October 1, 2018


Grote investeringen voor modernisering agrarische sector


October 1, 2018

Het moderniseren van agrarische bedrijven vereist investeringen om te voldoen aan de internationale regels voor voedselveiligheid, het vergoten van de efficiëntie en het verbeteren van de concurrentiepositie. In de jaarrede van de president, is opgenomen dat voor het Agrarisch Kredietfonds (AKF) ter facilitering van de kredietbehoeften, er wederom SRD 10 miljoen beschikbaar gesteld zal worden. De regering heeft voor het dienstjaar 2018-2019, grootse plannen voor de agrarische sector waarvoor in samenwerking met het buitenland, ook grote investeringen gepleegd zullen worden. Het bacovebedrijf Food and Agricul-ture Industries (FAI) zal in het kader van de verbetering van de productie en de kwaliteit van de producten, voor ongeveer 4 miljoen US-dollar investeren in een pakloods en waterbronnen. In samenwerking met een Israëlisch bedrijf, zijn de voorbereidingen voor het opzetten van het Suriname Agro Industrial Park in verschillende districten, in volle gang. Zo zullen in 2019 greenhouses van 6 ha opgezet worden in diverse districten. Daarnaast zal een boerderij worden opgezet met ongeveer 500 melkkoeien voor de productie, verwerking en verpakking van ongeveer 4 miljoen liter melk per jaar. De Surinaamse overheid zal ten behoeve van de melk- en pluimveesector grond van tenminste 1000 ha beschikbaar stellen voor de aanplant van soya, mais en gras. Ook zal er een trainingscentrum opgericht worden voor trainingen. Bij de productieactiviteiten zullen volgens de president bestaande privébedrijven betrokken worden. Ten aanzien van het palmoliebedrijf, deelde de president mee dat het is overgedragen aan een Chinees bedrijf dat al is begonnen met het planten van 300.000 oliepalmbomen. In het kader van het Suriname Agriculture Market Access project zullen dit jaar 200 individuele kleine producenten en 15 producenten in coöperaties in de tuinbouw, een subsidie krijgen van 5.5 miljoen euro voor de verbetering van de kwaliteit van de productie en de verwerking van de producten. Naast het AKF hebben agrariërs ook toegang tot de kredieten bij het KMO-fonds voor de aanschaf van inputs. Voor het KMO-fonds is 10 miljoen US-dollar gereserveerd. -door Priscilla Kia-