September 24, 2018


PAARSE HYPOCRISIE


September 24, 2018

Eind september zullen de ambtenaren een loonsverhoging van 25 procent krijgen. Niet alleen fijn voor de ambtenaren, maar ook voor de assembleeleden, want ook zij krijgen een verhoging.  Wettelijk is het namelijk zo geregeld, dat als de salarissen van de amtenaren verhoogd worden, automatisch de schadeloosstelling van het parlement verhoogd wordt. Behalve het parlement, heeft de regering ook recht op een verhoging, maar die is door de president bevroren. Gezien de moeilijke economische situatie waarin veel ambtenaren verkeren, zijn de politieke partijen het erover eens dat de normale ambtenaren de verhoging nodig hebben. Voor de regering en De Nationale Assemblee (DNA) ligt dat anders,  hun portemonnee is goed gevuld, wat niet gezegd kan worden van die van de gemiddelde Surinamer. Sociale media stond dan ook bol van de kritiek. Niet alleen zijn DNA en regering niet armlastig, een dergelijke verhoging drukt ook op de staatskas. De president heeft dan ook laten weten dat leden van de regering niet in aanmerking komen voor een verhoging. Hij hoopte dat de leden van DNA dit voorbeeld van de regeringsfunctionarissen zouden volgen. Dit gebeurde ook, want eerder deze week werd bekendgemaakt dat de totale NDP-fractie afziet van de verhoging. De fractieleden zouden dit individueel hebben doorgegeven aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Het besluit staat haaks op wat enkele assembleeleden van de NDP eerder hebben aangegeven, namelijk dat ook zij het moeilijk hebben en dus een verhoging goed kunnen gebruiken. Dat men nu plotsklaps eensgezind afziet van de verhoging, komt dan ook nogal hypocriet over, maar zal wel van hogerhand zijn gestuurd c.q. opgelegd. Dat DNA-leden via een appje, telefoontje of mailtje hebben doorgegeven ervan af te zien, zegt niets zolang het niet zwart op wit staat. Als de NDP-fractie daadwerkelijk de verhoging niet wilde hebben, dan was zij ingegaan op het voorstel van de VHP om de initiatiefwet inzake de nadere wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van DNA, in behandeling te nemen. Dat zou een eerste stap in de goede richting zijn.