November 3, 2018


DSB IS HERSTELLENDE


November 3, 2018

De Surinaamsche Bank, DSB, gaat weer nieuwe aandelen uitgeven. De aandelenemissie is bedoeld om het eigen vermogen te versterken en daarmee ook het verbeteren van haar kapitaalratio’s. Het uitgeven van nieuwe aandelen is een onderdeel van het herstelplan dat DSB sinds vorig jaar heeft ingezet. DSB bewijst met dit plan, dat zij de slechte kredietportefeuille inzichtelijk heeft gemaakt en vervolgens haar risicobeheer heeft aangescherpt zodat er maatregelen konden worden getroffen om de vermogensstructuur te verbeteren. Hiermee zal DSB sneller voldoen aan de gestelde kapitaalvereisten van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. We herinneren ons de berichten van vorig jaar nog, toen DSB negatief in het nieuws kwam en de Centrale Bank van Suriname verschillende pogingen ondernam om de gemeenschap gerust te stellen om zo vertrouwen te blijven scheppen in De Surinaamsche Bank. Deze negatieve berichtgeving startte toen verschillende buitenlandse media melding maakten van een eventuele bankencrisis in ons land. Een van deze artikelen kwam uit een Nederlandse krant en was voor het grootste deel gebaseerd op het jaarverslag van DSB en wel over het boekjaar 2016. In dat artikel haalde de schrijver aan dat de failliete Surinaamse overheid, geleende geldbedragen niet terug kon betalen aan De Surinaamsche Bank. Aan de hand van deze berichtgeving, probeerden bepaalde mensen toen op sociale media, onrust te stoken. De onruststokers adviseerden de spaarders hun geld bij de DSB weg te halen, want de bank zou op het punt staan om te vallen. Dit was niets anders dan paniek zaaien, want als een ieder zijn geld daar had weggehaald, dan zou je er zelf voor hebben gezorgd dat de bank zou omvallen. Het is geruime tijd bekend dat DSB in problemen is gekomen door slechte crediteuren, maar wij moeten niet afgaan op wat anonieme en kwaadwillige onruststokers rondbazuinen. Bepaalde mensen scheppen er genoegen in kwaadwillige berichten te lanceren. De mensen die op sociale media proberen onrust te stoken door dit soort posts te plaatsen, moeten beseffen dat ze mede verantwoordelijk zijn, wanneer mensen in grote financiële problemen komen. Een ieder weet, dat als mensen in paniek raken en hun geld weghalen bij de bank, het hek van de dam is. Ongeacht of de bank nou een solide positie heeft of niet. Zo ook bij het geval van de aandelenemissie. De bank doet hiermee een stap om haar eigen vermogen te versterken door kapitaal van buiten aan te trekken. Als de situatie veel erger was, zouden Assuria, de directie van DSB, de CBvS, de minister van Financiën, de Bankiersvereniging en de personeelsbond bij de DSB, vorig jaar de negatieve berichten die waren uitgekomen over de liquiditeitspositie van de bank, niet hebben gepareerd. Ook Assuria, die momenteel 44 procent aandeelhouder is in de bank, heeft nu weer aangegeven, zoveel vertrouwen te hebben in de aandelenemissie van DSB, dat zij daarbij voor minimaal SRD 118 miljoen zal inschrijven. Daarnaast heeft Assuria zich ook garant gesteld voor SRD 170 miljoen, in geval voltekening niet plaatsvindt. Voor de doemdenkers en vertolkers is het belangrijk te benadrukken, dat het uitbreiden van het aandelenkapitaal inhoudt dat DSB niet in de problemen zit. DSB heeft tot nog toe getoond, voldoende liquide te zijn om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Deze aandelenemissie moet men zien voor wat ze daadwerkelijk is en dat is de solvabiliteitsratio die momenteel 4,00 procent bedraagt, te laten stijgen naar 8,5 procent. Wat Keerpunt wenst te zeggen, is dat het de taak is van DSB-directie en de Raad van Commissarissen om een deugdelijk en solide beleid te voeren door transparantie te tonen. Voor de goede gang van zaken moeten klanten van DSB zich goed realiseren, dat kwaadsprekers een bank kunnen laten vallen en dat zij geloof moeten hebben in de directie van DSB, die er alles aan zal doen om daadwerkelijk geheel uit de problemen te komen. Het is altijd gemakkelijker in te gaan op sensatie en de schuld op anderen te schuiven, maar het is aan u te bepalen wat geloofwaardiger klinkt.