September 25, 2018


Yvonne Maabo toegelaten tot DNA


September 25, 2018

In De Nationale Assemblee (DNA) heeft dinsdagmorgen de toelating plaatsgevonden van Yvonne Maabo als parlementariër. Zij is de tweede vrouw uit Brokopondo die toetreedt tot de hoogste volksvertegenwoordiging en is tevens de elfde vrouw die namens de NDP-fractie zitting neemt in het parlement. Nadat Maabo de belofte aflegde ten overstaan van assembleevoorzitter Jennifer-Geerlings-Simons, werd zij toegelaten tot het parlement. De voorzitter wees haar erop dat het werk als parlementariër bestaat uit vele aspecten en dat bij het uitvoeren van de taken, er rekening gehouden moet worden met verschillende sectoren en factoren. Geerlings-Simons benadrukte dat Maabo mag rekenen op de ondersteuning van de collega-parlementariërs, de deskundigen in DNA en de griffie. Voorts werd Maabo erop gewezen dat zij nu nauwgezet gevolgd zal worden en dat elke handeling die zij verricht, negatief of positief, in het daglicht gebracht zal worden. Geerlings-Simons gaf aan dat het parlement van haar verwacht dat zij haar beste beentje voorzet. Maabo vervangt Frederik Finisie, die na 22 jaar gediend te hebben als volksvertegenwoordiger, ervoor gekozen heeft om districtscommissaris van Brokopondo te worden. Maabo werd door de verschillende fracties welkom geheten en noemde zichzelf tijdens haar toespraak ‘’een zeer gedreven vrouw die zich steeds heeft ingezet voor de kinderen uit Brokopondo’’. Komende uit het onderwijsveld met een sociaal-maatschappelijk achtergrond, wil Maabo zich vooral inzetten voor de kinderen in Brokopondo en voor alle andere achtergestelde gebieden in Suriname. Zij wil met haar komst in DNA, de stem van het Surinaamse volk, maar voornamelijk uit Brokopondo, doen gelden. Maabo wil zich daarnaast ook inzetten voor ondernemerschap. “Brokopondo staat bekend als een district waar iedereen onderneemt”, zei Maabo. Zij noemde als voorbeeld de goudzoekers, buschauffeurs, landbouwers, verkopers, kunstenaars, winkeliers en bootslieden. Maabo is zich ervan bewust dat er veel werk aan de winkel is. Zij riep alle parlementariërs op onderlinge verschillen en persoonlijke meningen aan de kant te zetten ten voordele van Suriname. door Priscilla Kia