October 5, 2018


Overpopulatie zwerfdieren groot probleem


October 5, 2018

De overpopulatie van zwerfdieren in ons land is veel groter dan wordt gedacht. Dit haalde de voorzitter van de Stichting Dierenbescherming Suriname, tevens dierenarts Leontine Bansse, gisteren aan tijdens een presentatie bij de Thursday Night Feature (TNF) van de Readytex Art Gallery. Sinds de oprichting van deze stichting in 2001, hebben de leden zich ingezet om dit probleem aan te pakken en om meer te doen aan het welzijn van dieren. Bansse haalde voorbeelden aan om het publiek duidelijk te maken dat het aantal zwerfdieren blijft toenemen. Dit komt niet alleen door geboortes, maar ook doordat er nog steeds huisdieren gedumpt worden. Om het aantal zwerfdieren te reduceren, voert de stichting elk jaar sterilisatieprojecten uit waarbij niet alleen zwerfdieren, maar ook –tegen een klein bedrag- huisdieren worden gesteriliseerd. Een ander probleem is volgens Bansse dat te veel mensen hun dier(en) om diverse redenen naar het asiel brengen, maar gezien de beperkte ruimte, kan het asiel niet alle dieren opvangen. Deze dieren worden dan door anderen opgevangen. Het gebeurt ook veelvuldig dat mensen dieren in huis nemen, die eigenlijk geen huisdieren zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn apen. “Wekelijks bellen mensen naar het asiel om te vragen of we apen kunnen opvangen, als ze geen plek vinden, vergiftigen ze de apen gewoon’’, zegt Bansse. Om deze situaties te voorkomen, blijft de dierenbescherming voorlichting geven. Bansse zegt dat de stichting zich vooral richt op kinderen, zodat zij later weten hoe ze met dieren om moeten gaan. In dat kader is er een voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat landelijk op de basisscholen wordt uitgevoerd. Vroeger had de dierenbescherming ook altijd een stand op de Kinderboeken-festival. Gisteren werd wereldwijd Dierendag herdacht. Op deze dag wordt er  in alle landen extra aandacht besteed aan de dieren. Om de bewustwording opgang te helpen brengen heeft Readytex Art gallery enkele jaren besloten om te helpen met het ontwerpen van de T-shirt die in verband met Dierendag gemaakt wordt door de stichting.  Eerder werkte de stichting zelf aan het ontwerp van de T-shirts. Met dit project draagt Readytex een steentje bij aan dierenliefde. Met T-shirt project is eigenlijk een fundraising voor de stichting om te voorzien voor de dieren. Ook wil de stichting hiermee een signaal geven dat dieren niet zomaar weg gedaan kunnen worden. door Richelle Mac-Nack