November 6, 2018


‘Coalitie moet ballen tonen in kwestie Alcoa’


November 6, 2018

Het Actie Comité Alcoa (ACA) heeft het parlement in een schrijven ge-vraagd om poolshoogte te nemen van de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam. Het parlement heeft op 28 augustus j.l. de regering opgedragen om alle ontmantelingsactiviteiten te stoppen. PL-parlementariër William Waidoe, zegt desgevraagd dat het tijd wordt dat de coalitie ballen toont in de kwestie Alcoa. “Zij zullen moed, durf en daadkracht moeten tonen om deze case een andere wending te geven”, zegt Waidoe. Als de coalitie als verlengstuk van de regering blijft functioneren, zal Suriname volgens hem verkocht worden in de Suriname-Alcoa deal. Hij geeft aan dat Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie, tijdens een openbare bijeenkomst in Torarica, duidelijk heeft laten weten dat niemand hem wat kan doen en dat hij kan doen wat hij wil, omdat hij de zegen van president Bouterse heeft. “De voorzitter van de onderhandelingscommissie heeft zijn ware aard getoond om daar niet als vertegenwoordiger van Suriname, maar als vertegenwoordiger van Alcoa op te treden.’’ Waidoe is van mening dat het aantrekken van buitenlandse deskundigen om de gewijzigde overeenkomst te beoordelen, aangeeft dat er politieke problemen zijn. Hij merkt op dat de coalitie aan het tegenstribbelen is, omdat zij de druk van het nationaal belang voelt. Hij hoopt in ieder geval dat de coalitie zich inderdaad inzet voor het nationaal belang in plaats van voor het belang van de regering. De PL-parlementariër stelt dat de coalitie radicale besluiten zal moeten nemen en als het niet anders kan, een motie van wantrouwen moet indienen. Waidoe geeft aan dat alle ogen gericht zijn op de coalitie en hun opstelling in deze kwestie, omdat de oppositie zich heel kritisch heeft opgesteld en het nationaal belang voorop stelt. Volgens Waidoe is het probleem van ons parlement dat de politiek het hoogste college altijd heeft gebruikt als een verlengstuk van de regering. Daarom verbaast het hem ook niet dat de coalitie slechts als jaknikkers optreedt in het parlement. door Johannes Damodar Patak  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249