October 1, 2018


Meer arbeidsplaatsen creëren voor mens met beperking


October 1, 2018

Niet alle mensen met een beperking zijn arbeidsongeschikt, maar voor deze mensen wordt er geen apart beleid gemaakt om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren zodat ze aan het werk kunnen. Verschillende organisaties die zich bezighouden met mensen met een beperking hebben zich gebundeld in een alliantie, die tot doel heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), te stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen. Dit deelde Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de Stichting Wan Okasi voor mensen met een beperking, mee aan De West. Een belastingkorting voor bedrijven die mensen met een beperking in dienst nemen, zou het bedrijfsleven stimuleren om deze mensen aan te trekken. Over dit voorstel moeten nog gesprekken met het bedrijfsleven en de overheid gevoerd worden. Hoewel een aantal mensen uit het bedrijfsleven dit idee ondersteunen, zegt Koendjbiharie dat de bottle neck vooral de randvoorwaarden zijn die gecreëerd moeten worden. Transport is nog steeds een groot probleem voor de mens met een beperking in Suriname. “Als de VSB besluit dat ze de mensen in dienst willen nemen, kunnen de mensen hun werkplaats niet bereiken omdat er geen transport is”, legt Koendjbiharie uit. Daarnaast moet het desbetreffende bedrijf afhankelijk van de beperking, ook enkele aanpassingen brengen in de werkomgeving, zoals het aanschaffen van een computer met een speciaal programma voor blinden en het gelijk maken van de stoep. De vraag is echter wie voor deze kosten opdraait. Volgens Koendjbiharie kan de regering afspraken maken met het bedrijfsleven om op basis van het aantal mensen met een beperking dat een bedrijf in dienst heeft, een bepaalde belastingkorting toe te kennen. Hierdoor wordt het mogelijk de noodzakelijke aanpassing voor deze mensen te realiseren, terwijl de doelgroep ook de mogelijkheid krijgt om te werken en niet afhankelijk hoeft te zijn van de maandelijkse uitkering van SRD 325. Behalve op het gebied van werkgelegenheid, moet er volgens Koendjbiharie vooral op het gebied van onderwijs randvoorwaarden gecreëerd worden voor deze groep, omdat scholing een belangrijke rol speelt op de arbeidsmarkt.   door Priscilla Kia