bussen nemen om hun bestemming te bereiken, dat betekent vier busritten per dag. Als de brandstofcompensatie daadwerkelijk wegvalt, zal een groot deel van het volk de dupe worden.