September 30, 2018


BEHOEFTE TOT BERGING ZERO


September 30, 2018

Op zaterdag 15 september werd op last van de minister van Justitie en Politie en buiten medeweten van de procureur-generaal om, opdracht gegeven aan de aannemer A. om met een graafmachine de narco-duikboot die voor de marinebasis van het Nationaal Leger te Boskamp in de Coppenamerivier ligt, te bergen. Met dien verstande moest de aannemer, die naar verluidt geen onbekende is van de minister van Justitie, de van hout en fiberglass vervaardigde duikboot op het droge zien te krijgen. Keerpunt beschikt over beelden van de zogenaamde poging tot berging die op zeer stuntelige en zeker niet professionele wijze geschiedde en tot gevolg had dat het schip grote averij opliep en vervolgens losraakte van de gespannen kabels en in de diepte nabij de basis van de marine verdween. Hoe men een persoon die absoluut geen ervaring heeft bij het op de kade brengen van schepen heeft aangesteld om de narco-sub uit het water te halen, kan alleen minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie komen vertellen. Waarom hij wederom het niet nodig achtte de procureur-generaal bij het Hof van Justitie vooraf op de hoogte te stellen van de zogenaamde berging, is ons nog steeds een raadsel. Dat de aannemer erg onvoorzichtig is geweest bij het uit het water halen van de drugs-duikboot, spreekt boekdelen. Het is bekend dat de zware aandrijfmotoren van het schip aan de achterzijde zitten en dus is het onlogisch dat je gaat sjorren of takelen aan de voorzijde van de boot. Voorts heeft de aannemer kabels vastgemaakt aan twee ijzeren lussen die slechts dienst moesten doen om het schip vast te leggen aan de kade. De stalen lussen waren zeer zeker niet aangelegd en bestemd voor het uit het water takelen van het gevaarte. Er werd getrokken en de stalen beugels werden uit het schip gerukt en er ontstonden gelijk grote scheuren waardoor het schip onmiddellijk veel water maakte en zonk. Nu is het wel direct de vraag of het daadwerkelijk de bedoeling was het schip te bergen of dat men een verwoede en geslaagde poging moest ondernemen om het te doen verdwijnen c.q. zinken om op een dergelijke wijze tastbaar bewijs weg te maken. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie werd daags na het zinken van de narco-sub, bekendgemaakt dat er opnieuw een poging zou worden ondernomen om de boot boven water en op het droge te krijgen. We zijn bijna twee weken verder en er kan gerust gesteld worden, dat er geen enkele poging wordt ondernomen om tot een geslaagde berging over te kunnen gaan. Is het toch de bedoeling dat de boot niet meer boven water komt? Tracht men op deze goedkopen en doorzichtige wijze de vervolging de wind uit de zeilen te nemen? Alleen Getrouw kan nu het tegendeel bewijzen door toch nog een geslaagde berging te realiseren.