October 1, 2018


Minister Ferrier: Educatie is hoop voor succes in het leven


October 1, 2018

Ontwikkeling van het menselijk potentieel en onderwijs gaan hand in hand. Willen we dat ons land Suriname tot grote bloei en welvaart komt, dan moeten we investeren in de mens. Door educatie hebben we de plicht om vooral kinderen en jongeren hoop te geven op een goede toekomst en succes in het leven, de maatschappij en in de wereld. Dit zijn woorden van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lillian Ferrier, tijdens de televisietoespraak met betrekking tot 1 oktober, het begin van het nieuwe schooljaar. In haar toespraak deelde ze vooral aan de leerlingen, studenten en alle onderwijsgevenden mee wat het ministerie van plan is met het onderwijs dit schooljaar. Ze riep alle belanghebbenden op om gezamenlijk, vol vernieuwde energie, het nieuwe schooljaar tegemoet te gaan. De minister raadde de onderwijsgevenden aan om zich zoveel mogelijk te laten leiden door liefde voor onze natie, verantwoordelijkheid voor onze beroepsuitoefening en de motivatie om de opgroeiende generatie hun talenten in alle opzichten tot ontwikkeling te brengen. “Binnen het onderwijssysteem hebben we de gelegenheid om in te gaan op de vele uitdagingen die moeten leiden tot kwaliteitsverbetering en efficiëntie van het totaal onderwijsgebeuren. Dit zullen we alleen kunnen bereiken als we samenwerken om ons doel te bereiken, oplossingsgericht bezig kunnen zijn, problemen anders willen aanpakken, en vooral door gebruik te maken van de kansen die ons momenteel geboden worden”, aldus de minister van Onderwijs. Ze haalde verder aan dat we als land goede aansluiting moeten vinden bij de onderwijsontwikkelingen in de regio. In dat verband noemde ze de Caricom Human Resource Development Strategy 2020-2030, de Sustainable Development Goals, de Unesco roadmap inzake onderwijs, de verschillende verdragen die ons land geratificeerd heeft. Al deze ontwikkelingen begeleiden ons land in de richting van vernieuwingen. “Hierbij worden zaken als bereikbaarheid, kwaliteit, gelijkheid en relevantie van het onderwijs centraal gesteld. Maar ook accreditatie en standaarden van diploma’s”, zegt Ferrier. Dit betekent volgens de minister dat we als land ten eerste alle kansen die ons geboden worden op alle niveaus, van kleuter tot universiteit, optimaal moeten benutten. “We moeten openstaan voor ideeën en vernieuwingen die ons worden aangeboden. We moeten elkaar stimuleren tot steeds meer te leren en onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen in praktijk te brengen.’’ Onze belangrijkste drijfveer moet volgens de minister zijn: kennis vergaren, zoeken naar antwoorden, oplossingen, maar tegelijkertijd ook bewondering hebben voor de natuur, details bestuderen en de schoonheid zien van het milieu om ons heen.