BELOFTEN EN NOG EENS BELOFTEN

De algemene, vrije en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen, zijn in aantocht en de NDP-karavaan is nu reeds begonnen met het maken van beloften aan de goedgelovigen. Bij de vorige verkiezingen werd ons onder meer een treintje vanuit het district Para beloofd, terwijl het heel duidelijk was dat een dergelijk project absoluut onhaalbaar zou zijn, omdat het spoor door volbebouwde terreinen zou moeten lopen en zeker niet in westelijke richting door bos en zwamp zou kunnen worden aangelegd. In 2010 werden er 18.000 woningen aan dit volk beloofd en wat is er daarvan terechtgekomen? Nou, die jongens en meisjes van de NDP mogen daar wel zelf een antwoord op geven en naar onze mening, zich diep schamen voor deze onbeschaamde misleiding van dit volk. Men heeft er langer dan zeven jaar over gedaan om een groot streekziekenhuis in Albina af te krijgen, maar is er tot nog toe niet in geslaagd de zaak operationeel te krijgen. Gebrek aan doktoren, specialisten, verplegend personeel en geld, zullen wel weer de oorzaak zijn dat het ziekenhuis er al vele maanden leeg bij staat en bewaakt dient te worden om plundering van bouwmaterialen te voorkomen. Recentelijk nog moesten wij tot onze spijt constateren, dat de Medische Zending wederom een beroep moest doen op buitenlanders (Nederlanders) om in het binnenland medische hulp te gaan verlenen. Schandelijker kan het niet, omdat wij geen gebrek hebben aan doktoren, maar die weigeren doodgewoon hun landgenoten in het achterland te gaan helpen. Waarom leiden we deze mensen dan op? Krijgen ze een dure opleiding om louter in de kuststreek te werken? De overheid dient naar onze mening daar paal en perk te gaan stellen. Wie een opleiding geniet van de staat, zou gedwongen moeten worden na de studie ook enige tijd in het binnenland te werken. Maar om terug te komen op de beloften van de NDP-kliek, viel het ons deze week op, dat er wederom beloften werden gedaan en dit keer in Boven -Suriname. Daar zal volgens de pas aangestelde districtscommissaris Humphry Jeroe, een mini-ziekenhuis verrijzen. Volgens Jeroe heeft een Nederlandse stichting het initiatief genomen dit mini-ziekenhuis in Atjoni op te zetten. Maar we blijven wel steeds op Nederland en zijn regering schelden en afgeven. Wij spreken de hoop uit dat dit project wel succesvol zal worden uitgevoerd waardoor de mensen in Atjoni en directe omgeving indien nodig, op medische hulp kunnen rekenen. Hoe dat mini-ziekenhuis zal worden bemenst, zal natuurlijk weer van lanti afhangen. Hopelijk wordt het niet een toestand zoals die thans geldt in Albina. In het uiterste geval zou men misschien ook aan de voormelde stichting kunnen vragen voor de doktoren en het verplegend personeel te zorgen. Maar we zullen nog een eindeloze rij beloften voorgeschoteld krijgen door de NDP-kliek tot het eind van 2019 en dan na de verkiezingen van 2020 indien deze kliek weer wint, de balans na enige tijd kunnen opmaken. Tot nog toe heeft men de goedgelovigen en weinig educatief gevormden, goed kunnen pakken en zover kunnen krijgen voor paars te stemmen. Maar tijden veranderen en bij velen zijn de ogen door de nog steeds heersende crisis en katibo waarin men beland is, open gegaan en zij kunnen thans wel uitmaken wat gezien de financiƫle positie van deze overheid, mogelijk is en wat niet. We moeten natuurlijk wel rekening houden met groter bedrog en fraude.