Historische binnenstad krijgt binnenkort facelift

Met een startkapitaal van 20 miljoen US-dollar, gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB), zal in april 2019 gestart worden met de fysieke uitvoering van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) om de historische binnenstad van Paramaribo sociaal- economisch levendig te maken. Dit project is geïnitieerd door de Surinaamse regering en valt onder het ministerie van Onderwijs, wetenschap en Cultuur in samenwerking met de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES).

Volgens Iris Gilliad, PURP Community Liason Officer, heeft het programma tot doel een bijdrage te leveren aan de sociaal-economische herleving van de historische binnenstad Paramaribo. De oude gebouwen die in deplorabele staat verkeren, zullen aangepakt worden voor conservering van het gebouwd erfgoed. De monumentale panden kunnen niet allemaal gerestaureerd worden. Allereerst zal het gebouw van De Nationale Assemblee herbouwd worden, het ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling Vreemdelingenzaken.

De vier historische panden die opgeknapt zullen worden, zijn Mirandastraat 10, Waterkant 31, Grote Combéweg 3 en Henck Arronstraat 1.

Het programma wordt opgedeeld in verschillende componenten waaronder stedelijke interventies (15 miljoen USD), versterking van de woonfunctie (2,2 miljoen USD) en de institutionele versterking (1.5 miljoen USD). Het resterende bedrag zal besteed worden aan administratieve kosten. Bij de stedelijke interventie gaat het vooral om rehabilitatie van de Waterkant, de restauratie van monumentale panden en het verbeteren van de verkeersmobiliteit. “De Waterkant zal vernieuwd en ge-upgrade worden zodat die representatiever is en het aantrekkelijker is om daar te verblijven. Dat willen we aanpakken door recreatieve en culturele faciliteiten”, zegt Gilliad.

Er is volgens haar geen prioriteit voor voetpaden voor de burgers, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat. Het programma zal zich daarom ook richten op het omleiden van het verkeer, het aanleggen van rijwielpaden, verbetering van het trottoir en de aanpak van het parkeerprobleem. Bij de versterking van woonfuncties moet het vooral gaan om de levendigheid van de binnenstad na sluiting van de overheidskantoren en de winkelpanden terug te brengen. Hierbij wordt een financieel instrument ontwikkeld waarbij panden die niet in het bezit zijn van de overheid, in aanmerking kunnen komen voor een lening ter renovatie met als doel het pand als woonfunctie te gebruiken. Daarnaast wordt ook een pilotproject voor huisvesting opgezet om het wonen in de binnenstad stimuleren.

Als laatste component van het project is opgenomen de institutionele versterking van de SGES, die versterkt zal worden door de toevoeging van meer personeel. Ook zullen planningsinstrumenten geactualiseerd en ontwikkeld worden, terwijl ook de communicatie met de samenleving versterkt moet worden. Als onderdeel van het PURP zal ook het Paramaribo Heritage Site Management Plan 2011-2015 worden geactualiseerd.

-door Priscilla Kia-