October 4, 2018


Wet Instituut Chartered Accountants heeft grote economische waarde


October 4, 2018

De Wet Instituut Chartered Accountants zal niet alleen voordelen hebben voor het beroep van accountants, maar zal ook grote economische waarde hebben voor Suriname. Dit haalde de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, afgelopen dinsdag aan in De Nationale Assemblee. Deze wet is dinsdag kamerbreed aangenomen, nadat zowel de commissie van rapporteurs als de regering breedvoerig zijn ingegaan op wat er beoogd wordt met deze wet. Met de afkondiging van deze wet komt Suriname tegemoet aan de internationale standaarden op het gebied van transparantie en behoorlijk bestuur. De minister gaf aan dat hij tijdens de begrotingsbehandelingen die over enkele weken van start gaan, nader in zal gaan op de economische waarde die deze wet voor Suriname kan hebben. Hij haalde welke enkele voorbeelden aan van ons buurland Guyana, waar deze wet al ingevoerd is. Met de aanname van deze wet zal er een instituut worden opgericht dat ervoor moet zorgen dat er strenge standaarden gehanteerd worden bij het vaststellen en vastleggen van financiële verslaglegging, begrotingen en jaarverslagen van zowel de publieke als private sector. De wet die gezien wordt als een aanvulling op de Wet op de Jaarrekening, is volgens de minister ook belangrijk in verband met de economische activiteiten in Guyana, vooral omdat er volgend jaar een begin gemaakt zal worden met de olieproductie. Daarnaast kan deze wet ook van belang zijn bij de verwachte vondst van aardolie in Suriname. Minister Tsang haalde aan dat met deze wet economische data geproduceerd kunnen worden volgens internationale standaarden. De economische activiteiten in zowel Guyana als Suriname kunnen volgens de minister ervoor zorgen dat deze landen tot de rijkste landen gemaakt worden als het gaat om inkomsten per hoofd van de bevolking. De minister zegt als de olieproductie in 2020 in Guyana begint, dat zal betekenen dat er een dagproductie van 750.000 barrels zal zijn, dat betekent per dag een inkomstenbron van US-dollar 40 tot 45 miljoen. Deze schatting is op basis van de huidige internationale marktprijs. De minister haalde aan dat Suriname in een unieke positie verkeert om mee te doen met de ontwikkelingen in Guyana. door Richelle Mac-Nack